af Søren Mouritsen, Claus Larsen og Mogens Winther

Årtiers naturvidenskab har begavet menneskeheden med nye teknologier, der har ført til nye lægemidler og behandlingsmetoder mod alvorlige sygdomme. Det, der som regel tog livet af vores forældre og bedsteforældre, kan i dag ikke blot behandles, men ofte også fuldstændigt kureres.

Som et naturligt led i udviklingen af disse behandlingsformer, har vi i Danmark og resten af den vestlige verden en særdeles streng kontrol med lægemidler. Dette skal sikre, at lægemidlerne virker, at bivirkninger løbende registreres, og at de fremstilles under kontrollerede forhold.

Det skal vi sætte pris på, for det redder liv. Som patienter ønsker vi, at myndighederne sørger for, at vi ikke tilbydes uvirksomme, og i visse tilfælde også livsfarlige behandlinger. Det er derfor, vi har offentlige kontrol-instanser, som f.eks. Sundhedsstyrelsen. Når vi tager imod en behandling fra en af Sundhedsstyrelsen autoriseret læge, ved vi, at lægen har de nødvendige kvalifikationer.

Parallelt med den stærkt regulerede naturvidenskabelige verden, ser vi desværre i disse år også et vildtvoksende univers af pseudovidenskab, overtro og svindel. Vi får indpodet, ofte af en alt for ukritisk presse, at alskens healere, åndemagere og jordstrålemålere kan befri os for vores sygdomme, fuldstændig uden risici eller bivirkninger.

I modsætning til alle andre leverandører af sundhedsydelser, er det ikke op til den alternative behandler at dokumentere behandlingens effekt eller eventuelle negative indvirkning på sundhedsvidenskabelig behandling. Det er op til de dødssyge patienter selv.

Har en restauratør rotter i sit køkken, får han en sur smiley af Levnedsmiddelkontrollen, eller må måske endda lukke sin restaurant. Hvis en videnskabeligt uddannet læge begår fejl, falder hammeren. Men hvis alternative behandlere lokker desperate kræftpatienter med falske og forgyldte løfter om helbredelse, er man retsløs. Er man utilfreds, er pengene spildt.

Er ens helbred ødelagt, kan man ikke klage. Er man død, kan ens familie intet gøre. Man er prisgivet de alternative behandlere, som kan fortsætte uhindret, for deres fejltagelser bliver ikke registreret, og de selv bliver ikke draget til ansvar. I et samfund, hvor det ikke tillades, at læger begår fejl, mødes vi af tavshed fra myndighederne, når det gælder alternative mørkemænd.

For nylig har Folketinget, trods advarsler fra Etisk Råd, gjort det endnu nemmere at være alternativ behandler i Danmark. Den nye lov om reklamering for sundhedsydelser tillader »uddannelseskvaliteter, som ikke er godkendt af de offentlige myndigheder.« Folk kan nu, med myndighedernes fulde accept, narres til at tro, at inkompetente alternative behandlere har kvalifikationer, de reelt ikke har. Man må frit importere og imponere med fup-titler, som ingen patient har en jordisk chance for at gennemskue.

Vi sjofles, når myndighederne mod bedre vidende ikke griber ind og forhindrer alternative behandlere i at lænse døende kræft-patienter for penge mod tomme løfter om mirakuløs helbredelse. Patienterne narres til at udskyde, eller måske endda helt opgive, moderne læge-behandling, og risikerer at forværre lidelserne. Ved sin passivitet udsteder myndighederne en form for autorisation. Det er ikke alene uetisk og ansvarsforflygtigende, det er simpelthen noget svineri.

Et konkret eksempel på, hvor slemt det står til i Danmark, er Hugo Nielsen Instituttet i Gram. Det ledes af Hugo Nielsen, der på trods af, at han ikke har skyggen af medicinsk uddannelse, og at han i 1975 og 1981 blev dømt for kvaksalveri, frejdigt fortsætter sin behandling af dødssyge kræftpatienter. Desværre også uden at kunne eller ville videnskabeligt bevise, at det virker.

I brochuren fra Hugo Nielsen Instituttet hedder det ligefrem, at »medicin er ikke den rette vej.« Hugo Nielsens fikse ni volt-apparat er derimod godt til alle mulige cancertyper – for slet ikke at tale om den hjælp, det påstås at yde imod f.eks. abstinenser, acne, tennisalbue, angst, anoreksi, hæmorider, astma, barnløshed, depression, fibromyalgi, forstoppelse, forkølelse, gigt, hikke, hjernetumor, leverbetændelse, nyresten, menstruationssmerter, næseblod, sklerose, flossede negle og kolde fødder.


Behandlingen virker også på heste, køer og geder

.

I sine ihærdige bestræbelser på at opnå akademisk anerkendelse, har Hugo Nielsen for nylig fået udgivet sine vidtløftige teorier på Syddansk Universitet, gennem et essay forfattet af filosoffen Jørgen Døør. Udover at skamrose Hugo Nielsen og dennes cancer-metoder, er essayet et sammensurium af okkult røgelse, pseudovidenskab og New Age-pladder.

Rektor for Syddansk Universitet, professor Jens Oddershede, har dog forsikret, at man ikke vil finde sig i, at universitetets gode navn og rygte misbruges til at legitimere udokumenterede cancer-metoder. Det forhindrer dog ikke Hugo Nielsen i at hævde, at hans metoder er »blåstemplet« af Syddansk Universitet, og at essayet er en »videnskabelig undersøgelse«.

Hugo Nielsen har hævdet at have en doktorgrad fra den anerkendte Dag Hammarskjöld Foundation – men her afviser man Hugo Nielsens påstand på det skarpeste. Det viser sig at være organisationen Medicina Alternativa, der står bag Hugo Nielsens doktor- og professor-titler. Denne organisation har i over 40 år systematisk misbrugt andre organisationer som f.eks. Nobel-stiftelsen, Verdenssundhedsorganisationen WHO og Dag Hammarskjöld Foundation til at uddele falske doktorater og »Alternative« Nobel-priser.

Hugo Nielsens professor-titel stammer fra Open International University for Complementary Medicines i Columbo, Sri Lanka, der er samme organisation som Medicina Alternativa. Det er en ren diplom-fabrik, der sælger postordre-professorater over internettet for den formidable sum af knap 600 dollar – cirka 3.500 kroner. Det benyttede ernæringsforsker og professor Arne Astrup sig af for et par år siden, da han købte et professorat til sin sekretær, netop for at illustrere hvor let man kunne anskaffe sig akademiske grader.

Hugo Nielsen er langtfra den eneste danske alternative behandler, der smykker sig med sådanne tvivlsomme titler. Det er selvsagt umuligt for den enkelte patient at gennemskue sådan et gedemarked, og der er ingen hjælp at hente fra myndighederne. At politikerne vil gøre deres valgløfter om Danmark som videnssamfund til skamme ved at tillade overtroiske charlataner at undergrave videnskaben og dens resultater, er skandaløst i sig selv. Men vi må aldrig glemme, at det er syge mennesker af kød og blod, det går ud over.

Supplerende læsning :

Forfatterne :

Søren Mouritsen, direktør, dr.med., Claus Larsen, redaktør, SkepticReport.com, og Mogens Winther, lektor, Skeptica.dk

Ovenstående artikel har været bragt som en kommentar til emnet kvaksalveri i Weekendavisen 21 oktober 2005, 4 . sektion side 11

Addendum

Redaktionen har modtaget denne mail:

Fra: Akupunktur Centret – Henrik Jørgensen [mailto:info@akupunkturcentret.dk]
Sendt: 10. juni 2015 17:14
Til:
Emne: Skeptica – kritisk artikel

Kære Mogens Winther

I min færden på nettet, faldt jeg over denne artikel på Skeptica.dk

Fupmagere har let spil i Danmark

Den omtaler f.eks. et af vor medlemmer – Hugo Nielsen.

Desværre er artiklen baseret på mange usandheder, bl.a. i relation til førnævnte.

Hugo Nielsen er aldrig dømt for kvaksalveri (jeg har set en ren straffeattest fra ham).
Endvidere at Hugo Nielsen skulle kunne have påvirket en undersøgelse på Syddansk Universitet, har jeg meget svært ved at se.

Jeg forventer at førnævnte bliver rettet.

På forhånd tak.

MVH

Henrik Jørgensen
Formand – Danske Akupunktører

Kære Henrik,

Tak for din henvendelse.

Denne artikel har vakt en del interesse, bl.a. fra Hugo Nielsens tidligere patienter, og, i de tilfælde hvor patienterne er afgået ved døden, deres pårørende.

For god ordens skyld skal det derfor nævnes, at lægerne har lov til at iværksætte nye lovende behandlinger, når den traditionelle kræftbehandling er udsigtsløs.

I Helsinki deklarationen står der i afsnit 35:

“In the treatment of a patient, where proven interventions do not exist or have been ineffective, the physician, after seeking expert advice, with informed consent from the patient or a legally authorized representative, may use an unproven intervention if in the physician’s judgement it offers hope of saving life, re-establishing health or alleviating suffering. Where possible, this intervention should be made the object of research, designed to evaluate its safety and efficacy. In all cases, new information should be recorded and, where appropriate, made publicly available.”

Resultatet af disse undersøgelser skal altså publiceres, til gavn for alle lidende kræftpatienter. Kræft er en alvorlig sygdom, og positive resultater bør offentliggøres.

Den internationale database “Cochrane” regnes som den mest seriøse kilde til vurdering af værdien af både videnskabelige som de mere “alternative” behandlinger. Men en søgning på “Hugo Nielsen” giver intet resultat – hvordan kan det dog være?

Hvad angår dine ankepunkter, omtaler du “mange” usandheder, men nævner kun to eksempler, hvorfor disse er de eneste, vi har kunnet forholde os til.

 1. Hugo Nielsen skulle aldrig være dømt for kvaksalveri. Dette begrunder du med, at du har set en ren straffeattest fra ham.
  1. Hugo Nielsen er dømt for kvaksalveri.
   Dette er dokumenteret i Bilag 1, Karnov, og Bilag 2, artikel fra Ekstra Bladet, 2006, hvor Hugo Nielsen selv erkender forholdet. At Hugo Nielsen selv anser det for at være “reklameregler”, og er uenig i dommen, ændrer ikke ved fakta.

  2. En ren straffeattest betyder ikke, at tidligere domme ophører med at eksistere, eller ophæves. En borger, som er straffet, kan få en ren straffeattest påny, efter et vist tidsrum, afhængigt af typen af lovovertrædelsen, jvf. Bilag 3. Såvidt vi kan læse ud fra din mail, har Hugo Nielsen altså vist dig en ren straffeattest, uden at oplyse dig om, at han faktisk er dømt for kvaksalveri.
 2. Hugo Nielsen har ikke kunnet påvirke en undersøgelse på Syddansk Universitet.
  1. Vi skriver intetsteds i artiklen, at dette er tilfældet.

Vi anser derfor artiklen for retvisende, og ser altså ingen grund til at ændre i indholdet. Skulle du, eller Hugo Nielsen, have yderligere kommentarer eller forslag til rettelser, er du velkommen til at kontakte Claus Flodin Larsen.

Med venlig hilsen

Claus Flodin Larsen (email: cfl@skeptica.dk)
Mogens Winther
Søren Mouritsen
Skeptica.dk
4. juli, 2015

Bilag 1

Vestre landsret dom af 8. Maj 1981, U.1981.727V, Karnov
“Bødestraf for markedsføring af andre varer end lægemidler som virksomme mod sygdomme”. Et resumé af dommen er tilgængeligt via “Ugeskrift for Retsvæsen”.

Fuld adgang til “Ugeskrift for Retsvæsen” kan opnås ved at besøge nærmeste større bibliotek, eller indsende en anmodning om gratis prøve-adgang til Karnov Group.

Bilag 2

Ekstra Bladet, “Alle mennesker dør jo”, fra 16. oktober, 2006.

– Du er dømt for kvaksalveri to gange før?

– Jamen, det er reklamereglerne. Og ikke en skid andet. Det er fordi, man ikke må sige, man tager ‘syge i kur’. Jeg er ikke enig i de regler. Jeg mener, at hvis der er noget, der kan hjælpe, så skal befolkningen have mulighed for at få det at vide.

Skærmdump:

Bilag 3

Om straffeattester, Midt- og Vestjyllands Politi (PDF)