af Claus Larsen og Mogens Winther

Det er ikke sjovt at være Socialdemokrat. Galluptallene rasler ned til et niveau, der nærmer sig en 100 års bundrekord.

Men fat mod, nu har Socialdemokratiet nemlig taget et hemmeligt våben i brug: stjernerne.

På partiets hjemmeside har Socialdemokratiet  således besluttet at offentliggøre de enkelte kandidaters stjernetegn.

Jamen, er det ikke smukt, at landets største arbejderparti på den måde leverer holistisk-nyreligiøs opium til folket?

Og hvad kan vi så bruge denne himmelske "viden" til?

Lad os kaste et blik på nogle konkrete socialdemokratiske stjernetegn – øh – folketingskandidater.


På partiets hjemmeside kan vi læse at eksempelvis Inge Bierbaum er skorpion .

Det var ikke for godt, fordi ifølge astrologiens ældgamle "lære" er skorpioner nemlig ganske uegnede til parlamentarisk arbejde…

Skorpioner foretrækker nemlig at færdes i

“Mørke kroge og kældre"… "Der føler de sig dejligt hyggeligt til mode” (Walbrecker og Probst (1999)).

Og skal man tro en artikel ved erhvervs astrolog Karen Boesen på Astrologforeningens hjemmeside er skorpionens tegn et yndet tilflugtssted for skumle spioner og bedemænd:

"Undergrundsaktiviteter af enhver type er per definition Skorpionens gebet.

Bankverdenen kommer derfor helt naturligt ind i billedet. Efterretningstjenester, Bagmandspolitiet, spionage og detektivbureauer for blot at nævne nogle enkle, der vil være meget typiske. Bedemandsforretninger er også at finde i tegnet for destruktion."

Så ærlig talt – hvem tør dog stemme på en skorpion?


Men der er håb forude, for minsandten om ikke det er lykkedes Socialdemokratiet at gafle en ægte Vædder-kandidat :

Jakob Buksti
Alder: 57
Politisk aktiv siden: 1972
Stjernetegn: Vædder

Og se, det var godt, for i astrologiens verden er væddere nemlig de fødte ledere:

"Drenge født i dette tegn er ofte ledere af grupper og bander i skolerne…"

"Det er meget tit dem, der fører an i legen, især når det bliver lidt farligt."

"Vædderdrengen er ikke til at komme udenom. Han har en helt fantastisk udstråling af styrke og viljekraft. Han er hurtig til at tage en udfordring op, og er hans interesse først vakt, er der intet der kan standse ham …"

"I soveværelset kan Vædderens største problem være egoismen."


Vi kan kun håbe, at Socialdemokratiet har undgået ethvert tilløb til fiskekandidater.

Stjernetegnet fisken er nemlig – blandt astrologer – kendt som "skraldespanden" :

"Som Fisk er du prædestineret til at søge tilflugt i alkohol eller piller… Hvad løser det – Du bliver tyk eller syg, doven eller dum."18

"Et andet negativt træk ved Fiskene er deres selvbedrag og forvirring i deres måde at omgås sandheden på"

"De er så godmodige, at de let bliver det man kalder tossegode, undertiden kan de tage, hvad der ikke tilhører dem, blot for at kunne give det bort."

Citater fra Bedst af alle Verdener – samt "Politikens bog om det alternative".


Det kunne være fristende at spørge hvorfor Socialdemokratiet på den ene side lover milliard støtte til bedre forskning og bedre uddannelse, men på den anden side – i øjensynlig panik for Gallup tallene – begynder at lefle for sort middelalder overtro og plattenslageri.

I forbindelse med denne omsiggribende overtro er det fristende at citere Jens Morten Hansen , direktør i forskingsstyrelsen:

"Endelig har vi det okkulte. Det er det, vi med sikkerhed ved ikke findes, men hvor mange ? desværre flere og flere – alligevel tror på dets eksistens."

"Det interesserer mig, for jeg finder, at denne forvildelse er en konkret virkning af den manglende prioritering i skolen og gymnasiet af den naturvidenskabelige dannelse."

"Selv hos veluddannede mennesker er interessen for okkultisme blevet større end før. Jeg mener, det kan begrundes i, at vi er begyndt at opfatte naturvidenskaben som noget “vi har folk til”; og ikke som et centralt – måske det mest centrale – led i vores kultur?”

"Det er en katastrofe. Flere og flere tror på ting, som vi vitterligt ved ikke kan forekomme."

"Sådan noget som jordstråler, krystalkraft, pendulering, auramassage, astrologi osv."

"Selv topledere for store betydningsfulde firmaer kan finde på at fortælle medierne, at de søger astrologisk bistand eller får auramassage, inden de skal træffe vigtige beslutninger."

"De postulerede okkulte kræfter forekommer ikke i naturen, kun som spøgelser i folks hoveder, fordi skolen og gymnasiet ikke med tilstrækkeligt engagement vejleder folk i, hvad der er virkeligt, og hvad der er fup og fiduser."

"Det er sørgeligt, at rationalismens grundpille – naturvidenskaben – har så ringe betydning for den generation, som snart skal overtage ledelsen af samfundet."

Forespurgt hvilken relevans disse stjernetegn har til kandidaternes evne til at føre en politisk linie ud i livet, svarede Socialdemokraterne, at det var

"en anderledes præsentation af vores kandidater, hvor de svarer på spørgsmål, som giver et mere menneskeligt præg".

Det kan man da kalde at lefle for populære overtroiske forestillinger! Er dette vejen frem for at skabe et politisk flertal?

Hvad bliver det næste?

  • at Mogens Lykketoft stikker nåle i en voodoo-dukke af Anders Fogh?
  • at Frank Jensen konsulterer tarot-læsere?
  • at Svend Auken render splitternøgen rundt i Rude Skov omkring et bål, mens han messer besværgelser over Bendt Bendtsen?

Som Mette Bom fra Socialdemokraterne udtaler i TV2s artikel , har man ønsket at levere:

"en anderledes præsentation i stil med en poesi-bog."

Og det er jo egentlig lykkedes ganske godt. Luften oser ligefrem af ungpigedrømme og hengemte poesibøger, når Pia Gjellerup besvarer spørgsmålet “Hvad betegner dig som menneske?” med:

"Jeg er en glad løve – som står fint til mine to langhårede gravhunde."

Resultatet af TV2s afstemning: Påvirker stjernetegnene på hjemmesiden din holdning til S?

Ja – positivt: 7 %
Ja – negativt: 54 %
Nej: 38 %
Ved ikke: 1 %
Stemmer ialt: 725

Claus Larsen er redaktør på SkepticReport.

Mogens Winther er skeptisk vandmand, og gymnasielærer i bl.a. astroNOmi.