af Claus Larsen, Albert Gjedde, Hans Hüttel, Arne Astrup,
Niels Krøjgaard og Willy Wegner

Hvis mennesket var intelligent designet, ville vi så ikke have øjne i nakken?

Efter årtiers forgæves forsøg på at tvinge Kreationisme – den religiøse forestilling om at Gud skabte alt i universet i dets nuværende form – ind i amerikanske klasseværelser, har en forsvindende lille, men til gengæld højtråbende gruppe af forskere med kristen-fundamentalistisk baggrund opfundet teorien om "Intelligent Design" i stedet. Den går i al sin enkelhed ud på, at alt det, vi ikke forstår, automatisk tilskrives en "designer". Livet er alt for kompliceret til at kunne være opstået ved tilfældigheder. Nogen – eller noget – med intelligens må have haft en finger med i spillet.

Taktikken går ud på at fremstille denne teori som videnskabelig, samtidig med at Evolutionsteorien angribes for at være forkert. Man ønsker at skabe en forestilling om, at Evolutionsteorien er i krise. Derfor må det vel også være rimeligt, at andre teorier kommer i betragtning, specielt hvis de synes at være videnskabeligt underbyggede? På overfladen lyder det besnærende. I Danmark har biskop Karsten Nissen, Viborg, ladet sig overbevise, og gjort sig til fortaler for at skolebørnene undervises i denne teori, på linie med evolutionsteorien. Vi lever vel i et åbent, tolerant samfund?

Misforståelser
Biskop Karsten Nissens argument bygger desværre på flere misforståelser. For det første siger Evolutionsteorien ikke, at vi er udelukkende er et produkt af tilfældigheder. Vi er opstået ved naturlig udvælgelse og tilfældige genetiske ændringer i vores arvemasse. De, der er bedst egnede, overlever i et stadig skiftende miljø. Som eksempel på naturlig udvælgelse kan man se, hvordan et liv omkring Nordpolens is- og snemasser fremmer en pelsfarve, der gør det sværere for rov- eller byttedyr at få øje på en.

For det andet bliver en teori ikke automatisk sand ved at en anden er falsk. Hvis man vil have indført Intelligent Design som videnskabelig teori i klasseværelset, så er det op til fortalerne at argumentere for deres egen teori. Teorien må og skal kunne stå for videnskabelig granskning, på videnskabelige præmisser.

Ved nærmere øjesyn viser det sig desværre, at Intelligent Design er Kreationisme i pseudovidenskabelig forklædning. Teorien udspringer ikke af observationer i naturen, men af forestillingen om, at et overnaturligt væsen – Gud – skabte alt. Man forudsætter en designer, der kan påvises ved eksempler på design. Men argumentet er cirkulært, konklusionen er blot en gentagelse af påstanden: Designeren eksisterer, fordi livet er designet. Hvorfor er livet designet? Fordi vi ikke har anden forklaring. Derfor må der være en designer. Intelligent Design starter med svaret, og arbejder sig tilbage til spørgsmålet. Modsat står videnskaben, der spørger, og så finder svaret – uanset hvad vi godt kunne tænke os at svaret er.

Hvis en teori skal kaldes videnskabelig, må den først og fremmest være falsificerbar: Vi kan opstille betingelser for hvornår teorien ikke længere kan opretholdes. En betingelse for at Evolutionsteorien er forkert, er, at man finder menneske-knogler i samme geologiske lag som en Tyrannosaurus Rex. Sker det, ramler teorien.

Derimod er teorien om Intelligent Design ikke falsificerbar, og derfor ikke videnskabelig: Vi kan ikke opstille betingelser for, hvordan teorien bliver modbevist. Lige meget hvad vi finder, vil det være ?intelligent designet?. Hvis noget ikke ser ud til at være ?intelligent designet?, så er det bare fordi vi ikke kan se det intelligente i det. Det, man ikke forstår, må Gud have skabt.

Derfor forklarer Intelligent Design ikke noget, det er blot en gentagelse af dogmet. Vi får intet andet svar end "Gud Gjorde Det". Det var tilstrækkeligt i den mørke middelalder, hvor folk kunne undertrykkes ved at banke dem oven i hovedet med Biblen. Det hverken kan eller bør man gøre i dag.

Angreb på al videnskab
Kreationisme – man kan kalde det, hvad man vil – er et direkte angreb på al videnskab. Hvis Kreationisme er sand, så er alle videnskabelige grene forkerte. Alt hvad vi ved om fysik, kemi, geologi, palæontologi, astronomi, geologi og biologi er forkert. Hele det videnskabelige verdensbillede, som vi gennem århundreder møjsommeligt har opbygget ved gentagne eksperimenter og bekræftede teorier, styrter i grus.

Videnskabens styrke er jo netop at de forskellige discipliner understøtter hinanden. Opdagelser indenfor fysikken understøttes af opdagelser indenfor kemien. En kemisk reaktion kan spores i biologien. Biologien forklarer hvorfor en celle ser ud som den gør. Hver opdagelse i naturen bekræfter, at videnskaben fortæller det sande billede af verden.

Hvis vi tillægger Gud ansvaret for alt det, vi ikke forstår, har vi ikke brug for videnskab. Vi kan blot henvise til, at "Gud Gjorde Det". Det er ikke tyngdekraft, der holder os fast til Jorden, det er Guds vilje. Vi bliver ikke syge af bakterier, det er Guds straf. Og det kalder den gode biskop "videnskab"?

Religiøst diktatur
At acceptere Evolutionsteorien forudsætter ikke en høj intelligens. Kreationister er ikke uintelligente, de anfægter bare de videnskabelige realiteter til fordel for deres egen bibel-tro. De sætter en religiøs tekst over virkeligheden, og vil, ved at indføre Kreationisme i skolerne, også påtvinge andre deres fundamentalistiske tro.

Det hævdes ofte, at denne "designer" ikke er af guddommelig art, men det er påfaldende, at samtlige af de mest fremtrædende fortalere for Intelligent Designs "videnskabelighed" tilhører yderligtgående kristen-fundamentalistiske retninger. Videnskabsmænd som Michael Behe og William Dembski, der begge har argumenteret for Intelligent Design, erkender åbent, at denne designer er Gud.

Men religiøs dogmatisme skal ikke listes ind i skolerne under dække af en falsk videnskabelighed. Ønsker vi et videnssamfund, må vi trække grænsen ved Intelligent Design. Det har intet med videnskab at gøre.

Om forfatterne

Claus Larsen, redaktør, SkepticReport.com

Albert Gjedde, professor, dr.med., Centerleder, PET-centret, Århus Universitetshospital

Hans Hüttel , lektor ved Institut for Datalogi ved Aalborg Universitet

Arne Astrup, professor, dr.med., Institutleder ved Institut for Human Ernæring, KVL

Niels Krøjgaard, reklamekonsulent, tryllekunstner

Willy Wegner, bibliotekar, foredragsholder og forfatter

Debat

Deltag i debatten om dette emne på Facebook.


Deltag her.