af Henry Gordon

Ontario Skeptics gjorde sin første undersøkelse da Peter Popoff stappet 4000 entusiastiske tilhengere inn i Toronto’s International Centre i august (1986, red) Evangelisten, allerede da avslørt som sjarlatan av CSICOP-medlemmer og andre skeptiker-grupper, var et primært mål for Ontario Skeptics da han dukket opp i Toronto.

Et team fra CSICOPs hovedkvarter i Buffalo, ledet av Barry Karr, sluttet seg til gruppen fra Ontario Skeptic og fikk det straks travelt med å dele ut ‘consumer alert’-løpesedler (som beskrev Popoffs bedrifter) ved inngangen til senteret. Denne aktiviteten ble dog raskt bragt til opphør, da noen av Popoffs håndtlangere, sammen med senterets sikkerhetsfolk, kom med skarpe protester.

Imidlertid var tilstrekkelig mange av løpesedlene blitt spredt til at Popoff ble ganske forstyrret. Hans ?oppvarmings-akt?, Reverend Reeford Shirrell, skvaldret senere i vei, viftet med en av løpesedlene og erklærte at de var djevelens verk.

Det skulle vise seg å være nyttig for meg og teamet forøvrig at vi hadde ankommet senteret da dørene åpnet, to timer før forestillingen begynte.

For eksempel, en undersetsig mann gav oss noen av Popoffs trykksaker da vi ankom auditoriet. Han var tydeligvis enten ansatt hos Popoff, eller en frivillig. Idet han vandret rundt og snakket med folk var han et bilde på god helse. Han burde være godt betalt, siden han gjorde dobbelt arbeide. Da Popoff starter ‘healing’-delen av programmet, dukket nettopp denne mannen opp forrest i rekken av tilskuere, men nå hang han over to krykker. Jeg hadde oppdaget ham da han i siste øyeblikk ankom auditoriet på krykker. Men han var tydeligvis ikke tilstrekkelig godt trenet for oppgaven, for han gikk nesten normalt uten egentlig å lene seg skikkelig til krykkene.

Da Popoff begynte å rope opp folk, skrek han også til dette individet: "Du har et hjerteproblem. Kast krykkene. Stå opp. Løp opp og ned. Du er helbredet." Dermed grep han krykkene og kastet dem.

Den samarbeidsvillige mannen rettet seg opp og vandret frem og tilbake, til entusiastisk applaus fra de troende.

En annen mann ble lagt merke til av en fra vårt team i hvilerommet for menn, mens han bar krykkene sine under armen. Han også ble ‘helbredet’ denne ettermiddagen.

Selv om det er helt på det rene at Popoff benytter ‘inplantede’ personer, vil ikke det si at alle hans ‘healinger’ gjelder slike.

Han gikk bort til en gammel dame og fortalte henne at nå kunne hun gå. Hun ble praktisk talt løftet på bena av en person på hver side og trukket frem foran forsamlingen. Føttene hennes ble på det nærmeste slept over gulvet og hun hadde åpenbart store smerter.

"Jesus har helbredet deg – du kan gå!"

skrek fader Popoff. Hun ble slept tilbake til stolen sin og langsomt senket ned.

Jeg klarte å kontakte henne før programmet var over, for å finne ut om hun var blitt hjulpet. Hun kunne ikke engelsk men virket særdeles utslitt. Hennes datter som satt ved siden av henne forklarte at moren nettopp var kommet fra Portugal, og hadde et alvorlig hofte-problem.

Det var ikke tvil om at Popoff-behandlingen hadde øket hennes plager. Og ikke bare det. Det er ofte slik at folk i denne situasjonen får psykologiske skader, fordi de bebreider seg selv for det faktum at det overnaturliges forsyn ikke har villet smile til dem.

Et interessant punkt: Da Popoff påsto å ha leget denne kvinnen, hadde han tatt krykkene hennes og kastet på scenegulvet. Ved avslutningen av forestillingen så jeg at en av hans stab leverte krykkene tilbake til kvinnen.

Den sørgeligste del av hele denne skammeligheten er å se det store antall av håpefulle mennesker som bringer inn barn i rullestoler – barn som åpenbart er invalidisert på den ene eller andre måten. Ikke en eneste gang gjorde Popoff, den store healeren, guds tjener, tegn til å ville nærme seg et av disse barna.

Hver gang noen gikk opp for å be om hans hjelp, anmodet ham dem om å sitte ned og benyttet fraser som

"Sitt ned, Jesus ville komme til deg,"

eller:

"Jeg vil komme til deg slik Herren leder meg."

Jeg så aldri at han ble ledet tilbake til noen frivillig. Valget var alltid hans eget.

Senere i programmet ble store bøtter båret rundt. De troende kastet sine surt ervervede penger i bøttene.

Det er ikke andre måter å kommentere hele denne operasjonen på enn å slå fast at mannen kun tenker penger under hele sin falske opptreden, og påstår at han gjør noe som han ikke gjør.

Den eneste nyttige ting jeg så han utrette den kvelden var å be folk slutte å røyke, og si at de skulle kaste sine sigaretter opp på scenen. Dusinvis kom og slengte en haug med sigarettpakker opp på plattformen. En del storrøykere fra Popoffs omgangskrets var lykkelige den dagen.

Litt mer om ‘mirakelhelbrederen’ Peter Popoff…

Popoff trenger ingen nærmere presentasjon her, han ble som vi vet grundig avslørt av CSICOP for åpen scene.

Under hans TV-oppterden den 17. august 1986 var seerne vitne til en historie om en liten jente fra Tampa som led av sterk hodepine. Dens årsak var, ble det fortalt, en hjernesvulst som ikke lot seg fjerne. Denne diagnosen skulle være bekreftet av to CT scannere på Tampa General Hospital, samt av leger fra USAF og Johns Hopkins. Man ble fortalt at det ikke fantes noen behandling eller kur. Men så hadde jentas bestemor henvendt seg til Peter Popoff, og etter noen uker var svulsten forsvunnet.

Dr. Gary P. Posner undersøkte saken, og avdekket en noe annerledes historie:

Barnet hadde hatt hodepinen i fire år, og ville allerede ha bukket under dersom det hadde vært tale om den angitte type tumor.

Scan# 1 var unormal, men som et resultat av feil ved apparatet.

Scan# 2 var normal noen uker senere (ytterligere test ble ikke foretatt).

Alle senere undersøkelser slo fast at barnet aldri hadde hatt noen svulst, men at hun led av migrene.

Dessverre fortsatte hodepinen, og har holdt seg til dags dato.

TV-programmet fant sted tre år etter, uten morens godkjennelse, på en tid da Popoff var på desperat jakt etter innkomster, som følge av CSICOPs avsløringer av hans humbug og bedragerier.

Peter Popoff har ikke vært å se på TV siden – takket være CSICOP, og ikke minst James Randi.

NOTE: Dr. Posner er medlem av Free Inquirys Faith Healing Investigation Project (en subkomite av The Committee for the Scientific Examiination of Religion [CSER]).

Kilde: NIVFO Bulletin 1988 nr. 4-5 / PROBE (Offisielt nyhetsbrev for Ontario Skeptics) nr. 1/1987 / Sunshine Skeptics Bulletin 1987 no. 1

© 1997-2004 by Willy Wegner | post@para-nyt.dk