af Willy Wegner

I anledning af respons på artiklen Hademails og psyko-spam

I et læserbrev til Skeptica den 24. juli 2005, med overskriften “Troværdighed på www.skeptica.dk”, som er besvaret i brevkassen, skrev indsenderen Karen Boesen bl.a. også:

Miami Herald, June 9, 1993.
RANDI FOUND GUILTY OF DEFAMATION
A jury on Friday found James Randi, 64, the famed psychic debunker, guilty of defaming the character of Eldon Byrd, 53, a Mryland [!] man who’s a proponent of paranormal phenomena, when he called him a convicted child molester in a speech and magazine article."

Hovsa! Karen Boesen glemmer lige den næste linje i citatet. Der står:

But the jury in the case, tried in the U.S. District Court in Baltimore, awarded no damages .”

Hvorfor blev Eldon Byrd ikke tilkendt erstatning, var der formildende omstændigheder? Det ser vi på om lidt. Karen Boesen fortsætter:

“Der findes bunker af artikler, der beskriver dette forløb, der så afgjort er kvalmende. Eldom[!] Byrd er ALDRIG blevet dømt for noget som helst. Men manden var ødelagt, mistede sit job osv. osv.”

Ja, således skrev Karen Boesen til Skepticas brevkasse.

Det er ganske korrekt, at James Randi blev sagsøgt af Eldon Byrd i 1993 for bagvaskelse. Byrd krævede mere end 30 millioner dollars i erstatning for bl.a. svie og smerte, ydmygelse samt skade på hans anseelse.

I 1988 havde James Randi fejlagtigt udtalt ved et møde i New York, at den 53 årige Eldon Byrd var børnelokker. Det blev gentaget i et interview i det nu ophørte Twilight Zone Magazine . En udtalelse han fortrød, men skaden var sket.

Byrd havde ingen dom for at være børnelokker. Randis kilder havde misinformeret ham og han vedgik i retssagen, at det havde været forkert af ham at sige det, selv om han mente at havde været i god tro.

I sit angreb på Randi og forsvar for Byrd skriver Karen Boesen, at Byrd

“er ALDRIG blevet dømt for noget som helst?!”

I 1986 blev Byrd arresteret i Fairfax County, Virgina, for besiddelse af børnepornografi og efterfølgende erklærede han sig skyldig. Han havde tilsyneladende hang til pornografiske blade med piger fra 9 til 16 år, som han agtede at distribuere. Under retssagen erkendte han også, at han havde haft seksuelt samkvem med en mindreårig han havde været værge for. Der var også vidneudsagn fra en kvinde der udtalte, at Byrd havde seksuelt forulempet hende gennem 13 år, faktisk siden hun var 12 år gammel.

Hvor megen ære havde sagsøgeren tilbage der kunne krænkes efter dette?

Men – gentager jeg gerne – han var ganske rigtigt aldrig blevet anklaget eller dømt for at være børnelokker. Er der imidlertid noget at sige til, at Randi var i “god tro?”

Jo, jeg må give Karen Boesen ret: ordet "kvalmende", er passende.

Imidlertid blev Byrd godt nok fyret som videnskabsmand ved flåden, men som følge af pornografidommen, ikke som følge af James Randis uretsmæssige udtalelse om ham to år senere.

Med hensyn til sagen Byrd anlagde mod James Randi fandt nævningerne, efter tre dages votering, at Eldon Byrd ikke skulle have erstatning. Randi fik godt nok dom for æreskrænkelse, men Byrd opnåede kun at trække sig selv gennem sin egen "ære" uden at få så meget som én dollar ud af det. Man kan måske sige, at han sejrede ad Helvede til.

I øvrigt var Eldon Byrd tæt knyttet til den velhavende “gaffelbøjer” Uri Geller, der også har ført store retssager mod James Randi med vekslende held. Byrd har også skrevet et afsnit i bogen "The Geller Papers".

Det var så en lidt mere nuanceret fremstilling af sagen. Og hvad så? Som min medredaktør siger: Det eneste der er at gøre med den slags er, med Jess Ørnsbos ord, at stille den med hovedet nedad i en spand vand.

Tak! Godt råd! Det være hermed gjort.

Refereret fra:

  • Magician defamed scientist, jury rules / by Norris West. – The Baltimore Sun, June 5, 1993.
  • Pressemeddelelse fra Randis forsvarsadvokater. Baltimore. June 4, 1993
  • Randi Found Guilty of Defamation. – The Miami Herald, June 9, 1993

PS! James Randi har selv nævnt sagen flygtigt senest i href=”http://www.randi.org/jr/101802.html” target=_blank>Swift, October 18, 2002