af Willy Wegner

 1. Indledning. De ældste kilder om Vinland.
 2. Vinlandstogterne.
 3. Hvor lå Markland, Vinland osv? Ældre arkæologiske fund.
 4. Nyere arkæologiske fund.
 5. Kronologisk oversigt. Anvendt litteratur og links.

Kronologisk oversigt

Nedenstående oversigt over det kronologiske hændelsforløb bygger på årstal fra Finn Gad “Grønlands Historie” bind 1 og er udarbejdet med “Grønlandssagaen” som primær kilde. Alle tidsangivelser må regnes for omtrentlige, jvf. indledningen kommentarer om tidsangivelser.

ca.970 Thorvald Asvaldsson forlader sammen med sin søn, Erik Thorvaldsson, Norge og bosætter sig på Island.

982 Erik Thorvaldsson (Erik den Røde) forlader Island og når Grønlands østkyst.

985 Erik Thorvaldsson vender tilbage til Island.

986 Erik Thorvaldsson sejler med andre, i alt 25 skibe med familie, trælle, husdyr osv.. til Grønland, 14 skibe når frem, og bosættelse sker i Østbygden. Det følgende år i Vestbygden.

996 Bjarni Herjolfsson sejler fra Island mod Grønland for at overvintre hos sin far, der rejste med Erik Thorvaldsson. Bjarni bliver slået ud af kurs og opdager-ukendte kyster. Han ankommer til Bráttahlid og Herjolfsnæs.

999 Leif Eriksson, søn af Erik Thorvaldsson, rejser til Norge for at opholde sig ved Olaf Trygvassons hof. Leif bliver kristen.

1000 Leif Eriksson sejler tilbage til Grønland og medbringer kristendommen.

1002 Leif Eriksson køber Bjarni Herjolfssons skib og sejler ud for at udforskede kyststrækninger, Bjarni havde set, og når Vinland.

1003 Leif Eriksson vender hjem fra Vinland. Thorvald Eriksson overtager skibet og sejler mod Vinland. Han bliver dræbt og begravet i Vinland.

1005 Thorvalds besætning vender hjem til Bráttahlid med de dårlige nyheder.

1006 Thorstein Eriksson, bror til Leif, vil til Vinland for at hente sin broder Thorvalds lig hjem til indviet jord. Han når ikke frem og dør umiddelbart efter hjemkomsten af farsot. Thorfinn Karlsefni ankommer til Bráttahlid.

1007 Thorfinn Karlsefni gifter sig med Thorvalds enke, Gudrid Thorbjørnsdatter. Han sejler til Vinland på landnam og for dér sønnen Snorre.

1009 Thorfinn Karlsefni må forlade Vinland. Han vender tilbage til Grønland. Freydis Eriksdatter, en frilledatter til Erik Thorvaldsson, rejser til Vinland med sin mand, Thorvard. Et skib ført af brødrene Helge og Finboge sejler med til Vinland. De sidstnævnte myrdes derovre af Freydis og hendes fæller.

1011 Freydis Eriksdatter vender tilbage til Grønland. Thorfinn Karlsefni forlader Grønland og sejler østover.

Anvendt litteratur og links

 1. Adam af Bremen: “Beskrivelse af øerne i Norden.” Højbjerg 1978. S. 62-63.
 2. Brøndsted, Johannes: “Problemet om Nordboer i Nordamerika før Columbus. En Bedømmelse af de amerikanske Materiale.” Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie (19.50). København 1951. S. 1-52.
 3. Brøndsted, Johannes: “Vinland. Opdagelse og Beliggenhed.” Fra hans bog: “Det lukkede Land.” København 1948. S. 35-47
 4. Gad, Finn: “Grønlands Historie I : Indtil 1700.” København 1967. S. 40-75.
 5. Ingstad, Anne Stine: “The Norse Settlements at L’Anse aux Meadows, Newfoundland.” Acta Archaeologica Vol. 41 (1970)- S. 109-154.
 6. Ingstad, Helge: “Landet under Polarstjernen. En rejse til Grønlands norrøne bygder.” København 1960. S. 144-19.5.
 7. Ingstad, Helge: “Vesterveg til Vinland. Oppdagelsen av norrøne boplasser i Nord-Amerika.” Oslo 1965. Dansk udgave: “Vejen til Vinland”. København, 1966.
 8. Ingstad, Helge: “Vinland Ruins Prove Vikings Found the New World.” The National Geographic Magazine Vol. 126, No. 5 (November 1964). S. 708-734.
 9. Jónsson, Finnur: “Opdagelsen af og rejserne til Vinland.” Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie (1915) 111 række bind 5. København (1915). S. 205-221.
 10. Meldgaard, Jørgen: “Fra Brattalid til Vinland.” Naturens Verden, december 1961. S. 353-385.
 11. Meldgaard, Jørgen: “Nordboerne i Grønland. En vikingebygds historie.” København 1965. S. 7-14.
 12. Njardvik, Njördur: “Islands ældste historie. Fra landnam til fristatens fald.” København 1974.
 13. Næss, Almar: “Hvor lå Vinland? En studie over solobservationer i de norrøne sagaer.” Oslo (1954).
 14. Pohl, Frederick J.: “The Viking Settlement of North America.” New York 1972.

Links

L’Anse aux Meadows har i dag status af UNESCO World Heritage Site, en status opnået i 1978. På stedet kan turister i dag se udstillinger, genopbyggede huse og palisader samt omvandrende turistguider iført vikingedragter. Klik ind på deres hjemmeside.

På Internettet er der flere steder som beskæftiger sig med vikinger i Amerika. En ny islandsk bog, skrevet af Pall Bergthorsson, omtales på hjemmesiden The Wineland Millennium. Dette er en hyldest til Leif Eriksson, der her omtales som “søn af Island” og “opdager af Amerika”. Tydeligvis er Leifur Eiriksson = Leif Eriksson den statsanerkendte opdager. Se også Islands officielle side, eller besøg The Leif Ericson Millenium Celebration. I Reykjavik står en statue til minde om Leifur Eiríksson.

Et sted på Internettet hedder Vikings in America. Her krediteres Bjarni Herjolfsson for opdagelsen af Amerika. Det er primært en link-side redigeret af D.L. Ashliman. En lignende side, redigeret af William Bakken, hedder Vikings in the New World.

Den omstridte Kensington sten beskæftiger mindst to hjemmesider sig med. Er Kensington stenen den ægte vare? – spørges der ét sted. Og der henvises til argumenter derfor. Mere omfattende og med langt mere substans har stedet: Debunking the Kensington Stone Mystery. Her tager skeptikeren Timothy Mills overbevisende fat på sagen – dette sted vurderer jeg til mindst tre torshamre.

Originaludgave: Vikingerne i Vinland / af Willy Wegner. – København : Skandinavisk Fort Organisation i kommission hos Sphinx Forlagsboghandel, 1979. – ISBN 87-85199-61-3.
Revideret: januar 1999