af Per Borgaard

– Jeg er på randen af nervesammenbrud. Spøgelset ruinerer mig. Min praksis bliver ødelagt! stønner tandlæge Kurt Bachseitz, 56, i Neutrabling ved Regensburg. Siden maj i fjor er hans klinik blevet hjemsøgt af en “bankeånd”, der ser alt, hører alt og snærrer ad alt i klinikken – undtagen den 17-årige klinikassistent Claudia Judenmann.

Patienterne flygter fra “Ånden”. En dame, der gik på toilettet, kom til at røre nøglen i døren. Straks klang det med metallisk robotrøst fra nøglen: – Flyt røven, jeg kan ikke se noget!

Patienten flygtede skrigende.

Undersøgelse til 60.000 DM forgæves
En undersøgelse til 60.000 mark, foranstaltet af det tyske postvæsen, har ikke afsløret spøgelset, der taler bayersk dialekt med forkærlighed for vulgære udtryk.

Det begyndte som telefonterror. Gennem røret lød den skraldende robotstemme. Postvæsenet søgte at spore opringningerne – forgæves. Der var heller ingen ulovlig tilslutning til tandlægens ledning.

Undersøgelsen irriterede “Chopper”, som spøgelset kalder sig. Pludselig tonede robotstemmen frem fra stikkontakter, skyllebægre og andre genstande – med lutter grovheder.

Undtagen til Claudia. Til hende smægter ånden: – Claudia, jeg elsker dig!

Grovheder fra skyllebægeret
En patient blev noget pikeret. da der op fra skyllebægeret lød: – Luk endelig flaben op og spyt ud!

Men det var slet ikke noget mod den patient, hvis skyllebæger erklærede: – Luk kæften, du stinker!

Borgmesteren i Neutraubling, Herbert Scholtz, blev hilst med et: “Mojn, Herbert, hvordan går det med din tennisarm?”

Da det tyske fjernsyn kom på besøg, blev Chopper genert. Det eneste, man fik på bånd, var: – Nææ, jeg vil ikke i TV.

Mod tandlæge Bachseitz har ånden været så grov, at han har anmeldt den formodede bagmand for legemsbeskadigelse og ærekrænkelse.

Postvæsnet har udskiftet samtlige apparater i klinikken og hele ledningen til telefoncentralen – uden resultat.

Lederen af et ni mands specialistteam fra Bundespost, Dieter S. fra overpostdirektionen i Regensburg, er målløs: – Fyren kværnede løs i et telefonapparat, selv om vi havde klippet ledningen over!

Fra en teori om, at stemmen kunne være radiobåren, satte man pejleapparater op, men fandt ingen sender. – Stemmen kommer hverken via telefonnet eller radiobølger, konkluderede kommissionen – og opgav.

Da Chopper hører og ser alt, hvad der foregår i klinikken – i hvert fald, når hans elskede Claudia er der – undersøgte man alle rum for skjulte mikrofoner og kameraer og fandt – intet.

Nu gør man et nyt forsøg i samarbejde med et teknikerteam fra Bayerns politiforvaltning.

Politiet har den fordel, at det kan foretage husundersøgelser i “mistænkelige” boliger inden for synsvidde fra tandlægepraksis’en for at finde laserstråleapparater eller lignende.

Man har inspiceret alle kendte amatørradioanlæg i nærheden uden at finde noget mistænkeligt. Man har også undersøgt alle i området, som har fået strubehoved-operationer. Choppers stemme minder nemlig om den stemme, som patienter uden stemmebånd kan frembringe med et apparat mod struben.

Du bliver min død
Chopper har foreløbig grinet ad det hele og affyret grovheder mod de tekniske eksperter.

Mere frygtsom er han for parapsykologer. Da professor Hans Bender, Freiburg, aflagde besøg i den hjemsøgte tandlægepraksis, stønnede Chopper: – Du bliver min morder! Derpå tiggede han: – Bender, forløs mig!

En synsk herre ved navn Peter Methfessel fra Regensburg hævder, at Chopper ikke er en ånd, men en ung blond fyr med tyndt skæg og vansiret ansigt.

De mest jordnære mener, at Claudia Judenmann med et medfødt bugtaler-talent er ophav til den metalliske mandsstemme, som runger fra alle mulige genstande.

Hvis der derimod er en teknisk forklaring, er eksperterne enige om, at bagmanden – uanset hvor vulgært han udtrykker sig – er et teknisk geni.

Bankeånd, bugtaler geni – spørgsmålet står åbent. Imens arbejder den “Sonderkommission Geist”, som statsadvokaten og politiet har nedsat, videre med gåden.

Statsadvokaten vil ikke røbe, hvorvidt man med en strubemikrofon vil undersøge, om den små Claudias stemmebånd bevæger sig, når ånden taler – selv om seerne i tysk fjernsyn har kunnet konstatere, at hun har forkærlighed for at vende ryggen til kameraet, når hun underholder sig med sin åndeven.

På den enden side siger tandlægen, at han har oplevet Choppers “opkald”, når Claudia slet ikke var i nærheden.

Rygter i Neutraubling vil vide, at åndestemmen kommer fra det underjordiske.

Under 2. verdenskrig var byen et hemmeligt produktionssted for Messerschmidt-fabrikkerne og havde også en militær lufthavn. Det hævdes, at der under byen eksisterer et netværk af underjordiske gange, hvorfra der sågar under krigen var en aldrig afsløret radioforbindelse til England.

Claudia er og bliver centrum for undersøgelserne, for Chopper ruller sig kun rigtigt ud i hendes nærvær: “Claudia, jeg elsker dig!” – “Hvorfor det?” – “Fordi du ser så sød ude.” – “Skrid, Chopper!” – “Nu får du snart et kys, Claudia.”

Den mørkøjede brunette siger, at hun er lidt uhyggelig ved det, men tager det roligt. Hun er spændt på opklaringen.

Imens glæder hun sig over, at filminstruktøren Horst Hachler, Maria Schells tidligere mand, har fået øje på hende på grund af alt postyret og vil give hende en chance for at blive filmstjerne.

Hvis hun virkelig er årsag til ståhejet, kan hun også få brug for en stjernegage, når Deutsche Bundespost stiller med regningen.


Stævnemøder usædvanlige, men Poltergejster er velkendte og uforklarlige

Hvis det virkeligt er en bankeånd — poltergejst — der er på spil hos tandlæge Bachseits i Neutraubling i Vesttyskland, er det den første i historien, der har aftalt et stævnemøde. Den unge dame var klinikassistenten Claudia Judenmann.

Både hun og politiet mødte op. Men “Chopper”, om plageånden kalder sig, blev væk.

Bagefter meddelte den, at den havde snydt dem ved at møde i rød anorak i stedet for den aftalte mørkeblå.

Det er en af de ting, som tyder på en joker bag terroren mod den arme tandlæge — hvadenten skurken nu et bugtaler eller teknisk geni.

Fænomenet poltergejster er kendt fra hele verden, selv om det er sjældent. Poul Fersling oplyser i “Mystikkens Verden” (Politikens Forlag), at den ældste beretning er fra Bingen ved Rhinen 868.

To ægte tilfælde
To af de mest kendte moderne tilfælde er også tyske. I 1965 begyndte glas og fade på uforklarlig vis at falde ned fra hylderne i en porcelænsbutik i Bremen. Hverken politiet eller andre fandt en forklaring, men hændelserne var koncentreret om en 15-årig elev.

Han fik i stedet arbejde hos en elektriker — og så begyndte skruer at løsne sig eller blive trukket ud, mens han arbejdede. Forskere fra Freiburgs universitet fandt ingen “naturlig” forklaring. De sære hændelser ophørte i juli 1967.

I november 68 var det galt på et sagførerkontor i Rosenheim. Billeder på væggen og hængelamper bevægede sig “af sig selv” og elektriske pærer sprang på stribe. Elværket målte svingninger på op til 50 ampere i ledningerne, men sikringerne, som burde være sprunget under så stærk belastning, gik ikke itu — og spændingen i hovedledningen til kontoret var konstant.

Fænomenerne optrådte kun, når en 19-årig kvindelig funktionær var til stede.

— Psykologiske undersøgelser af hende og drengen fra Bremen viste, at begge havde ustabile personlighedsetrukturer med ringe evne til at tolerere nederlag og skuffelser, oplyser Fersling.

Poltergeistfænomener forekommer normalt i nærheden af bestemte personer, oftest unge i pubertetsalderen, — og de går over i løbet af et par måneder.

Nissen flyttede med
I Kentucky, USA, fik et ældre ægtepar i november 1968 slået så meget i stykker af en poltergejst, at de flyttede. Drilleånden flyttede med. Det samme gjorde parrets barnebarn, den 12-årige Roger — der formentlig på en eller anden måde var tilknyttet fænomenet. En forsker, W.G. Roll. så bl.a. et tungt køkkenbord løfte sig op i luften og dreje sig 45 grader.

Watson og Chaneles’ “Den ukendte Virkelighed” (Lademann) fortæller, at det tungeste, der er flyttet af en poltergejst, er en bil på 2,5 tons. (Den satte den måske i frigear først…)

Hvorfor eller hvordan fænomenet opstår, vides ikke. Den mest udbredte teori er, at personer med svære indre konflikter kan oparbejde en psykisk “energispænding”, der udløses i poltergejstfænomener.

Chopper-sagen passer ikke rigtigt i mønstret.


Sidste om “ånden”: Chopper var (vistnok) fup
Mysteriet Chopper er opklaret, hævder statsadvokat Elmar Fischer i Regensburg. Stemmerne kom inde fra klinikken og uden teknisk hjælp. “Bankeånden” var hverken bugtaler eller elektronisk geni, men flere mennesker, som fordrejede stemmerne. Men forklaringen rejser en række nye spørgsmål, som statsadvokaten nægter at besvare.

Hvem var “Chopperne”? Personalet i tandlægepraksis’en? Har de indrømmet det? Hvem fik ideen?

— Ingen kommentarer, svarede statsadokaten på disse spørgsmål, da han holdt pressekonference. Han demonstrerede, hvordan synderne havde forvrænget stemmen gennem en krummet hånd for at aflevere Choppers grovheder. Det mindede ikke meget om “bankeåndens” robotstemme, men statsadvokaten svarede, at han manglede ekkovirkningen i den kakkelbeklædte tandlægeklinik.

Han opretholdt hårdnakket tavshed om resten under henvisning til, at mindst en mindreårig var indblandet.

Eneste mindreårige i klinikken er den 17-årige assistent Claudia Judenmann. Både hun, tandlægen og dennes kone var i forhør til ud på natten før pressekonferencen. Pigen har i hvert fald ikke været ene om at lege Chopper. Politiet hævder, at flere afløste hinanden som ånd.

Tandlæge Kurt Bachseitz selv kan næppe have været uvidende om sagens sammenhæng — men hvorfor gik han så til post- og telegrafvæsenet og politiet?

En privat spøg med en irriterende patient er en ting, at drive spøgen op på et plan, hvor man står med et erstatningskrav på 200.000 kr. fra postvæsenet og en tiltale for falsk anmeldelse, er en ganske anden.

Den 55-årige, alvorligt udseende tandlæge har via sin advokat afvist alle mistanker. Den små Claudia lader via sin advokat blot melde, at hun ikke tror, at tandlægen var Chopper.

Klinikken i Neutraubling er midlertidigt lukket. Er politiets lynopklaring korrekt, og hvilke følger vil den få for de implicerede? Eller vil Choppers robotstemme atter tone ud fra stikkontakter og vibrerende bor, når tandlæge Bacheitz igen siger “værsgo at tage plads”.

Som om det ikke i forvejen var uhyggeligt nok at sætte sig i en tandlægestol!

© 1982 Per Borgaard. Bringes her med forfatterens tilladelse.