af Mogens Jacobsen

Man kan ikke tillid til en leder, der tror på astrologi eller biorytmer og bruger det. Det afslører nemlig en person, der tilsidesætter faktiske kendsgerninger og mangler evnen til kritisk, rationel tænkning. Politikens Erhvervsmagasin bragte 20.3. over to sider indlæg om astrologi med overskriften: ‘Direktører finder svar i sol og måne’.

Det er rigtigt, at flere og flere ledere gør brug af astrologer, når de vil vide mere om sig selv, om medarbejdere, om firmaets fremtid og bedste dispositioner på børsen. Astrologien synes at blomstre som på faraonernes tid eller under middelalderens magisk-okkulte toppunkter.

Jeg har som psykiater, med særlig interesse for magiske forestillinger, i over 20 år studeret astrologien. Når en astrolog i artiklen siger, at man absolut må have prøvet det selv, så kan jeg berolige hende med, at jeg har fået lagt flere horoskoper hos anerkendte astrologer. De gav mange til dels modstridende oplysninger om mig og min fremtid. Mest præcise var udsagn hos en astrolog, der i forvejen kendte mig og mit arbejde. Næstbedst var et horoskop, hvor jeg for forsøgets skyld havde opgivet forkert fødselstidspunkt og fødested (!).

Astrologer har klaget over, at man tilsyneladende er ophørt med at lave nye videnskabelige undersøgelser af deres påstande. Hertil svarede en projektleder ved University of California, at der jo var lavet utallige, grundige videnskabelige forsøg og analyser verden over, men da de ustandselig faldt negativt ud, ville man ikke spilde penge på flere forsøg. Videre undersøgelser kunne overgå til psykologer, der interesserede sig for menneskelige illusionsdannelser.

De mange forsøg, der er lavet, kan jeg jo slet ikke skildre her, men jeg kan antyde følgende: I USA var en stor gruppe astrologer ude af stand til (ud over tilfældighedsgrænsen) at sortere 662 horoskoper, hvoraf 331 var fra folk, der havde begået selvmord, og 331 personer, der levede lykkeligt. Alle horoskoper var begrænset til perioden for selvmordene. På samme måde kunne franske astrologer ikke på baggrund af horoskoper vedrørende vigtige livsbegivenheder sortere 623 mordere og en almindelig kontrolgruppe. Den kendte forsker i bevis-fup, James Randi, viste i et sensationelt direkte tv-program i USA følgende: 12 personer skulle til en gruppe astrologer oplyse alt om deres person, udvikling, store livsbegivenheder og arbejde. Alt undtagen fødselsstjernetegn (tid og sted). Astrologerne forudsagde så, hvilket stjernetegn hver person måtte være født under. Derpå skulle forsøgspersonerne gå hen og stille sig under et skilt efter hvilket stjernetegn de virkelig var født i. Ikke en stod under sit forudsagte stjernetegn.

Samme James Randi har i øvrigt lovet hele sin formue og ejendom bort til den, der i et korrekt videnskabeligt forsøg kunne påvise, at astrologien fungerede. Han er i de forløbne år ikke kommet af med en cent. Det samme har han lovet vedrørende biorytmer, der også nu bruges af ledelsen i flere danske firmaer. Biorytmer er takkede kurver, der af en computer nedtegnes for livsforløbet, startende ved fødselstidspunktet, og for hver dag skulle kunne vise toppunkter og lavpunkter for personens intelligens, følelsesliv o.s.v. Det fungerer ved kritisk undersøgelse som hvis man slog plat og krone.

For at forstå, hvorfor mange mennesker tit oplever, at astrologiske påstande og forudsigelser passer, skal vi have fat i de selvbedrageriske fif, vores egen psykologi spiller os. Det drejer sig bl.a. om selvopfyldende profetier (Rosental-effekten), hvorefter mennesker har tendens til selv at få spådomme til at passe ved at handle efter dem eller ligefrem ændre vurdering og hukommelse, så spådommen forekommer dem korrekt. Desuden statistisk blindhed, hvor man kun husker nogle få udsagn fra astrologen, idet disse kunne bringes til at passe, mens man fortrænger den overvejende procentdel af påstande, der enten ikke passer eller forekommer en upræcise og flertydige. Dette er meget tydeligt vist ved analyser af videooptagelser fra astrologkonsultationer.

Her kan man også opdage hvor hurtigt astrologen (bevidst eller ubevidst) indretter sine udsagn efter små positive signaler (smil, nik o.s.v. fra klienten. Vedrørende statistisk blindhed, så spiller massemedierne godt med. ‘Astrolog forudså sorte mandag’ (børskrisen 1987) blev slået op på forsiderne. Mens den virkelig spændende overskrift burde have været: ‘Over 2000 firma-astrologer kunne ikke forudse sorte mandag’. Astrologien går fra nederlag til nederlag i virkelighedens verden – og flere og flere søger astrologerne. Hvorfor?

Nogle mener, at det moderne verdensbillede (kosmologi, kvantefysik) og ny teknologi er blevet så komplicerede og skræmmende, at vi søger svar og trøst i magiske fantasier. Religionen har mistet meget af sin brugsværdi i dag.

Andre udtrykker det på den måde, at vi er prægede af en eksistentiel livsangst/dødsangst jo mere vi opdager af livstruende udviklinger på Jorden. Det medfører en trang til flugt via magisk tænkte omformuleringer af virkeligheden. Desværre er det livsfarligt at slå plat og krone om, hvordan virkeligheden ser ud.

Man kan ikke have tillid til en leder, der tror på astrologi eller biorytmer – og bruger det. Det afslører nemlig en person, der tilsidesætter faktiske kendsgerninger og mangler evnen til kritisk, rationel tænkning. I Danmark er der nu mange eksempler på ledere, der inddrager astrolog eller biorytmetiker i ansættelsen af nye medarbejdere. Og i USA kører en debat om, at afskedigelser i nedskæringstider foretages efter hvor godt eller dårligt stjernetegn og planeter står for vedkommende.

Hvis en leder viser disse tendenser burde man prikke ham eller hende på skulderen og sige: ‘Du har et problem – vi er bekymrede for dig’. Astrologer siger nu selv, at de forudser et boom i deres ansættelser ved virksomheder, sportsklubber, teatre og i organisationer. Så ansøgere, der får afslag på ansættelse, og som ved, at en astrolog eller biorytmetiker har været inddraget i ansættelsesproceduren bør henvende sig til deres fagforening, som bør samle sådanne sager og gribe ind. Ansøgerne har nemlig været udsat for en behandling, der er både usaglig, diskriminerende og irrationel.

© 1996, 1998 Mogens Jacobsen. Bringes her med forfatterens tilladelse.