af Mogens Winther

Astrologerne mener at månen har en afgørende indflydelse på dels vores almene legeme, dels kvindens menstruation, graviditet med mere.

Karl Aage Jensen (1989) beretter under overskriften ”Hvorfor virker astrologien”:

”Et billede på himmellegemernes indvirkning på Jordiske forhold har vi i Månens indflydelse på flod og ebbe i havene.

At den (Månen) også påvirker mennesket er måske ikke så underligt, når vi tænker på at tre fjerdedele af vor krop består af væske.”


Fuldmåne – CCD billede, optaget ved mine elever.

Et besnærende argument, men for det første er naturens kræfter ret ligeglade med hvorvidt vi består af vand eller f.eks.sten. 50 kilogram sten er præcist lige så svære at løfte som 50 kilogram vand.

Men dertil kommer at Månens egentlige påvirkning af os er forsvindende lille.

Et simpelt regnestykke viser at den kraftpåvirkning, som læseren netop nu modtager fra Månens side er 1000 gange mindre end den tyngende belastning, man føler ved at skulle bære f. eks. en skjorte.

Alligevel fortsætter Månen med at spøge i den astrologiske bevisførelse.

Karl Aage Jensen (1989) fortsætter:

”En anden virkning af Månens indflydelse kan iagttages i kvinders månedlige menstruations cyklus. Begge er på omkring 28 dage.”

Her er det fristende at citere astronomen George O. Abell (1983):

”Månens faser varierer med en cyklus på 29.53 døgn, hvorimod den kvindelige menstruations cyklus ligger på 28 døgn i gennemsnit (selv om tallet varierer fra kvinde til kvinde, og fra tid til anden); kan dette næppe kaldes et godt sammenfald!”

I princippet er alle væsener på denne Jord styret af de samme himmelske kræfter. Astrolog Birte Kirk beskriver det således:

“Jeg kan have mit horoskop til fælles med en hund eller en kat – eller en regnorm ude i haven.”

Man kunne derfor tro at alle naturens dyrearter har samme 28 dages menstruationscyklus som den åbenbart månestyrede kvinde. Men nej, vi citerer Abell påny:

”De tilsvarende menstruations cykli blandt andre væsener er 28 dage for opossum (en ørkenrotte), 11 dage for marsvin, 16 til 17 dage for får, 20 to 22 dage for søer, 21 dage for køer og hopper, 24 til 26 dage for makak aber, 37 dage for chimpanser, og kun 5 dage for rotter og mus.

Man kunne argumentere, formoder jeg, at kvinden, værende mere intelligent og måske mere opmærksom på hendes omgivelser, har antaget en cyklus tæt til månens – mens lavere dyr ikke har gjort dette.

Men i så fald må 28 døgn perioden for opussum rotten være en tilfældighed, og hvis der er tale om et tilfældigt sammenfald for opossum rotten vedkommende, hvorfor så ikke også for menneskets?”.

I astrologiens verden dominerer Månen altså de indre blodstrømme i kvindens underliv. Således hævdes en svag Måne hyppigt at give anledning til menstruationsforstyrrelser Moberg (1969).  Og ikke overraskende, har flere danske astrologer i årenes løb tilbudt at hjælpe barnløse ægtepar.

En ganske givtig forretning, en dansk astrolog har berettet om mere end 3000 henvendelser, prisen ligger ofte på 700 kr pr gang.

Teorien for den astrologiske familieplanlægning stammer bl.a. fra den såkaldte dr Eugene Jonas.

Dr. Jonas og kolleger hævder især at kvinden har hele to ægløsninger for hver eneste menstruations cyklus.

Den sekundære ægløsning menes nu bestemt af den position, Månen havde da kvinden i sin tid blev født.

Skal man tro dr Jonas er der håb forude for alle, hvis blot man lægger undfangelsen omkring tidspunktet for den sekundære ægløsning. Succesraten hævdes at være intet mindre end 95%.

En amerikansk spørgeskema undersøgelse viser dog en nærmest negativ effekt hos de ægtepar, der valgte at følge dr. Jonas rådgivning.

Det hævdes at forældrene – med astrologens hjælp – selv kan bestemme barnets køn.  Princippet er forbløffende simpelt.

I astrologiens verden tildeles de enkelte stjernetegn hver deres eget køn. Løvens stjernetegn er således maskulint,  Jomfruens stjernetegn er feminint. Det næste tegn tillægges igen et maskulint køn, og så fremdeles.

Hvis undfangelsen finder sted samtidig med at Månen befinder sig i Løven, vil barnet altså ifølge astrologerne blive en dreng. Tilsvarende vil et samleje mens Månen befinder sig i Jomfruen, kunne resultere i en pige.

Alt er muligt i denne verden, og med dr Jonas kosmobiologiske metoder kan man ligefrem undgå mongolbørn. Man skal blot følge de nøje fastlagte, patentanmeldte astrologiske samleje tabeller.

Dr Jonas er desværre ikke i stand til at fremlægge dokumentation for virkningen af de fremførte metoder.

Supplerende læsning:

  • “Også en regnorm har sit horoskop” – interview med Birte Kirk – Berlingske Tidende, Virtus Schade – søndag den 22. september 1991.
  • Interview med bl.a. graviditets-astrolog Kirsten Tingstad, Sig Månen langsomt hæver, artikel ved Else Marie Nygaard i Kristeligt Dagblad, 5. marts 1999.
  • Artiklerne i www.skepdic.com – søg på cosmobiology om dr Jonas og den såkaldte kosmobiologi.

[*]