af Claus Larsen, på dansk ved Jens Laigaard

Hvor enige er astrologerne?
En af de mere fornøjelige opgaver i en astrologs arbejde er at bestemme, hvem der vil være en passende partner for kunden. Det kan klares på et øjeblik: man sammenholder bare de to personers soltegn, så er svaret der. Mange astrologer anbefaler denne fremgangsmåde, også de meget berømte i branchen, så man skulle tro at det virkelig fungerer. Hør, astrolog X ville da ikke være så populær hvis det ikke virkede, vel?

Tja, hvem ved.

Når man kender astrologernes baggrund og har set, at de tilsyneladende ikke kan blive enige om noget som helst, vil det nok være klogt at kontrollere, om de i det mindste er enige på dette ganske enkle punkt.

Så lad os sammenligne …
Jeg har fundet syv skemaer over, hvilke soltegn der er forenelige med hinanden og hvilke der er uforenelige. De tre første skemaer er fra bogen Bedst af alle verdener , redigeret af Dan Frederiksen og Lars Peter Jepsen, mens de sidste fire kommer fra Terence Hines’ bog Pseudoscience and the paranormal .

    

    

  

Som vi ser, er der ikke ligefrem nogen almindelig enighed om, hvilket tegn man bør foretrække som partner. Hvis vi sammenholder alle data, får vi et skema der ser sådan her ud:

  

Tallene angiver, hvor mange der er uenige. Rødt (0) angiver, at alle syv er enige, og hvid (3) angiver, at 3 havde en opfattelse, mens de øvrige 4 havde en anden. Med andre ord: jo mørkere, den røde farve er, desto større er enigheden.

Resultatet

Hvor mange af de 144 datapunkter (hvert af de 12 soltegn sammenholdt med alle 12 tegn) er de syv astrologer enige om?

Sølle 31, hvilket betyder at de kun var enige i 21,5% af de mulige tilfælde. Imidlertid var der ikke mindre end 47 punkter, hvor de var fuldstændig uenige, 3 mod 4. Det er 32,6 %, næsten en ud af tre!

Så hver tredje gang, din astrolog rådgiver dig med hensyn til valg af partner, vil det være hentet lige ud af luften. Kun i et ud af fem tilfælde kan du være “sikker”. Astrologer er langt mere uenige end de er enige.

Men kan du så stole på disse 21,5 %? Næh. Astrologerne kan ikke hævde, at de er enige i disse tilfælde, medmindre de også forklarer, hvorfor de er så fuldstændig uenige i alle de andre sammensætninger. Man kan ikke bare vælge det ud, der ser ud til at fungere, og ignorere det der ikke gør.

Hvis astrologerne ikke engang kan blive enige om, hvilke soltegn der passer sammen, hvordan kan vi så forvente, at de er i stand til at forklare os mere komplicerede ting om vores liv og muligheder?

Spørg din astrolog om det. Og lyt meget omhyggeligt til svaret .

Kilde/Source: SkepticReport – Sun sign (in)compatibility