af Jens Laigaard

Litteraturliste
Abell, George O. & Singer, Barry (red.): »Science and the paranormal«. New York: Scribner’s, 1981.

Alter, Allen: »The pyramid and food dehydration« i New Horizons, vol. 1, no. 2, 1973.

Andersen, Torben O.: »Pyramideforsker vil til at danne regering« i Aalborg Stiftstidende, 10.8.1984.
Badawy, Alexander: »The stellar destiny of Pharaoh and the so-called air-shafts of Cheops’ pyramid« i Mitteilungen des Instituts für Orientforschung, Band X, 1964.

Berlitz, Charles: »Forsvundet«. Lynge: Bogan, 1978.

Bjerke, Karin: »Hvordan fir man byggetilladelse til en pyramide? « i Morsø Folkeblad, 21.11.1981.

Brunés, Tons: »På sporet af fortidens kraftkilder«. Kbh.: Borgen, 1976.

Brunton, Paul: »Hemmelighedsfulde Ægypten«. Viby Sj.: Strube, 1978.

Carson, Jo: »No miracle growth under the pyramids« i Toronto Globe and Mail, 10.2.1976.

Chatelain, Maurice: »Our ancestors came from outer space«. New York: Dell, 1979.

Clemmensen, Mona: »Fysiktimer fulde af pyramidalske forventninger« i Kristeligt Dagblad, 21.6.1979.

Camp, L. Sprague de: »The ancient engineers«. London: Souvenir Press, 1963.

Däniken, Erich von: »Fortids gåder – fremtids virkelighed«. Kbh.: Strube, 1968.

Ebon, Martin (red.): »Pyramider og pyramidekraft«. Kbh.: Sphinx & Nihil, 1977.

Edwards, I.E.S.: »Egyptens pyramider«. Kbh.: Gad, 1961.

Eliade, Mircea: »De religiøse ideers historie«, bd. 1. Kbh.: Gyldendal, 1983.

Fakhry, Ahmed: »The pyramids«, 2.ed. Chicago: University of Chicago Press, 1969.

Finderup, Bjarno: »Da universet kom nærmere«. Skive: TAAIS Forlag, 1984.

Flanagan, G. Pat: »Pyramid power«, 8.ed. Marina del Rey: De Vorss, 1980.

Flynn, Ruth M.: »The cult of pyramid power« i New Horizons, vol. 2, pt. 3, no. 8, 1977.

Forrest, Bob: »An introduction to sci-phi« i Infojournal, no. 25, 1977.

Forrest, Bob: »Pyramid power and mummification« i Info journal, no. 21, 1977.

Forrest, Bob: »A pyramyth« i The Ley Hunter, no. 90, 1981.

Frøkjær-Jensen, Børge: »Forbløffende påstand: Evighedsmaskinen er lavet. Og den strutter af energi fra verdensrummet« i Det Ukendte, november/december 1983.

Garde, Maj: »Han sover i en pyramide« i Illustreret Familie journal, nr. 32, 1983.

Garde-Hansen, P.: »On the building of the Cheops pyramid«. Kbh.: Dansk Ingeniørforening, 1974.

Gardner, Martin: »Fads and fallacies in the name of science«. New York: Dover, 1957.

Gardner, Martin: »Science: good, bad and bogus«. Buffalo: Prometheus Books, 1981.

Gooch, Stan: »The paranormal«. London: Wildwood House, 1978.

Haack, Steven C.: »The astronomical orientation of the Egyptian pyramids« i Archaeoastronomy, Supplement to journal for the History of Astronomy, no. 7, 1984.

Halckendorff, Elisabeth: »Pyramiden rummer et skjult budskab! « i Det Ukendte, nr. 3, 1984.

Herodot: »Herodots historie«, bd. 1. Kbh.: Gyldendal, 1979.

Hill, Scott: »På sporet af det biologiske energi-felt« i Det Ukendte, november/december 1983.

Hoebens, Piet Hein: »Amateur-genieën hebben veel oplossingen voor energiecrisis« i De Telegraaf, 18.8.1979.

Horowitz, Kenneth A., Lewis, Donald C. & Gasteiger, Edgar L.: »Plant primary perception: electrophysiological unresponsiveness to brine shrimp killing« i Science, vol. 189, 1975.

Jensen, Borg: »Pyramideenergi fra universet«. Hvidovre: NWN Tryk, 1977. 2. udg. med undertitlen »Håndbog nr. 1 for pyramideforskere« 1982. 3. udvidede udg. 1984.

Johnson, Martin: »Parapsykologi«. Kbh.: Borgen, 1981.

Kaufmann, Elsa: »Pyramideenergiens sælsomme muligheder« i Det Ukendte, december/januar 1979-80.

Kaufmann, Elsa: »Pyramide-mystik, Yang-Yin og I Ching-oraklet«. Viby Sj.: Strube, 1981.

Kaufmann, Elsa: »Viser maya-matematik Den store Pyramides sande højde?« i Det Ukendte, marts/april 1984.

Kjellson, Henry: »Forsvunden teknik«. Kbh.: Nihil, 1974.

Kusche, Lawrence: »The Bermuda Triangle mystery – solved«, new ed. New York: Warner Books, 1975.

Landsburg, Alan: »In search of strange phenomena«. London: Corgi Books, 1977.

Landsy, Steen: »Den store pyramide i Danmark« i Nyt Aspekt, nr. 5, 1983.

Lauritzen, Janne: »Han tror, pyramidekraft kan give fred i verden« i Aarhuus Stiftstidende, 7.8.1983.

Lauritzen, Kirsten: »Al den snak om pyramide-kraft« i Berlingske Tidende, 17.11.1983.

Lilley, Wayne: »The pyramid pushers« i The Financial Post Magazine, april 1976.

Melhedegård, Frede: »Tut-Ankh-Amon er vågnet«. Stadil: F. MelhedegArd, 1971. ‘

Mendelssohn, Kurt: »The riddle of the pyramids«. London: Thames and Hudson, 1974.

Millmann, Anne: »Lysets vej til pyramidernes gravkamre« i Illustreret Videnskab, nr. 2, 1984.

Niebuhr, Carsten: »Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländern«, bd. 1. Kbh., 1774.

Ostrander, Sheila & Schroeder, Lynn: »Psykisk forskning bag jerntæppet«, bd. 1-2. Viby Sj.: Strube, 1973-74.

Peet, T. Eric: »The Rhind mathematical papyrus«. London: Hodder & Stoughton, 1923.

Pepys, Samuel: »Dagbog«, 4. udg. Kbh.: Martin, 1972.

Petrie, W.M. Flinders: »The pyramids and temples of Gizeh«. London: Field & Tuer, 1883.

Placzek, Beverley R. (red.): »Record of a friendship: the correspondence between Wilhelm Reich and A.S. Neill«. London: Gollancz, 1982.

Pyra: tidsskrift for pyramide energi forskning. Nr. 1-4, 1977-78.

Pyramid post folio. Utrykte breve og rapporter indsamlet af Bob Forrest 1976-77.

»Pyramid power« i Time, 8.10.1973.

»Pyramide i FLS-laboratorie«w i FLS-Orientering, nr. 5, 1973.

»Pyramids of Mars« i Spaceflight, vol. 18, no. 5, 1976.

Rachman, S.J. & Philips, Clare: »Psychology and medicine«. London: Temple Smith, 1975.

Randi, James: »Flim-flam!«. Buffalo: Prometheus Books, 1982.

Salas, E. & Cano, R.: »Pyramidernes kræfter 2«. Lynge: Bogan, 1983.

Schul, Bill & Pettit, Ed: »The secret power of pyramids«. London: Coronet Books, 1976.

Simmons, Dale: »Experiments on the alleged sharpening of razor blades and the preservation of flowers by pyramids« i New Horizons, vol. 1, no. 2, 1973.

Sladek, John: »The new apocrypha«. London: Hart-Davis, MacGibbon, 1973.

Smyth, Charles Piazzi: »Our inheritance in the Great Pyramid«, 3.ed. London: Daldy, Isbister, 1877.

Stiebing, Jr., William H.: »Ancient astronauts, cosmic collisions«. Buffalo: Prometheus Books, 1984.

Story, Ronald: »The space-gods revealed«. London: New English Library, 1976.

»Sätt en pyramid över tanken och spara bensin!« i Hemmets Journal, nr. 51/52, 1979.

Tompkins, Peter: »Secrets of the Great Pyramid«. Harmondsworth: Penguin Books, 1978.

Toth, Max: »Pyramidernes gåder«. Lynge: Bogan, 1980.

Toth, Max & Nielsen, Greg: »Pyramidernes kræfter«. Lynge: Bogan, 1978.

Trefethen, Lloyd M., Bilger, R.W., Fink, P.T., Luxton, R.E. & Tanner, R.I.: »The bath-tub vortex in the southern hemisphere« i Nature, vol. 207, 1965.

Trimble, Virginia: »Astronomical investigation concerning the so-called air-shafts of Cheops’ pyramid« i Mitteilungen des Instituts für Orientforschung, Band X, 1964.

Tunstall, John: »Pyramid versus the space age« i The Times Saturday Review, 26.7.1969.

Watson, Lyall: »Det overnaturlige«, bd. 1. Kbh.: Thaning & Appel, 1974.

Wheeler, Noel F.: »Pyramids and their purpose« i Antiquity, vol. 9, 1935.

Aarsleff, Klaus: »Før dette«. Kbh.: Strube, 1973.

Aarsleff, Klaus: »Pyramide-energi forstærker livsfeltet« i Det Ukendte, januar/februar 1984.

Aarsleff, Klaus: »Pyramidekraft eller pyramidefidus?« i Det Ukendte, oktober/november 1978.

Aarslev, Kirsten: »Jeg kommer til at gå igen«, »Jeg glæder mig til at se lægens ansigt«, »Fold din egen pyramide«, »Korn til Nordjylland og bliv rask« i Ude og Hjemme, nr. 30, 1984.

Originaludgave: Pyramideenergi : en kritisk undersøgelse / af Jens Laigaard. – Valby : Borgen, 1987. – ISBN 87-418-8024-2 – Digital udgave ©1999 by Jens Laigaard.