af Mogens Winther

Her på Skeptica har vi tidligere beskæftiget os kritisk med de såkaldte ”Diploma Mills” – selvudnævnte institutter hvor tvivlsomme personer kan modtage flotte professor diplomer pr. postordre.

Herhjemme anerkendes falske titler som et tilsyneladende lovligt middel til at franarre døende kræftpatienter deres sidste skilling, se nedenfor.

Fænomenet falske eksamensbeviser blev på ny aktuelt i Stein Bagger sagen, samt ikke mindst i Knightsbridge University sagen, omtalt i dette nylige ”Campus” nyhedsbrev af 22.12 2008 fra Århus Universitet.

”Knightbridge University” lyder fornemt, men ligger blot i et rækkehus i den lille flække Spentrup, nord for Randers, hvor Henrik Fyrst Kristensen har bopæl. Også ”Knightbridge” titler været anvendt i forsøg på svindel.

Fænomenet er velkendt verden over – især i USA, hvor man har gennemført en skærpet lovgivning på området.

Det i Århus Universitets nyhedsbrev omtalte ”Knightsbridge University” er registreret i virksomhedsdatabasen som enkeltmandsvirksomhed etableret i 2002 af Henrik Fyrst Kristensen, Valmuevej 6, 8981 Spentrup.

Bemærk, enkeltmands-Universitetet er tilsyneladende registreret officielt i 2002 – samme år hvor regeringens nyvalgte statsminister Anders Fogh Rasmussen blæste til kamp mod ”smagsdommerne”, og næsten samme år hvor regeringen tillod alternative behandlere at smykke sig med falske eksamenspapirer – se fodnote vedr ”lov om reklamering for sundhedsydelser”.

Læg mærke til at den samme liberale ”markedet-skal-regulere-sig-selv”-holdning finder man også i forskningsminister Helge Sanders svar til folketinget, ”Minister siger ja til falske universiteter”.

Andre steder betragter man dog emnet med større alvor – i præsident Bush’s egen delstat Texas lægger man ikke fingrene imellem, her koster anvendelsen af f.eks. et diplom fra det danske ”Knightbridge” universitet åbenbart en tur i spjældet.Citat fra ovenstående kilde:

The Texas Penal Code (Section 32.52) prohibits the use of fraudulent or substandard degrees “in a written or oral advertisement or other promotion of a business; or with the intent to: obtain employment; obtain a license or certificate to practice a trade, profession, or occupation; obtain a promotion, a compensation or other benefit, or an increase in compensation or other benefit, in employment or in the practice of a trade, profession, or occupation; obtain admission to an educational program in this state; or gain a position in government with authority over another person, regardless of whether the actor receives compensation for the position.” Violation of this law is a Class B misdemeanor.

I vores naboland Sverige betragter man ligeledes problemet med voksende bekymring – denne netop udkomne rapport skriver på baggrund af disse globaliseringstider:


Klik på ovenstående titel for at læse hele rapporten.


citat fra afsnittet side 31, frit oversat :

”Der er ikke noget i dansk lovgivning, som hindrer en organisation i at kalde sig universitet (eller “university”) under forudsætning af, at den ikke markedsføres som et statsanerkendt uddannelsessted med ret til at udfærdige danske eksamensbeviser. Heller ikke de akademiske titler beskyttes af lovgivning. På denne baggrund er der for tiden to danske fupuniversiteter, som myndighederne ikke kan komme til livs: Knightsbridge University i det jyske Spentrup og Northwestern International University i København.28”

Ifølge ovennævnte svenske rapport skulle altså endnu et postordre universitet, nemlig ”Northwestern International University” – befinde sig i København.

Som kilde angives

”28. Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser, Uddannelsesstyrelsen, Undervisningsministeriet (CVUU); ODA”

Universitetets hjemmeside lader til at være http://www.universitydegree.com – navnet synes dog brugt af flere. På siden http://www.universitydegree.com/diploma.htm kan man se eksempler på nydelige, og billige diplomaer. Selskabets nuværende officielle postadresse er Gibraltar:

Northwestern International University, Ltd.
International Student Center
24 College Lane
Gibraltar

Ligeså giver denne amerikanske hjemmeside en advarsel mod bl.a. flere danske bluffuniversiteter: Igen finder vi

Northwestern International University, Ltd.
Cyprus/Denmark
Has no recognized degree authority from Cyprus or Denmark.

denne gang åbenbart med postadresse på Cypern

Denmark College of Management and IT
Copenhagen, Denmark

Knightsbridge University
Denmark
Does not have appropriate legal authority to issue degrees in Denmark.

Denne amerikanske kvaksalver-advarsels hjemmeside advarer ligeså mod ”Northwestern International University, Ltd.—Cyprus, Denmark”

Førnævnte Knightsbridge University optræder også på denne officielt udseende EU liste?

For igen at citere den svenske rapport:

”Bluff universiteten är kända för sina förvandlingskonster. De byter adress och ibland försvinner de helt för att ett tag senare dyka upp på internet med ett nytt namn.”

Jo, det syder og bobler skam med fiffig virkelyst i vort liberale Danmark – senest er enddog den borgerlige tænketank CEPOS begyndt at lancere sit eget ”universitet”.

Intet under at millionær-tidsskriftet ”Forbes” i 2008 trods topskat-jammer udnævnte vort gamle Danmark til ”verdens bedste land til at drive forretning i”.

Men spørgsmålet er blot om vort gamle land vitterligt er at regne som ”verdens bedste”, eller blot verdens dummeste?

Supplerende kilder / noter

DR TV News omtale af emnet – dec 22, 2008

Om Stein Baggers fornemme titler

Ole Hartlings 2002 artikel om emnet – ”Lemfældigt tilsyn med autorisationer”

Samt ”Lægetitlen er ikke beskyttet”

Etisk råd advarede ellers direkte imod risikoen for kvaksalveri, da ”lov om markedsføring af sundhedsydelser” blev lempet af regeringen i 2002-2003:

”Endelig skal rådet bemærke, at det ikke ses at være afklaret, hvordan forholdet mellem de på lovforslagets side 21 nævnte forhold om for eksempel angivelse af særlige arbejds- eller interesseområder og angivelse af uddannelseskvalifikationer og titler, som ikke er godkendt af offentlige myndigheder, kan forenes med Lægelovens § 23 om kvaksalveri, hvor det blandt andet er anført: “den der uden at have autorisation som læge betegner sig som læge eller på anden måde, der er egnet til at vække forestilling om, at han har sådan autorisation, straffes etc…””
Kilde

Loven blev alligevel vedtaget af regeringen og Dansk Folkeparti – citat fra afsnit 6.3:

”Det er i modsætning til tidligere tilladt at angive, hvor man er uddannet og af hvem. Det vil i forbindelse med angivelse af stilling være muligt at angive exam., lægeexam., diplom i, udenlandsk specialebetegnelse m.v., også selv om der ikke er tale om en dansk uddannelse eller en uddannelse, der er godkendt af offentlige myndigheder. Det er vigtigt at være opmærksom på beskyttede titler i autorisationslovgivningen. ”

Noget tyder derfor på at vi skal vænne os til disse alternative professor-doktor titler.