af Ib Lundgaard Rasmussen

Indhold

 1. Indledning; Pluto som anbefaling til jobbet
 2. Kosmos’ indflydelse på udseendet; Opdagelsen af Pluto og astrologien; Horoskopet kan kun opfattes i sin helhed
 3. Michel Gauquelins ‘bevis’ for astrologien
 4. Astrologi: En mange tusinde år gammel videnskab
 5. Rejseerfaringer; Litteratur

Rejseerfaringer

Denne artikel kan selvfølgelig ikke give svaret på om astrologien er sand eller falsk. Det har heller ikke været formålet. I stedet har jeg forsøgt at finde ud af: Hvilke kendsgerninger understøtter astrologiens popularitet i dag? Hvordan fungerer astrologisk praksis sammenlignet med naturvidenskabens praksis? Hvilke resultater er der kommet ud af at spørge astrologerne om, hvorledes de arbejder?

 • Der er ikke én astrologi, men mange forskellige astrologiske skoler.
 • Astrologerne modsiger hinanden, men hævder alle at have sandheden i deres besiddelse.
 • Astrologer kan ikke forklare, hvorfor astrologien skulle virke.
 • Astrologer har intet værktøj til at afprøve deres resultater. I modsætning hertil benytter naturvidenskaben vekselvirkningen mellem erfaringsindsamling, hypotesedannelse og hypoteseafprøvning med store fremskridt til følge.
 • Der er frembragt interessante resultater, der peger på en indtil nu uforklarlig vekselvirkning mellem folks erhvervsvalg og planeternes stilling i fødselsøjeblikket. Astrologerne har ikke prøvet at benytte og videreudvikle disse resultater.
 • Med samme metoder er der frembragt resultater, der tyder på at horoskopet ikke er brugbart. Dette har heller ikke medført nogen reaktion fra astrologisk side.
 • Astrologerne benytter forældede metoder fx navnemagi i opbygningen af deres systemer.
 • Astrologerne hævder, at planeterne ikke bestemmer fremtiden, men kun åbner muligheder for den enkelte. Samtidig er deres system bygget på, at det ikke var tilfældigt, at Mars og Pluto fik netop de navne.
 • Astrologi er ikke videnskab, men spådomskunst.

Jeg har her kun udtalt mig om astrologiens placering som naturvidenskab. At udtale sig om astrologiens brug i psykoanalyse og som religionserstatning vil jeg overlade til fagfolk på disse områder. Jeg vil dog sige, at før astrologien kan komme med nogle begrundelser for, at astrologer er kompetente til at bestemme andre menneskers indre ved brug af et horoskop, vil jeg ikke søge job i firmaer, der Ønsker at gøre brug af astrologer i ansættelsesproceduren.

Når man ser astrologernes behandling af Gauquelins resultater, er det næsten ironisk at læse:

Millioner af mennesker tror på astrologi. På trods af at Gauquelin entydigt viste, at soltegn ingen sammenhæng har med erhverv, så bliver man ved med at sige: ‘Aha! Du er Jomfru — det er derfor du er sekretær!’
Af en eller anden grund affærdiger videnskabsmænd næsten altid astrologien med et skuldertræk. Og det skønt flere hundrede millioner mennesker tror på den. Man ser antagelig på den som en intellektuel børnesygdom, som menneskeheden er vokset fra. Men det er helt forkert. Det er jo faktisk i vort oplyste samfund, at astrologien virkelig har sin udbredelse og får de fleste tilhængere.
Mange videnskabsmænd bliver dog direkte indignerede over, at man bare kan finde på at nævne astrologien. Hvorfor nu det? Hvis den blot er overtro, så kan det vel ikke være noget problem at bevise det (Almqvist 1986, 123).

Et noget selvmodsigende udsagn, der klart viser, hvor svært det er at argumentere med astrologer. I løbet af nogle få linier er synsvinklen drejet 180 grader. Bortset fra at sandheden ikke afgøres ved folkeafstemning, så er det ikke nemt at bevise, at noget er usandt. Finder man et bevis, som Gauquelin har gjort det, kan tilhængerne af det modsatte synspunkt blot hævde: „Ok, det virkede ikke denne gang, men ellers virker det altid”. Man kan da finde et nyt bevis og endnu en gang få samme svar, osv.

At hævde at videnskaben skal bevise, at astrologien er overtro svarer til at mene, at hvis en mand hævder at have fundet guld i Alaska, så skal videnskabsmændene fare til Alaska og bevise, at der ikke er guld nogetsteds. En mere naturlig reaktion ville være at bede om at se en guldklump. Derefter kunne man undersøge, om det var guld og ikke pyrit (svovlkis), det der på engelsk hedder ‘Fool’s gold’.

Astrologerne har endnu ikke fremvist én guldklump.

Litteraturhenvisninger

 • Almqvist, M. (1986): Politikens Astrologibog. København: Politikens Forlag.
 • Appleby, D. (1987): Horar astrologi. København: Borgens Forlag.
 • Arroyo, S. (1988): Astrologi, karma & transformation. København: Borgens Forlag.
 • Bentzon-Ehlers, N. (1989): Stjernerne i dag. København: Forlaget Forum.
 • Borregaard, J. (uden år): Astrologisk psykologi og menneskeforståelse I-III. Klippinge: Research Center for Cosmic Ontogeny.
 • Christensen, I. (1978): Horoskopets byggestene. København: Forlaget Stjernerne.
 • Dricot, G. L. (red) (1962): Astrologi. København: Thaning & Appel.
 • Eysenck, H. J. og Nias, D. K. B. (1983): Astrologien. En revision i lyset af moderne videnskab. Lynge: Bogan’s forlag.
 • Gale, M. (1984): Horoskoper let og ligetil. Lynge: Bogan’s Forlag.
 • Gauquelin, M. (1983): Birthtimes. New York: Hill and Wang.
 • Goodman, L. (1987): Soltegn. København: Borgens Forlag.
 • Hansen, C. V. (1965): Astrologi. København: Borgens Forlag.
 • Hansson, B. (1988): Astrologiens grundbog. Uden by: Lindholm forlag.
 • Hjelmborg, J. og Kirsebom, L. (1987): Øjeblikshoroskopet. København: Klitrose.
 • Jensen, K. Aa. (1989): Astrologiens verden. København: Gyldendal.
 • Kirk, B. (1978): PLUTO – Det manglende kapitel. København: Forlaget Stjernerne.
 • Kirk, B. (1982): Horoskopets tydning. København: Forlaget Stjernerne.
 • Kirk, B. (1989): Skæbnen og stjernerne. Berlingske Tidende, 5. august.
 • Mann, A. T. (1987): Astrologisk livsforløb. København: Borgens Forlag.
 • Manteufel, I. (1991): Al magt til planeterne. Alt for Damerne. Nr. 26, 22-25.
 • Stenudd, S. (1979): Ställ ditt Horoskop. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
 • Szollosi, E (1988): Astrologi – rigtigt lært. KØbenhavn: Strubes Forlag
 • Waldner, E (1972): Deres Skæbne. København: Martins Forlag.
 • Wohl, L. de (1951): Astrologi. København-. Westermann’s Forlag.

Uddrag af bogen “Er der mere mellem himmel og jord?”
Redigeret af: Ib Ulbæk og Lars Peter Jepsen.
Gyldendal, 1992