af E. P. Holmvall

Pyramidetolkning har altid været en yndet disciplin. Resultaterne har været mange og ofte ganske bizarre.

I anslutning till Hakkorsets segertåg i Tyskland våren 1933, vore det säkerligen av intresse för läsaren att se huru Stora pyramiden och Cirkelns kvadratur giva sin auktoritet åt Hakkorset.

För att få fram Hakkorsets aktualitet i och med det historiska året 1933 som utgångspunkt genom en pyramidenlig konstruktion, baserad på Stora pyramidens höjd (A) över det 25:te murvarvet varpå Drottningens kammares golvnivå är belägen.

Den vågräta gången som leder till Drottningens kammare symboliserar "Den Tredje Vägen" den banade vägen, som skall föra till Mänsklighetens välfärd och lycka.

Stora pyramidens höjd (A) över Drottningens kammares golvnivå på det 25:te murvarvet tages till diagonal i en kvadrat, vars fyra sidor delas i fem lika delar, därigenom erhålles 25 mindre kvadrater. (Tanken ledes osökt till Hitlers 25 programpunkter.) Hakkorsets konstruktion är därmed genomförd.

Stora pyramidens arkitekt kände mycket väl till Cirkelns kvadratur för mer än 4000 år sedan. Av många vetenskapsmän räknas Stora pyramiden bland ett av världens sju underverk.

I samband med Hakkorsets historiska framträdande år 1933, konstrueras detta årtal fram medelst Cirkelns kvadratur .


Klik her for stort format

Av diagonalen (A) i Hakkors-kvadraten, tages hälvten till radie i en cirkel vars omkrets är jämnt åtta gånger 1933 pyramidtum. I Stora pyramidens symbolik motsvarar en pyramidtum ett år. (1000 eng. tum motsvara 999 pyramidtum).

Ovannämnda radie i cirkeln multiplicerad med cotangenten för Stora pyramidens yttersidors lutningsvinkel, ger en baslängd av 1933 pyramidtum. Cirkelns kvadratur finner läsaren i Hakkorskvadratens pyramid vars basomkrets är lika med cirkelns omkrets.

Den andliga revolution som försiggår i världen med Tyskland i bräschen, bekräftas av historien och Stora pyramiden. Världshistorien markerades 1520?21 av Dr Martin Luthers reformationsverk, det är nu 412 år sedan. 1521 + 412 = 1933.

Konungens kammares golvnivå på det 50:de murvarvet symboliserar det andliga planet.

Längden av vågräta gången till Drottningens kammare 1521 eng. tum.
Längden av Konungens kammare 412 eng. tum.

1933 eng. tum.

1933 multiplicerad med sinus för Stora pyramidens yttersidas lutningsvinkel ger längden av vågräta gången till Drottningens kammare i pyramidtum.

Pyramidens yttersidors lutningsvinel 51° 51′ 14.3".

Stockholm i mars 1933.

E. P. HOLMVALL

Ovenstående er indholdet af et "flyveblad" solgt af forfatteren i Stockholm 1933 for 5 øre.

© 1997-2004 by Willy Wegner | post@para-nyt.dk