af Per Borgaard

Hvem er Philipp Schober, og hvad foregår der i hans kult? Hvad får mennesker til at adlyde ham betingelsesløst og overtage hans tanker? Jeg har været med i Faktum Humanum i flere år, er blevet indviet og har boet i flere af centrene. Men selv i dag kan jeg ikke helt forstå, at jeg frivilligt er gået igennem det psykiske helvede, Schobers totalitære system er.

Sådan siger et tidligere medlem af Den Hvide Orden alias Evolutionæt Fællesskab alias Faktum Humanum, der nu har dansk hovedkvarter i Rise ved Rødekro.

Hans navn og adresse er forfatteren bekendt, men han vil være anonym, fordi han som andre, der har forladt kulten, har haft svære psykiske problemer. Nogle føler sig ligefrem forfulgt af en sort heksemester.

– På den anden side er der blandt Philipps tilhængere mennesker, som efter min vurdering vil gøre hvad som helst for ham, siger manden.

Fedladen og myndig
– Udadtil er Schober almindelig, lidt fed, velklædt, med en karakteristisk gulbrun hudfarve. Mod den synes øjnene klare og blikket næsten magnetisk. Han optræder myndigt og afslappet med naturlig autoritet og charme. En ledertype.

Han fascinerer fremmede ved sin umiddelbarhed og den overbevisende måde, han fortæller om sin filosofi og sine overnaturlige evner på.

Mange drages mod den overflade, og han møder dem med smiger og gyldne løfter, hvis de vil arbejde sammen med ham. Også løfter om helbredelse eller psykiske evner.

Han hævder, han har adgang til en åndelig virkelighed og kan lede enhver, der ønsker det, frem til Gud.

En af de syv ældste ånder
Schober påstår, at han er en af skabelsens syv ældste ånder og er kommet for at føre menneskeheden frem i udvikling. Han er Mesteren.

Den nyindviede – symboliseret ved hvidt halssmykke, ceremoniel indvielse og hvid kjortel – skal brænde alle broer til sit gamle liv for at kunne modtage det nye og ukendte.

Modtagelighed og de andre indviedes overbevisning åbner sammen med troen på Philipps autoritet for den massive påvirkning, som skal gøre den nye til en af flokken.

Dagligt indpodes han i centeret eller "instituttet" med Philipps tanker og mindes om sit nye tilhørsforhold. Han møder Philipps billede på strategiske steder i huset og mindes om, at denne mands vilje styrer alt.

Den nye ledes til at se sig selv som en lydig tjener i et 24 timers job med hele hearakiet over sig og Philipp tronende på toppen som den altdominerende magt, der kan give goder og forfremmelser.

– Hvordan får Schober denne magt over sine folk?

– De indpodes, at hierakiet skal accepteres, og lydighed og tjenstvillighed læres. De to egenskaber er bærepiller i Schobers organisation sammen med fuldstændig tillid til Mesterens afgørelser. En biting er det evige smil, man skal bære.

24 timer er du i Schobers sfære, hvis du ikke er sendt ud at tjene penge til kulten. En gang om ugen er der "tæppemeditation", hvor du sidder foran et kæmpebillede af Philipp og skal åbne dig for ham. Al opmærksomhed rettes mod ham og hans ordrer.

Schobers første studiekredsmanuskript hedder "Tag dit liv i dine egne hænder". Men tvært imod tager han dit liv i sine hænder, siger det tidligere medlem af Faktum Humanum.

– Uhyggeligt!

– Ja, og utroligt, for hvorfor går man med til det? Det spørger jeg endnu mig selv om. Det, der virker stærkt i Schobers centre, er gruppepres og usynlige mure af normer og forventninger, som hele tiden omgiver en. De dræber al humor og personligt initiativ. Man skal hele tiden tage vare på sin værdighed i et hieraki.

En gang om ugen er der organisationsmøde, hvor ugens hverv deles ud, og hvor stedets leder måske læser en ny ordre fra Philipp op.

Måske er der et punkt der hedder: Har nogen noget at klage over? Men bare tanken om at klage er negativ, noget lavt og uværdigt, som mødes med synlig hån.

Gruppen og den enkelte ved, at det er kun Philipps ord, der gælder. Det grundlæggende er og bliver den totale lydighed.

Schober lærer sine disciple, at de kun skal tænke positivt og bevidst afvise alle negative og kritiske tanker. Kun sådan bliver man et godt menneske og en mester.

Kun Philipp må latterliggøre andre og kalde en elev et stort røvhul, hvis han skal irettesættes. Det sker i gruppens påhør, og de andre kan så fryde sig over at høre deres egne tanker sagt højt – det vover de ikke selv – eller tavst føle med en ven, som chikaneres.

Skaber angst
– Schober skaber angst omkring sig ved at afsløre sine elevers svagheder i alles påhør, også overfor fremmede, fortsætter den tidligere discipel. Det er en del af hans pædagogik, der skal gøre ‚n usårbar. Men det er altid det mest sårbare, han haler frem, og de psykiske spanking er et af hans redskaber til at tvinge andre til underkastelse.

Det er uforglemmeligt at være med til disse seancer, der kan udspille sig når som helst. Gruppen sidder tavs og sammenbidt, og Schober giver alle, han har lyst til, et rap over næsen. Det er en del af disciplineringen – sammen med Mesterens ros og løfter.

En underlig ting ved den store mester er hans racistiske vitser. Han laver sjofle og latterliggørende vitser, og den platte humor samles frimodigt op af dem, der ikke selv har en holdning, men lever af Schobers guldkorn.

– Ingen rynker på næsen?

– Sagens kerne er jo, at Schober pr. definition taler og handler sandt. Hvis du ikke forstår det, eller synes, det er i strid med de gode tanker, så tager du pr. definition fejl og kan ikke overskue årsag og virkning. Kun Philipp har autoritet og frihed til at gøre hvad som helst. Midlerne behøver ikke at være gode, og kun Philipp kender målet.

– Hvad er disciplinens mål?

– At vokse i hierakiet og selv blive en Philipp. Der er altid en hensigt med "gode" handlinger, enten ens egen vækst eller at få nye til sekten.

Forudsagde atomkrig i 1982

– Hvad så, når Schober begår fejl? Skaber det ikke tvivl?

– Hvis det gør, kvæler man den. Det havde ikke større virkning, at han forudsagde en atomkrig i 1982. Den kom ikke, og man glemte det lige så stille. Han opretholdt et skin af at kunne se ind i fremtiden og foretage astralrejser.

– Hævder han det?

– Det er et led i hans undervisning at fortælle historier om sig selv og sine evner. Et andet middel er, at han giver ordrer. Der er ikke plads til dialog. Og han hemmeligholder viden – økonomisk og organisatorisk. Han er det absolutte centrum i magtstrukturen.

– Man kan vel tage sit tøj og gå?

– Hvis man gør det i tide. Ellers opgiver man langsomt sine egen måde at tænke på. Ikke sådan, at et nyt område integreres og omdanner det gamle. Nej, der er tale om noget helt nyt, som ganske enkelt må modtages, da den gamle forstand ikke kan forestille sig det nye.

Forudsætninger for at blive grebet
– Det forklarer stadig ikke, at folk gribes af Schober.

– Forudsætningen er en vis modtagelighed, enten utilfredshed med sit eget liv og udsigt til noget bedre eller fascination af Philipps styrke og ønske om at få en lignende styrke – eller en tro på en større, åndelig virkelighed. Det imødekommer Den hvide Orden.

En del af forklaringen på Philipps magt skal søges i, at hans elever anser ham for en sand profet i lighed med Jesus. Den sammenligning bruger han også selv.

Hvis eleven når til den overbevisning – og det opfordrer Philipp de "gamle" til at medvirke til – så opfatter han alt, hvad der kommer fra Philipp som sandt pr. definition, ligemeget hvad han gør eller siger. For han er ren og hævet over alle lave instinkter og krav.

Det indebærer også, at han kan sætte sin magt ind på at knuse andres magt, for målet for tjeneren er at opgive al magt, også den at råde over sit eget liv.

Engang har Philipp sammenlignet sig selv med lederen af en ulveflok, der må forsvare sin position.

Philipp tager dit ansvar og dit liv
Nogle mennesker drages mod ham og bliver ham mere og mere hengivne, taler mere og mere om ham og bliver blinde og døve for alt andet. Jeg har selv siddet i saksen og har stadig svært ved at forklare, hvorfor mennesker frivilligt udsætter sig for denne massehypnose og endda påstår, de er lykkelige. Måske fordi de er dejligt fri for en mængde ansvar, usikkerhed og ensomhed.

De fleste har haft uheldige forældre- (fader-) oplevelser og haft svært ved at leve i samfundet. Mange af dem er også åndeligt søgende efter en mening med tilværelsen, et ståsted og et mål.

Philipp har alle svarene. Philipp kan tilbyde et arbejdsfællesskab. Philipp kan strukturere og tilrettelægge dit liv. Og hvis du er den jeg-stærke type: Philipp kan bruge dig – især hvis du har penge. Du kan komme langt i hierakiet, måske få dit eget center og blive talsmand for sandheden. Du får en kittel med flere bånd end de andre og en fin titel. Han finder noget til dig og får magten over dig.

Men spørgsmålet er stadig hvorfor. Der skal jo to til, den som afgiver magten over sig selv, og den, som tager den.

Total ensretning hen mod profeten
– En del af svaret er, at alt er rettet mod én mand, Philipp. Al hjælp kan ventes derfra, al tillid kan rettes dertil, alle spørgsmål, al forventning. Dialog eksisterer ikke. Men efter hvad jeg hører, flygter stadig flere fra det normale liv ind i ansvarsløsheden, det forenklede, det tilsyneladende smukkere. Man lader sig frivilligt forme i en andens billede. Så er sjælen næsten tabt, kan man sige, fortsætter den tidligere discipel.

Men fordi man tror, man tilhører en udvalgt gruppe – mere værdifuld end dem udenfor, der halvt i spøg kaldes aber – føler man, at ens værd vokser.

Man er med i en gruppe der er priviligeret af en højere magt og derfor har lov at manifestere sig med alle kneb og midler. Samfundet og dets love er man hævet over i det omfang, det ikke kan opdages, hvad man snyder med – selv om skattevæsenet er det eneste, jeg har set Philipp blive ræd for.

Det centrale er, at man ikke oplever sig selv som en del af samfundet, men at samfundet er til for at blive brugt i Faktum Humanums tjeneste. Bistandshjælp og dagpenge er udmærkede at få, mens man bygger på huse for Philipp i Østrig og Danmark.

Folk, der siger fra, bliver flået

De, som forlader foreningen behandles også som ligegyldige. De skal ikke vente at få en øre med, om de så i deres godtroenhed har lagt aldrig så mange penge i Faktum Humanum. Udadtil er det jo et pænt og sobert foretagende i menneskehedens tjeneste.

– Og det er løgn?

– Indadtil ser økonomien mistænkeligt anderledes ud. Strukturen er teoretisk meget god: Alle giver, hvad de har, og får, hvad de har brug for. Men sådan fungerer det ikke. Pengene lægges i én stor pulje. Af den betaler centerets leder de faste udgifter og 100 kr. i månedsløn til hver beboer. Resten sendes videre til et eller andet centralt sted.

Alle regnskaber er hemmelige, for alt skal bygge på tillid. Alle lever på et økonomisk minimum for at tjene ordenen: 10 kr. om dagen til kost. Meget sjældent nyanskaffelser – undtagen til dem, der er højere i hierakiet, for de skal være præsentable.

Jo højere man er i hierakiet, jo bedre er man stillet materielt.

– Mest profeten?

– Philipp og hans ringpiger ser ikke ud til at mangle noget i personlig garderobe.

– Hvor får de pengene fra?

– Alle arbejder jo hårdt hver dag, op til 12 timer, enten for at skaffe penge eller for at bygge huse eller skaffe medlemmer til ordenen gennem yoga, healing eller urtethé-propaganda. Organisationen tjener penge på sit trykkeri og på at sælge restaurerede huse – helst mens de frivillige medarbejdere får penge fra det offentlige.

Målet: et slot til alle i Østrig

Målet er, hvis man skal tro Philipp, at få et slot i Østrig, hvor alle kan bo sammen med ham.

Han lever selv af penge fra foreningen, og han har formået at skaffe sig en vis luksus, der ikke stikker for meget i øjnene: Håndbygget Jaguar, lædermøbler, video, dyre kameraer, stereoanlæg og anseelige mængder af spiritus.

Hans piger er også velklædte helt ind til det frække sorte undertøj. Det står i grel modsætning til de hårdtarbejdende hjælpere, der må leve på, hvad de havde med ind i kulten, eller, hvis de er heldige, arver fra Philipp, når han skifter ud.

– Efter din beskrivelse virker han mere som en levemand end som profet.

– Han har en hang til store biler og frække damer. Alene i de otte år, jeg har kendt ham, har han haft syv dyre vogne. I øjeblikket har han to. Hans yndlingslæsning er Playboy, Lui og Penthouse. Foruden sin kone har han to piger boende hos sig.

På et tidspunkt var det en hobby for ham at fotografere sine kvindelige disciple nøgne. Den sexuelle tiltrækning spiller en væsentlig rolle mellem ham og pigerne i ordenen.

En konklusion
– Philipp har skabt en atmosfære af afstand omkring sig i stedet for nærhed og varme, fordi han skal leve op til at være et fejlfrit menneske, konkluderer den tidligere discipel. Jeg afviser hermed ikke personlig udvikling eller at et menneske kan berige et andet, men jeg har søgt at skelne sunde udviklingsveje fra skadelige.

Et menneske, som indsnævrer og begrænser andre i et disciplinært lydighedsforhold, som ikke giver plads for individuel udfoldelse, og som mener, at friheden er at finde i et gyldent bur – han har for mig at se misforstået de mest grundlæggende menneskelige kvaliteter: Kærligheden og den menneskelige frihed.

At gøre andre til redskaber for åndelig udvikling, som var de umyndige, er at fratage dem deres dyrebare fødselsgave: Det personlige værd! slutter det tidligere medlem af Schobers kreds.

Kilde: Para-nyt 1991 nr. 3

[*]