af Mogens Winther

Astrologi – vildfarelse eller videnskab? , del 1 | Astrologi – vildfarelse eller videnskab? , del 3

De 4 temperamenter: Ild, Jord, Luft og Vand
I astrologiske kredse hører man jævnligt dette citat, fortalt ved Hippokrates:

»En læge uden kendskab til astrologi har ikke ret til at kalde sig læge.«47

Hippokrates var en græsk læge, og tilhænger af den klassiske teori at verden består af kun fire »grundstoffer«, elementerne ild, vand, jord og luft. Denne forkerte teori udgjorde helt frem til middelalderen en alvorlig hindring for naturvidenskabens udvikling. Eksempelvis mente alkymisterne, at det via fire-elementsteorien var muligt at forvandle flintesten til guld.

I dag ved man, at fire-elementsopfattelsen er forkert. Vort univers er opbygget af mere end 100 grundstoffer – atomare byggesten, der ikke uden videre lader sig omdanne.

Men i den astrologiske verden anvender man fortsat de gamle teorier. Mennesker inddeles i de fire grundtemperamenter Ild, Jord, Luft og Vand. Forbløffende nok har Vorherre ifølge astrologerne fordelt de fire temperamentstyper i et ganske pænt og letfatteligt mønster:

De fire temperamenter
Stjernetegn Element

Vædderen Ild

Tyren Jord

Tvillingerne Luft

Krebsen Vand

Løven Ild

Jomfruen Jord

Vægten Luft

Skorpionen Vand

Skytten Ild

Stenbukken Jord

Vandmanden Luft

Fisken Vand

Selv samme fire-elementsinddeling er også benyttet i frenologi og fysiognomik. De alternative terapier, hvormed man påstår at kunne måle menneskets intelligens ud fra dets udseende.48

Lad os se på en række citater om de fire temperamenter fra den astrologiske litteratur:

Ild: Vædder, Løve, Skytte.
Dette element indikerer det koleriske, hidsige og temperamentsfulde.

»… mennesker født under dette element har et heftigt temperament – og når de begejstres for noget, »er de fyr og flamme«. »De er åbne og ærlige, og siger deres mening rent ud. Men bliver de virkelig vrede, kan de næsten eksplodere af raseri.«49

Jord: Tyr, Jomfru, Stenbuk.
Jord står for det melankolske temperament, typen, der deprimeres over ingenting.
Astrolog Karl Aage Jensen hævder, at Jordtegnene

»… svarer til det melankolske temperament. Det vil sige at de er tungsindige og træge i deres handlinger og følelser.«50

Luft: Tvilling, Vægt, Vandmand.
Luft står for den såkaldt sangvinske type, den optimistiske og sorgløse, som falder i munter latter over næsten hvad som helst.

»Mange mennesker født i luftens element er måske mere rastløse, overfladiske, lette og opstemte end andre. Sommetider er de helt hen i vejret.«51

Vand: Krebs, Skorpion, Fisk.
Vand står for det flegmatiske sind, det indadvendte og sindige temperament.

»Mennesker, der er født i vandets element, er i besiddelse af en uforanderlig ro… De er meget nærtagende, og derfor er de sårbare…. Og når det går værst til, stivner de og bliver iskolde.«52

Udstyret med denne viden om stjernetegn og de fire temperamenter, kaster vi os over et af tilværelsens store eksistentielle spørgsmål:

Hvorledes finder jeg den perfekte ægtefælle?
Adskillige astrologer reklamerer med den såkaldte synastri: rådgivning om, hvilken partner der passer til én.

I efteråret 1997 foretog Gunther Sachs en storstilet analyse af tysksprogede ægtepars forhold til astrologi.53 Af den tyske undersøgelse fremgår, at for mere end 4% af de adspurgte ægtepar havde stjernetegnet spillet en vis rolle ved valget af partner.

En forbløffende høj procentdel – 94% – kunne oplyse deres partners stjernetegn.

Lad os derfor kaste et nærmere blik på den astrologiske ægteskabsrådgivning. På de følgende sider har vi sammenlignet de himmelske bud fra tre astrologer.54,55,56 Et hvidt felt i det følgende betyder gode kærlighedsrelationer som er over gennemsnit. Tilsvarende markerer et sort felt, at disse personer nok ikke er »kompatible«.

Man ser straks en markant metodeforskel blandt astrologerne. Et tilsvarende kaos gentager sig i de amerikanske undersøgelser.57 Hvordan kan så mange astrologer, trods samme udgangspunkt, opnå så vidt forskellige resultater?

Trods de enorme meningsforskelle rådgiver den astrologiske branche gerne om familiære forhold for såvel frivillige som ufrivillige klienter.

Kongelig astrologi…
Prins Joachim og prinsesse Alexandra er jævnligt genstand for astrologernes granskning. Den 28. august 1999 fødte den folkekære prinsesse en velskabt dreng. Dette på trods af forsideartiklen i Horoskopet nr. 3,1999. Under overskriften: »Får Alexandra tvillinger?« havde bladet gengivet et

»øjeblikshoroskop, der giver den 18. eller 19. september som fødselsdato.«

Dertil kom, at den royale fødsel burde have forløbet ganske anderledes:

»Der er en stor mulighed for, at fødslen sker ved kejsersnit, og at det som sagt kan blive tvillinger – en af hvert køn…«

Det er ikke første gang, det folkekære par har nægtet at rette sig efter astrologien. Hjemmet (nr. 50 1996) kunne allerede kort efter brylluppet bringe den længe forventede forsidehistorie: »Dronningen bliver snart bedstemor«. Et blik inde i bladet afslørede historiens grundlag:

»Efter stjernerne at dømme er der nemlig udsigt til snarlig familieforøgelse hos prinseparret på Schackenborg.«

Artiklen indeholdt et fire siders interview med Hjemmets astrolog, Karen Moresco. Hjemmet fortæller:

»Astrolog Karen Moresco er ikke spåkone. Hun går strengt videnskabeligt til værks, når hun lægger horoskop.«

»Ja, jeg har kigget på prinsesse Alexandras og prins Joachims horoskoper – og jeg vurderer at hun kan blive gravid når som helst, hvis hun da ikke allerede er det… « Og videre: »Prins Joachim har sin ascendant i Krebsens tegn, som prinsesse Alexandra er født i.«

»Ascendanten« er åbenbart en vigtig faktor i familieplanlægning. I astrologiske lærebøger defineres ascendanten som »det opstigende tegn«.58 Dermed menes det stjernetegn, der i fødselsøjeblikket er ved at stå op over den østlige horisont.

Himlen roterer som bekendt en gang på 24 timer. Med de eksisterende 12 stjernetegn vil vi derfor vente en ny ascendant hver anden time.

Karl Aage Jensen fortæller:

»Ascendanten er det vigtigste punkt på hovedakserne. Derfor skal den medtages ved en nærmere analyse af praktisk taget alle livsforhold … «59

Som vi skal se, er mange mennesker desværre født helt uden denne vigtige ascendant.

Ascendanten og de 12 astrologiske huse
I astrologi er det vigtigt at kunne forudsige om farlige kræfter fra planeterne rammer klienten eller går hus forbi og i stedet træffer chefen, hunden eller naboen. Til det formål har man indført de »12 astrologiske huse«.

Lad os se på et eksempel. De fleste af os har på et eller andet tidspunkt deltaget i det velkendte børnespil »Matador«. Her var alle felterne placeret i en pæn og nydelig rundkreds.

Horoskoper er opbygget lidt på samme måde. Her inddeler man himlen i 12 felter, de såkaldte huse. Det første hus ligger netop placeret ved den tidligere omtalte ascendant: det stjernetegn, der i fødselsøjeblikket er ved at stå op i horisonten. Vi har markeret ascendanten med en pil (Fig. 13). På normale breddegrader vil pilen typisk pege østpå (NØ til SØ). Derefter placerer vi husene i en rundkreds, startende med det første hus, som anbringes ved ascendanten. Typisk vil husene 3 og 4 pege mod nord, og husene 9 og 10 pege mod syd. Hvert enkelt hus tillægges, som i Matadorspillet, sin egen unikke betydning.


Husets nr. Husets astrologiske betydning

1 personlighed, væsen, udseende , temperament

2 materielle og åndelige værdier

3 kommunikation, korte rejser og uddannelser

4 hjem, familie, arv og miljø

5 selvudfoldelse, erotik, personligt overskud, børn

6 arbejde og vaner

7 ægteskab, firma-kompagniskab, forhold til andre

8 psykiske ressourcer, død

9 filosofi, religion, længere rejser, længere uddannelse

10 erhvervsvalg, social status, berømmelse

11 venner og interesser

12 psykiske lidelser, skjulte forhold, pensionering

Når astrologer skal tyde klientens fødselshoroskop, starter de med at placere planeterne i de enkelte huse. Hver planet har sine bestemte egenskaber. Astronomisk set er planeten Mars en anelse rødlig, et resultat af rustlignende forbindelser på overfladen. I astrologien associeres denne rødlige egenskab naturligvis med

»blod, råhed, grusomhed, sadisme, voldsomhed, kriminalitet.«

Over for dette står den hvidlige skønhedsplanet Venus. Ifølge astrolog Wohl associeres Venus med:

»alt kønt, som fanger øjet, museer, teatre, kabareter, bordeller«.60

De enkelte planeters påståede betydning er skitseret i denne boks:61


Solen Livskraften, det vitale, kongen…, præsidenten … chefen

Månen Sjæleliv, svangerskab…, moderkompleks, hysteri, proletariat, tjenere, disciple

Merkur Tankeliv, fornuft, ræsonnement, – veje, jernbaner, postvæsen – tyveri, rastløshed etc.

Venus Harmoni og skønhed, smag, begærlighed, erotik, sex, banker, sparekasser og aktier

Mars Mod, energi … aggression. – spidse og skarpe instrumenter – jern og stålindustrien

Jupiter Retfærdighed, lov og ret, rang, visdom, optimisme, civile myndigheder

Saturn Stivnet konservatisme, bremserne, fattigdom, slaveri, sterilitet, gerrighed

Uranus Forandring, det pludselige, det uventede, det originale. Radio, biografer, flyvemaskiner

Neptun Fantasi og intuition, mystikken, kaos – det okkulte, det hemmelige, hysteri

Pluto ………. ukendt?

Planeten Pluto har været genstand for divergerende opfattelser…62 Planeten blev først opdaget i 1930. Wohl skriver derfor:

»Det er umuligt at have nogen klar mening om dens virkning«.63

Tilsvarende usikkerhed om Plutos betydning finder man hos Svend Moberg (1969).64

Men skal man tro astrolog Jeff Mayo (1981), er der dog ingen tvivl. En ugunstigt placeret Pluto vil nemlig:

»i alvorlige tilfælde føre til pludselige udbrud af voldshandlinger eller selvmord.«65

Ifølge Karl Aage Jensen (1981) vil Pluto bidrage til:

»en renselse af sindets slam, dvs. fortrængte følelser, blokeringer, projektioner og tabuer – f.eks. på det seksuelle område… «66

Og dette fantastiske citat:

»… Pluto er atombomben. Mars er seksualitetens lidenskab, men Pluto er orgasmen.«67

»Alle kollektive massebevægelser såsom nazismen, fascismen og kommunismen styres af Pluto. «68

Jovist, den nye planet Pluto spænder vidt. Fra selvmord, over seksuelle tabuer, til nazisme.

Man kan derfor spørge om de horoskoper, der blev lagt før Plutos opdagelse er forkerte. Fortvivl ikke. Astrolog Linda Goodman forsikrer os, at de gamle horoskoper er korrekte: Nye planeter virker nemlig først fra det sekund, hvor de opdages af astronomerne.69

[*]

[*]

Debat

Deltag i debatten om dette emne på Facebook.


Deltag her.