af Mogens Winther

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO vil depression i løbet af de næste 20 år blive et problem af markant omfang – i samfundsmæssige omkostninger forventes denne psykiske lidelse at nærme sig et niveau – vi ellers kun kender fra hjerte-kar-sygdomme.

I Danmark alene menes 250.000 mennesker at lide af depression i et eller andet omfang – årsagen til den markante stigning er ukendt – men skyldes muligvis de mange stress faktorer i vores moderne informations samfund.1

Det kan således ikke undre at en række alternative behandlere er begyndt at markedsføre sig på det amatør psykologiske område. Dansk Psykoterapeut Forening har prisværdigt forsøgt at etablere en vis kvalitets standard – men efter som titlen “Psykoterapeut” i Danmark er uden juridisk beskyttelse – kan hvemsomhelst åbenbart hævde ekspertise på området.

Dansk Astrologforening har for nyligt haft en interessant debat om astrologisk psykoterapi. I det følgende giver vi karakteristiske eksempler på astropsykologernes påstande.

Ild-Jord-Luft-Vand

I den astrologiske verden indeles vi mennesker i 4 grundpsyker – defineret ved kvaksalverkunstens 4 grundelementer: Ild, jord, luft og vand.

De såkaldte Ildtegn – vædderen, løven, skytten – er ifølge astrologien kendetegnet ved deres koleriske temperament.

Skal man tro job-astrolog Karl Aage Jensen – er disse temperamentsfulde stjernetegn

“energiske, aktive og kreative og egner sig til områder, der kræver handling og dømmekraft.”2

Et eksempel for Vædderen:

“Ofte en fremragende fører og en pionerånd, hvis dygtighed styrke og personlighed præger hele dens arbejde og omgivelser”3

De såkaldte Jordtegn – tyr, jomfru og stenbuk – regnes i astrologiens verden som værende melankolske. Karl AAge Jensen (1989) – skriver at disse tegn er

“tungsindige og træge i deres handlinger.” 4

Et eksempel for Jomfruer:

“…. er irriterende med dens evindelige kritiseren og overdreven pedanteri.” 5

De såkaldte Lufttegn – tvilling, vægt og vandmand – tilhører det sangvinske temperament:

“Denne mennesketype er kendetegnet som optimistiske og sorgløse.”6

Eksempel for Vandmanden, hvis motto er:

“Hvornår skal vi for resten holde fri”. 7

De såkaldte Vandtegn – krebs, skorpion og fisk – definerer det

flegmatiske temperament

. Disse mennesker er ifølge astrologi

“præget af indadvendthed og sindighed.”8

Indenfor vandtegnene skulle særligt fisk være karakteriseret ved en indadvendt psyke:

“Som Fisk er du prædestineret til at søge tilflugt i alkohol eller piller … Hvad løser det ? Du bliver tyk eller syg, doven eller dum.” 9

” – i intet andet tegn møder vi så mange selvmord. Og – dette er typisk for fiskenes tegn – ingen ved hvorfor han gør det.” 10

Fisk som erhvervsledere holder åbenbart kun en lille uges tid 11

Er denne astrologi overhovedet anvendeligt til noget som helst?
Trods disse himmelsk forkerte udsagn mener astrologerne alligevel at være i stand til på basis af stjerner og planeter at kunne granske vores indre sjæleliv.

Svend Moberg skriver i bogen “Medicinsk Astrologi” (1969) side 40:

“Jeg er overbevist om, at mange menneskelige lidelser, sygdomme og ulykker kunne undgås, hvis patienten og lægen i forvejen vidste på hvilket tidspunkt, der var en forhøjet risiko eller modtagelighed for sygdom og uheld, og i hvilke organer eller legemsdele ondet ville opstå. Dette ville fremgå af personernes fødselshoroskop…”

Og det er skam ikke småting – de himmelske cirkler kan fortælle om… Svend Moberg gengiver således 639 råd og vink fra klassisk astrologiske hovedværker:

Moberg 1969 – Anvisning 241: Når ..

“Saturn og Mars i konjunktion i feminine tegn i det 1. hus” … “findes ved en piges fødsel, fornægter hun sin kyskhed, hvilket er den højeste kvindelige pryd”

Moberg 1969 – Anvisning 247:

“Solen i konjunktion til Månen i feminine tegn og Merkur stående i et feminint tegn i det 1. hus, forvirrer… sjæl, og tvinger ham til at afskære sit lem”…

Moberg 1969 – anvisning 252:

“Når Venus er i Fiskene og Mars aspekterer hende fra sin opstigning, vil (klienten) ofte udføre samleje og være en horkarl, og han vil herved pådrage sig døden. “

Alt dette kan man kun smile ad – men det næste afsnit bør dog mane til eftertanke.

Astrologi anvendt til afsløring af incest?
I efteråret 1999 gengav dagbladet Information en kronik ved universitets lektor og “dybdepsykologisk astrolog” Leif Mikkelsen:

“Jeg har i min praksis set, hvor effektiv og bevidsthedsudvidende en enkel konsultation kan være. Meget hurtigt kan astrologen afdække en forbløffende præcis personlighedsprofil og ikke mindst dykke ned i det ubevidstes regioner. Forholdet til far og mor kan også meget hurtigt ses og i hele taget klientens forhistorie og traumer og komplekser.” 12

samt ikke mindst :

“astrologen tager naturligvis udgangspunkt i de astrologiske strukturer og kan nogle gange eksempelvis se om en person har været udsat for incest osv. Det kan således ofte være meget præcist. Uhyggeligt præcist! “… 13

samt i et længere indlæg på astrologforeningens hjemmeside – mandag, d. 5. marts, 2001 – 15:26:

“I langt de fleste tilfælde er det noget, som klienten bringer på banen, måske fordi han mærker at astrologen har en mistanke om noget sådant.”

Skal man tro lektor Mikkelsens indlæg i det offentlige debatforum www.astrology.dk “Er astrologi en videnskab?” debat, mandag 11. september, 2000, 01:15, er horoskop baserede incestafsløringer et overordentligt velfunderet afsnit i den “psykologiske astrologi.”:

“…Dette emne om incest er blevet behandlet meget sobert og seriøst i astrologien, f.eks kunne jeg da nævne en berømt og velanskreven astrolog som Donna Cunningham, som har skrevet en lige så berømt og gedigen bog med titlen “Healing Pluto Problems”. Et helt kapitel handler om incest nemlig “Sexual Abuse”: The deepest, darkest Secret. Her er også en del eksempler fra praksis. “

Disse farlige tendenser bør vække til eftertanke. At amatør-terapeutiske incest-afsløringer således kan være til stor skade for både klienten og dennes famillie – fremgår af flere udenlanske tilfælde. For at citere et nyligt interview med juraprofessor hos det hollandske justitsministerium, Peter van Koppen:

“Dr. van Koppen is highly critical of the therapists’ role in the creation of these accusations. …”

“To “help” the clients recover the memories, a variety of techniques are used: hypnosis, guided imagery and dream interpretations.”

Og videre:

“Unfortunately, this so-called “recovered memory therapy” leads to pseudo memories, memories about events that never took place.”

“This in often turn leads to accusations, which may include charges of infanticide, against the client’s parents.”

Og som et resultat heraf, ligger familielivet i ruiner.

“The lives of the falsely accused I listened to have been ruined, whole families have been driven apart. All because of nonsense.” Very few charges lead to convictions. There have been more than 500 such cases in the Netherlands in recent years, and only one conviction. The latter based on a confession. “

Situationens alvor understreges yderligere af Skepdics hjemmesider med links til den amerikanske psykologforeningens bedømmelse af amatør-terapeut inducerede incest-traumer, omtale af klient-selvmordsforsøg, retssager – med mere.

I udlandet – eksempelvis Holland – har amatørterapeut -inducerede incest anklager udløst politisk handling på højeste niveau.

Herhjemme ville det være ønskværdigt – om der i det mindste skete en lovmæssig regulering af området – om man vil – en slags forbrugerbeskyttelse – så det klart fremgik – hvem der har en betryggende terapeutisk uddannelse – og hvem der eksempelvis blot er højtråbende amatør.

Aktuel tilføjelse 7. marts 2001: Kristeligt Dagblad oplyser at Dansk Psykologforening netop har rettet skriftlig henvendelse til Sundhedsministeren – med henblik på en lov-mæssig regulering af det grå/sorte terapeut marked.

Som det hedder i psykologforeningens brev :

»Det bør være lige så ansvarlighedspådragende at ville påvirke menneskers sjæleliv som at skære i deres legeme…«

Kilder

 • Karl Aage Jensens bog – Astrologiens Verden – blev udgivet i 1989 ved Gyldendals forlag.
 • Svend Mobergs “Medicinsk Astrologi” – er udgivet i 1969 under eget forlag.
 • Linda Goodman’s “Sunsigns” (1968) er en højt rost klassiker – udgivet af Taplinger Publ – New York.

Alle billeder – her såvel som i tilsluttede dokumenter – er belagt med copyright…

Links og øvrig litteratur

Note – vedr. incest indlægget

Hvad angår “incest afsløringerne” synes disse ikke at være leveret af klienten selv – via en amatør-psykologisk coldreading dialog mellem astrolog og klient.

Ifølge nævnte indlæg afviser Lektor Mikkelsen at horoskopets fatale dom skulle udsættes for revision under konsultationens forløb :

“‘Justeringen’ sker som alle, der bare ved en lille smule om astrologi, før konsultationen. Påstanden om koldlæsning er grebet ud af luften, astrologen tager naturligvis udgangspunkt i de astrologiske strukturer og kan nogle gange eksempelvis se om en person har været udsat for incest osv…”
Lektor Mikkelsens indlæg – Information – 1. september 1999.

Note vedr. astrolog Cunningham

Den af Leif Mikkelsen velanskrevne astrolog Cunningham

“…Dette emne om incest er blevet behandlet meget sobert og seriøst i astrologien, f.eks kunne jeg da nævne en berømt og velanskreven astrolog som Donna Cunningham, som har skrevet en lige så berømt og gedigen bog med titlen “Healing Pluto Problems”. Et helt kapitel handler om incest nemlig “Sexual Abuse”: The deepest, darkest Secret. Her er også en del eksempler fra praksis.”

viger ikke tilbage for at granske i kendte personers privathoroskoper. Et enkelt blik på planeterne – og Cunningham kan med skråsikker mine udtale sig om selvmord, incest, voldtægt etc.

Et eksempel på denne åbenbart “sobre og seriøse” astrologi kan ses i de meget omtalte incest anklager mod Woody Allen. Sagen blev henlagt efter flere års medievirak. 14

Alligevel er den pågældende astrolog Cunningham i stand til at fremsætte incest antydninger :

“Based on my years of work with incest survivors, his tight Mars-Pluto-Venus t-square with Mars in the 5th is not inconsistent with a more compulsive, sinister sexual pattern, especially as the Sun of the boy he was accused of molesting conjuncts that Mars.”

Hvor stor forvirring der egentlig hersker i branchen – kan man læse på i artiklen “De farlige sexplaneter.”

Referencer

 1. Kristeligt Dagblad – tema artikler – fredag 27. januar 2001.
 2. Jensen 1989 – side 30.
 3. “Astrologi rigtig lært” – 1978, s.55
 4. Karl Aage Jensen 1989 – side 30.
 5. fra Astrologi rigtig lært (1978) – s. 58.
 6. Job-astrolog Karl Aage Jensen – Astrologiens verden 1989 – side 31.
 7. samme kilde – side 35.
 8. Job-astrolog Karl Aage Jensen – Astrologiens verden 1989 – side 31.
 9. Dorothy O’Neil – “Dit stjernetegn”, Ude og Hjemme 1998 – #29 – 128
 10. Louis de Wohl (1951), s. 129
 11. Linda Goodman(1968), s. 402
 12. Information 11 Aug 1999.
 13. Lektor Mikkelsen – læserbrev i svar på kritik, Information, 1. september 1999
 14. se note “Guilty until proven innocent? ” – citater fra Associated Press, AFP, 31 July 1997.

Se også hjemmesiden for det amerikanske False Memory Syndrome Foundation – samt ikke mindst prof Elisabeth Loftus artikler – e.g. “Creating False Memories”.