af Willy Wegner

Pluto var indtil for et par år siden en planet der roterede omkring solen. Som alle der ønsker at være noget, så var Pluto lykkelig over at være en planet. En fætter til Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Men frem for alt: – Pluto var en planet – en planet man regnede med, en planet som havde sin plads i såvel det astronomiske og ikke mindst astrologiske verdensbillede lige fra den gang astronomen Clyde W.Tombaugh opdagede Pluto den 18. februar 1930.

Men helt fortroligt: – Pluto havde været der længe før den unge Clyde blev opmærksom på dens eksistens. Pluto blev efterfølgende astrologernes adoptivbarn og tillagt særlige og ikke altid lige flatterende egenskaber. Guru astrologen Linda Goodmann kan nemlig fortælle at planeterne først virker fra det sekund, hvor vi opdager dem – konsekvensen må vel være, at de ophører med at virke når vi afskriver dem. Ellers har selv galskaben da ingen mening.

»Hvordan Pluto kunne vide, at menneskene havde opdaget den, så den skulle begynde at gøre sin indflydelse på menneskeskæbner gældende, henstår imidlertid uoplyst.
På samme måde står det ikke helt klart, hvordan man i givet fald får bibragt Pluto den besked, at den må indstille sin indflydelse på menneskeskæbnerne, hvis den skulle blive degraderet fra en planet til blot en stor sten.
Jyllands-Posten 5. august 2006 (Ledende artikel) «

Walt Disney uskyldig
Pluto er jo ikke ret stor, knapt 2.400 km i diameter (til sammenligning er distancen i cykelløbet Tour de France 3.500 km). Himmellegemet befandt sig jo i en betragtelig afstand fra Solen og langt ude i det kolde verdensrum, så det romerske navn for underverdenen blev anset for at være passende: ergo blev Pluto navnet. Det tilsvarende græske navn er Hades.

Det er altså ikke Walt Disney der har besluttet det med Pluto, ellers havde vores solsystem sikkert været navngivet efter Snehvide og de syv små dværge.

»Astrologi handler om den betydning, som himmellegemerne har for begivenheder her på jorden og for det enkelte menneskes liv, og Pluto vil uagtet sin beskedne størrelse altid have en enorm betydning i astrologiens verden, fortæller lederen af Astrologihuset i København, Karl Aage Jensen, til Ritzau.
Århus Stiftstidende 27. august 2006 «

Pluto er næsten 250 år om at fuldføre en tur rundt om solen. Sådan er det bare. Banen omkring Solen er så excentrisk at Pluto af og til er nærmere Solen end planeten Neptun. Pluto har sågar måner. De hedder Charon, Hydra og Nix – ja der kan muligvis være flere der venter på at blive opdaget.

I slutningen af august 2006 afholdt Den Internationale Astronomiske Union en kongres i Prag. På dagsordenen var bl.a. solsystemets planeter. Hvilke himmellegemer var store nok til at blive karakteriseret som planeter, og hvilke var for små. Pluto var i farezonen for at ryge ud af det gode selskab. Men nogle astronomer mente, at Ceres, Charon og 2003- UB 313 , nu navngivet Eris, skulle ind i planetfamilien. Denne mulighed vakte begejstring hos ikke mindst astrologerne.

»Det kommer ikke bag på astrologerne, at der er 12 og ikke ni planeter i himmelrummet.
»Det har stået i stjernerne i 6.000 år. Alt hvad astronomerne finder ud af, har vi vidst hele tiden,« siger astrologen Ole Giber – Men for mig at se, er astrologi den fineste videnskab, og vi astrologer har som sagt vidst i 6.000 år, at der er 12 planeter,« slutter Ole Giber
Berlingske Tidende 17. august 2006 «

Man kan ikke lade være med at beundre astrologerne – den viden de dog har fra den gang Jorden var universets midtpunkt hvorom resten af verdensrummet drejede sig.


12 planeter – astrologernes ønskede solsystem – de har vidst det i 6.000 år!
Illustrerer rækkefølgen fra Solen.

Og så hykleriet: hvis videnskaben kan smide 12 planeter ned i astrologernes sæk, så er det jo herligt, hvis ikke, så er “…astrologi den fineste videnskab”?

»»Som bekendt er der 12 stjernetegn, derfor skal der også være 12 planeter. Når astronomerne efter sol og måne at dømme opgraderer de tre himmellegemer til planeter er der én til hvert stjernetegn, og så kan man lægge endnu mere nuancerede horoskoper end man kan i dag,«
Ole Giber i Berlingske Tidende 17. august 2006 «

Selvfølgelig skal der være tolv planeter. Det ville også have været spændende hvilke egenskaber på menneskelivet Ceres, Charon og Eris (alias 2003 UB 313 )  ville byde ind med ifølge astrologerne.


De tre planet-kandidater, der ikke blev godkendt og tog Pluto med sig i faldet.
Størrelsesforhold set i relation til Jorden.

Men ak – dette forslag blev nedstemt og Pluto røg med, således at vi nu har otte planeter i solsystemet. Et af problemerne var, at i de mere og mere tydelige teleskoper kunne astronomerne spore adskillige himmellegemer hinsides Plutos bane. Der ville simpelthen kunne gå inflation i mængden af planeter, et halvt hundrede stykker. Så her blev der sat stop for yderligere familiesammenføring, og Pluto blev udvist. Det må så betyde at specielt Ole Gibers horoskoper dermed må være knapt så nuancerede.

I parentes bemærket, så er der hele syv kendte måner der er større end Pluto. Men det kan Pluto jo ikke gøre for.

Stof til en astrokrimi
Den 25. august 2006, på et møde i Prag, fik Pluto et nakkeskud – en likvidering der kunne være et plot til en astrokrimi. Her vedtog Den Internationale Astronomiske Union, at Pluto ikke længere havde status som planet.  Dags dato er Pluto kun et trans-neptunsk objekt, og dog kun det næststørste af slagsen, med mange tusinde fætre og kusiner.

Eris er faktisk større end Pluto, den har en diameter på 3.500 km, men så vidt vides ikke med så megen astrologisk power. Det vil tiden vise, naturligvis, afhængig af hvilke astrologer der medtager – eller udelukker – Eris i deres horoskoper.

Problemet for Pluto var, og er stadig, at den lejlighedsvis krydsede ind over Neptuns bane om Solen. Det er altså ikke en adfærd som sømmer sig for ordentlige planeter. Man skal kende sin plads – som på Jorden således også ude i solsystemet. I dag er Pluto altså degraderet til en sølle dværgplanet. Pluto er ikke længere en rigtig planet.

»- For os betyder det ikke noget, hvad astronomerne finder på. Men det er da småirriterende, når man laver om på tingene, for der er en del, der ikke kender så meget til astrologi, der bliver forvirrede over det, så vi skal svare på mange spørgsmål lige nu, siger Karl Aage Jensen.
Århus Stiftstidende 27. august 2006 «

Dværgplanet, plutoide eller trans-neptunsk objekt – fortvivl ikke! Astrologerne har taget Pluto til deres hjerte. Der har været demonstrationer til fordel for Plutos rettigheder. Slogans som: “Det er ikke størrelsen der gør det”. Nej, det er der sikkert mange der er enige i, men det er altså et spørgsmål om gørelsen. Det vil sige Plutos adfærd, når dette fandenivoldske himmellegeme krænker Neptuns nærhed til Solen.

Pluto – YES!!
Astrologerne er hamrende ligeglade, ortodokse og 6.000 års traditionalister som de nu er – Pluto er kommet for at blive. Pluto har indflydelse! Sådan! Knytnæve op i luften mod himmelrummet! Længe leve Clyde! En lige højre til finansbosserne! Der er et utal af begivenheder, som Pluto har andel i. I flæng: nazismen, studenteroprøret, den seksuelle frigørelse, terror, krige, reformationen osv, osv.

Man gør klogt i at spørge astrologerne om de økonomiske fremtidsperspektiver. Husk lige at spytte i deres kasseapparat og ret ind efter deres gode råd. Her er det nemlig at Pluto kommer på banen, for til hitlisten over bedrifter tillægges Pluto også: finanskriser.

Når ellers erhvervsastrologen Ole Giber har tid til at spekulere over verdensøkonomien, efter at have forsynet eller lagt navn til bl.a. Onsdags Avisens ugentlige læserhoroskop, så kan vedkommende fortælle hvad perspektiverne er for den eksisterende økonomiske finanskrise. Nedtur i 15 år. Var der lige nogen i verdenssamfundet der lyttede til ham før krisen blev aktuel? Nej, ærgeligt nok, men han praler da med selv at have fået solgt nogle aktier i god tid forrige år og sagt det nytårsaften i fjernsynet. [Kort pause: – glorien sættes lige på plads]. Den samme pessimisme gælder hans kollega Karen Boesen.

Pluto er en skurk
Se, Pluto er ifølge astrologerne – trods sin lidenhed – en skummel og magtfuld planet på afveje, og så er det at verdenssamfundet for alvor er på røven.

Den skinbarlige astrologiske sandhed: Pluto er skurken!

Lad os se på nogle udsagn fra de indsigtsfulde astrologer: – Pluto, som er den mest langsomme og mest magtfulde planet, har bevæget sig ind i skæbnestegnet – den såkaldte stenbuk – som er Saturns stjernetegn. Hermed udløses nogle energier, der forankres i mennesket i form af f.eks. pessimisme, seriøsitet, alvor, begrænsning og kølighed, siger Ole Giber til NetPosten.dk., 11. november 2008.

Det lyder næsten smukt og poetisk. Alle disse egenskaber forankret i mennesket, hvoraf flere alt efter situationen kan opfattes positive,  jamen hvordan blev de udløst før 1930 hvor Pluto blev opdaget?

Astrologen Karen Boesen siger at der en nedtur forude: “- Ja, Pluto symboliserer de finansielle markeder. Og den har nu indledt et energiskifte, der kan betyde en lang nedtur i økonomien. Her vil jeg nok snarere sige en periode på 20 år, siger Karen Boesen.”

Hvad var det så lige der styrede de finansielle markeder før 1930? Ok, jeg ved godt det sikkert er et dumt spørgsmål, som astrologerne har et helt logisk svar på. Hvor er jeg dog tosset.

Ak ja, havde verdens nationalbankdirektører blot lyttet til Giber, Boesen & Co., så havde vi måske stadig haft Roskilde Bank, flere bankdirektører med udsigt til klækkelige fratrædelsesgodtgørelser, de amerikanske husejere “på vippen” havde måske stadig haft tag over hovedet, diverse aktionærer undgået fallit og blodtrykssænkende medicin.

Hvorfor dette ugebladsniveau?
Hvis disse tusindvis af spåmænd og -koner verden over rent faktisk er til noget, for der er jo mange af dem, hvorfor lyttes der så ikke til dem? De gør da hvad de kan for at sælge sig selv via massemedierne, og deres selvforståelse fejler skam heller ikke noget. Hvorfor er det sted man oftest støder på nogle af dem i vores lokale reklamefinansierede ugeaviser? Hvorfor bliver de ikke uden tøven headhuntet? Hvorfor sidder de ikke i en stor global tænketank? Så kunne de måske forebygge frem for at efterrationalisere.

Nuke Pluto!
For mig at se er der kun én løsning på problemet. Mest fordi jeg tror at Pluto er blevet vred over at være blevet degraderet og derfor har forårsaget finanskrisen som hævn. Løsningen er, at amerikanerne eller en anden rumpotent nation bør sende en raket af sted til Pluto med en voldsom bombe, og simpelthen blæse ex-planetens grus langt, langt ud i verdensrummet – så skulle årsagen til den finanskrise vel være fjernet, for ikke at tale om alt muligt andet bøvl der stammer fra Pluto.

Den eneste redning for Pluto er hvis astrologerne finder et andet himmellegeme de kan belemre med alskens ulykker.

Pluto har dog atter fået lidt genoprejsning. Nu er alle himmellegemer hinsides Pluto blevet døbt plutoider – det lyder da af lidt. Her er Eris kommet med i selskabet. Det er muligvis et kompromis med Plutos fanklub, og at Pluto er trans-neptunsk passer jo heller ikke helt, for af og til er Neptun jo trans-plutosk!

Nå, hvor om alt er: Pluto nåede en alder af 76 år som planet . Lev stærkt, dø ung. Godt roteret!

Et lille udvalg af relevante links:

http://politiken.dk/videnskab/article164912.ece

http://da.wikipedia.org/wiki/Pluto_(himmellegeme)