af Mogens Winther

Flere astrologer hævder at kunne forudsige aktiekurser ved hjælp af planeterne.

Den 6 oktober 1999 bragte dagbladet Information således artiklen “Okkultisme: Der er mere mellem himmel og d’Angleterre”.

Avisens reporter havde besøgt en fornem erhvervs-astrologisk konference på hotel d’Angleterre, København. Vi citerer fra 1999 artiklen:

“Til dem, der ikke orker at starte virksomhed, men skal bruge kontanter i en fart, havde Karen Boesen inviteret en af USA s hotteste erhvervsastrologer, Bill Meridian. Han har specialiseret sig at lægge horoskoper for værdipapirer.”

Og minsandten:

“Her er dagens stensikre tip, hvis du vil være millionær: Køb aktier i F. L. Schmidt. De stiger med raketfart til næste år, og i øvrigt vil det globale aktieindex toppe to uger før 16. januar 2000, hvor Solen og Merkur står i konjunktion. Det er stensikkert.”

Men desværre synes Sol og måne ikke at ville makke ret – som – kursudviklingen på grafen til venstre dokumenterer – for nyligt optrådte den af Karen Boesen nævnte virksomhed i Jyllands Postens liste over årets 10 dårligste investeringer – desværre!

Det bør kraftigt frarådes at investere på basis af disse stjerner – som det ikke mindst fremgår af eksemplerne nedenfor.

“The Los Angeles Times” kunne i en forsideartikel den 28. december 1995 trykke den forbløffende historie om en kommunekasserer i Orange County, California. Med astrologisk bistand havde den betroede medarbejder anbragt 1,6 millioner dollars af kommunens kassebeholdning i himmelske aktier. Pengene blev tabt – og kommunen blev erklæret konkurs.

Politiken kunne den 8 august 1999 – få dage inden dommedagshysteriet ved solformørkelsen 11 august 1999 – berette at “planeterne” (Solen og Månen, Mars, Uranus og Saturn) ( når man tegnede dem op i et horoskop ) – ville danne et skræmmende himmelsk kors med store

“forandringer i verdensøkonomi og menneskelige værdier”

til følge.

Som Adrian Ross Duncan fortalte, ville

“den elektroniske børsspekulation revne”.

For de globale internet-astrologer var der slet ingen tvivl: Planeterne havde stillet sig i de værst tænkelige positioner i 2000 år. Internet genlød af dramatiske spådomme om kometkollisioner, panik, strømsvigt, atomangreb på New York den 17. august. Realiteterne blev som bekendt anderledes.

Nedenstående grafik viser udviklingen i det franske aktie indeks:
Den kraftige kurve er de reelle data – den stiplede kurve er forudsagt ved den

“førende Wall Street astrolog Henry Weingarten”.

Henry Weingarten er kendt fra de erhvervs-astrologiske Københavner konferencer, og er formand for det såkaldte Astrologers Fund og en af de oprindelige pionerer indenfor ISBA (nævnt nedenfor). Alligevel kunne ikke én astrolog forudsige det store børskrak i Wall Street i 1929, det krak, som skabte 30-ernes store krise, og gav grobund for Den Anden verdenskrig.

Senere kunne astrologerne dog alligevel forklare hvorfor Wall Street krakkede. Det danske tidsskrift Zodiac – 1991 – side 22-23 – giver denne efterrationalisering:

“På det tidspunkt var Saturn hastigt på vej til at passere Uranus i Skyttens tegn, og den slog bremserne i, før den bevægede sig ind i det forsigtige Stenbukkens tegn.”

I oktober 1987 gik det lige saa galt for astrologerne, kurserne raslede ned i et børskrak af historiske dimensioner. Trods dette havde f.eks. den amerikanske astrolog”stjerne” Llewelynn – havde forudsagt en generelt opadgaaende tendens som følge af den tiltagende måne. Men også her giver astrologi tidsskriftet “Zodiac” en efterrationalisering, denne gang får planeten Jupiter hele skylden for den økonomiske ulykke.

Foredragsholderne vil givet vis illustrere med eksempler, hvor aktier for det og det firma falder, mens den og den planet er på vej ned. Men sådanne tilfældige sammentræf finder man adskillige af i vore omgivelser, blot man søger længe nok.

Et muntert eksempel kendes fra Johnny Schultz, Matematikkens anvendelse i Biologi. Ser man på antallet af storke i Danmark, så havde vi mange storke under krigen, hvorefter storketallet er faldet dramatisk sidenhen. Tilsvarende havde vi et stort børnefødselstal netop i krigsårene, hvorimod børnetallet nu er væsentligt mindre.

Tallene viser at en nedgang i storketallet for perioden 1940-1965 tilsyneladende forløber parallelt med nedgangen i det danske fødselstal. Men beviser dette sammenfald at danske børn kommer med storken?

Svaret er vel nej.

At påstå at aktiekursen er styret af planeterne er derved lige så himmelråbende som hvis vi andre finder hævder at dollarkursen er styret af højvandet i Kærteminde færgehavn.

I fald astrologerne er uenig heri, kan vi påny kun opfordre dem til at lade sig teste. Eksempelvis har den amerikanske James Randi Foundation udsat en dusør på op mod 1,2 millioner dollar til eksempelvis den astrolog, der kan påvise at der er blot det mindste sandhedsværdi i de mange påstande.

I 1998 afviste den danske præsident for ISBA et personligt test tilbud fremsat ved James Randi. Læs mere her.

Kilder

“Zodiac”, 1991 – ISBN 0905-9318 – (Wangels Forlag, Gerdasgade 37, Valby) redaktør Peter Juhl Svendsen. En (ufrivillig) humørperle af en udgivelse – kostede i sin tid en formue – kan ofte findes på loppemarkeder, i containere med mere.

Roger B. Culver og Philip A. Ianna – “Astrology, True or False” – A Scientific Evaluation – ISBN 0-87975-483-4.