af Mogens Jacobsen

Tak til Mogens Winther for artiklen “Et stjerneskud af en karriere”. Jeg har selv fulgt undersøgelserne om astrologi i mange år og har egentlig undret mig over, at der ikke skrives mere om astrologiens fundamentale fejltagelser.

Overbevisende taber

En forsker i socialpsykologi har givet mig følgende svar: “Hvorfor spilde tid på det – langt de fleste mennesker ved jo i dag godt inderst inde, at astrologi er fup.” Men ved de nu også det?

Der er lavet utallige videnskabelige undersøgelser og afprøvninger af astrologien – og jo grundigere man har undersøgt, jo mere klart står astrologien som overbevisende taber. Og nu ser det ud til, at ingen seriøse forskere vil give sig af med astrologien mere.

Forskningsleder P. Adams fra University of California har i et interview sagt, at alle deres forsøg med astrologi er faldet totalt negativt ud for astrologerne, så nu er det blevet helt meningsløst at smide penge ud på sagen. Og astrologerne selv melder afbud til alle forsøg og kritiske undersøgelser – hvilket jeg sandelig godt kan forstå.

Falsk grundpåstand astrologiens fejltagelser og falske grundpåstand.

Men astrologien breder sig, og for at forstå denne mangel på sund fornuft, må man se på psyko-sociale faktorer.

Mennesket er dybest set styret af stærkere kræfter end fornuft og logik. Vi foretrækker groft sagt en løgn om virkeligheden frem for en konfrontation med virkeligheden, hvis denne virkelighed er angstvoldende, usikker og svær at fatte. Og det er den i dag. Så søger vi forklaringer og ståsted uden om virkeligheden (f. eks. i magisk tænkning, nyreligiøse frelsertilbud, okkultistisk hengivelse, Scientologi-lignende sekter eller astrologi).

Den onde cirkel

Her kommer vi ind i en ond cirkel.

Når astrologiens manglende virkelighedskontakt giver dårlige eller forskruede svar på, hvordan du er, og hvad du bør vælge at gøre, så kommer du i konflikt med virkeligheden før eller senere. Så bliver du ængstelig, tvivlende og selvusikker. Og så falder du lettere for en ny astrolog eller en anden magisk trøst.

Som psykiater med psykoterapi som speciale møder jeg en del mennesker, der har fået det rigtig dårligt ved kontakt med astrologer. Det gør ondt. Lad mig give et eksempel.

En kvinde sagde: “Jeg har været hos to astrologer. Jeg er jo vædder, men det, jeg får at vide om, hvordan jeg så er, og hvad jeg skal gøre – det passer så dårligt på, hvad jeg selv føler, og hvad jeg er bedst til. Jeg passer meget bedre på at være skytte, men det kan man jo ikke lave om på. Mon jeg ikke kunne finde en bedre astrolog?” (udskrift fra bånd).

Menneskemanipulation

Her bliver astrologien til mere end en fantasifuld selskabsleg med vinkler og linier imellem hjemmelavede stjernetegn.

Det bliver til en ondartet menneskemanipulation, de diagnosticerer og sætter mennesker i bås på et falsk grundlag.

Dette bliver måske endnu tydeligere, når såkaldte erhvervsastrologer deltager i bedømmelse af jobansøgere. Det er uanstændigt.

Mange mennesker har imidlertid oplevet, at astrologens udtalelser om deres horoskop passede ret godt.

Flere psykologiske faktorer spiller her ind: Aktuelt behov og parathed til at tro på næsten hvad som helst. Høre og huske, hvad man helst vil, og glemme resten (filterperception).

Selvopfyldende profetier, hvor man for at følge en spådom laver sig selv om (Rosental-effekten).

Astrologiens brede påstande, som man selv kan lægge alt muligt i. Og endelig har en terningkaster jo en vis chance for at ramme plet af og til – og det bliver husket.

Hvis du vil tilslutte dig den astrologiske tro, så må du godtage, at blot et klip af navlestrengen på et bestemt sted og tidspunkt momentant tilsidesætter alle dine genetiske arveegenskaber – dine påvirkninger af opvækstforhold og sociale kontakter – dine musiske eller matematiske evner – antal børn, du vil få – sygdomme, der vil ramme dig o.s.v.

Overraskelser i livet

Alt dette vil astrologen udtale sig anderledes om, hvis man vælger at klippe navlestrengen nogle minutter før eller senere.

Hvis du er astrologitroende, venter der dig sandelig nogle overraskelser i dit virkelige liv.

© 1997, 1998 Mogens Jacobsen. Bringes her med forfatterens tilladelse.