En kritik af Origo nr. 105: “Hvad din biologibog ikke fortæller”, og tilhørende vejledning.
af Claus Larsen

Selv 150 år efter Darwin udgav sin bog ”Arternes Oprindelse” møder hans teori om naturlig udvælgelse stadig modstand, primært fra religiøse grupper. Også i Danmark har vi set en stigende opmærksomhed omkring kreationisme, som er den bibelske forklaring på arternes opståen.

Baggrunden for denne kritik er forlaget Origos specialhæfte (nr. 105) om evolution og kristen skabelse (i hæftet kaldet ”intelligent design”). Hæftet er solgt i over 1.000 eksemplarer, primært til kristne friskoler. Denne kritik vil gennemgå de enkelte påstande i hæftet og lærervejledningen, og undersøge om de er videnskabeligt underbyggede. Der vil dog ofte være påstande, der går igen fra kritikken af selve hæftet, hvorfor der vil være henvisninger til de relevante steder.

Det forudsættes ikke, at man har hverken Origo hæftet eller lærervejledningen liggende ved siden af. Man kan læse kritikken sammenhængende, eller opdelt i specifikke påstande og svar.

Hvad din kreationist ikke fortæller: En kritik af Origo nr. 105 (PDF)

Hvad din kreationist (heller) ikke fortæller: En kritik af Lærervejledning til Origo nr. 105 (PDF)

Origo nr. 105 er udsolgt fra forlaget.