af Mogens Winther

Astrologi – vildfarelse eller videnskab? , del 1 | Astrologi – vildfarelse eller videnskab? , del 2

Er horoskopet uendeligt?
Pluto er et meget fjernt, og ganske lille objekt, men det bekymrer ikke astrologerne. De er alle enige om, at planeternes størrelse og fysiske afstande er ganske uden betydning. For dem er kun en eneste faktor af interesse, nemlig den retning hvori vi ser objektet.

Ved at droppe afstandens betydning har astrologerne åbnet for en sand Pandoras æske af kaotiske muligheder. I de senere år er flere astrologer således begyndt at inddrage de såkaldte småplaneter70 i deres horoskoper. Et eksempel er den »healende« asteroide Chiron, en fjern is- og klippeblok, mindre end Jylland. Der er rigeligt med asteroider at gøre godt med. Astronomer vurderer, at der findes mindst en halv million uopdagede småplaneter alene i vort eget solsystem.71 Dertil kommer de mangfoldige planeter, som måtte befinde sig uden for vort solsystem.

Mulighederne er bogstaveligt talt uendelige. I bogen Astrologiens ide – fra Babylon til Big Bang forsøger forfatterne at modernisere astrologien ved at introducere en række nye »stjernetegn«.72

Disse astrologiske symboler tilknyttes objekter, som befinder sig i afstande på eksempelvis 300 millioner lysår. Hvilken virkning alle de nye himmelobjekter inden for og uden for vort solsystem kan og bør tilskrives, er

»ikke baseret på indsamlingen af data, men er udelukkende funderet på lænestolsspekulationer i retning af magi… «73

Det står derfor enhver frit for at tillægge ethvert himmellegeme den betydning, som vedkommende føler for.

Husenes kamp
Når astrologen skal afsløre, hvilke dele af vort liv planeterne forstyrrer, starter vedkommende med at måle, hvor på himlen – i hvilke huse – planeterne befinder sig. Lad os se på et konkret eksempel. Planeten Uranus blev opdaget af astronomen Herschel i 1781. I 1789 brød den franske revolution løs. Skal man tro astrologerne, står denne planet altså for »forandring, frihed«. Planetens position »viser, hvor man opfører sig anderledes end sædvanligt.«74 Er man så uheldig at have sin Uranus placeret i syvende hus – ægteskabets hus – vil astrologen formentlig spå, at

»klientens frihedstrang vil medføre skilsmisse«.

Så vidt så godt. Der er bare en hage ved alle disse huse. Skal man spille Matador, bør deltagerne være enige om, hvor de enkelte huse ligger placeret. En sådan enighed mangler totalt i den astrologiske branche. På nuværende tidspunkt kender man op mod 50 forskellige måder, hvorpå astrologer fordeler husene.75

Figuren viser de fire mest almindelige inddelinger.

Dertil kommer, at nogle astrologer inddeler himlen i modsat rækkefølge. Enkelte nøjes med otte huse, andre foretrækker helt op til 28. Hvad den førnævnte astrolog tolker som Uranus i det syvende hus – med skilsmisse til følge – vil andre kunne udlægge som Uranus i det ottende hus: »afvigende psykiske ressourcer, paranormale evner etc.«

Møder man en astrolog, som inddeler husene i modsat rækkefølge, vil klienten pludselig få frihedsplaneten i for eksempel det fjerde hus. Dette tolkes formentlig som et usædvanligt hjemmeliv, unormale familiære relationer.

Den astrologiske branche har forsøgt at nå til enighed om, hvilket hussystem der er det korrekte, men med ringe held. Dean og Mather beretter, at en astrologisk kongres endte i verbalt slagsmål på grund af netop dette ømtålelige emne.76

De ulykkelige, som ikke har et horoskop …
Den astrologiske tilværelse for vore medmennesker på Grønland.

I astrologi placerer man som tidligere nævnt det første hus på selve ascendanten, det stjernetegn, der er ved at stå op, mens barnet fødes. Lever man nord for den 67. breddegrad, vil man i sommerhalvåret kunne se den velkendte midnatssol. I vinterhalvåret vil man til gengæld være plaget af polarnattens evige mørke. Polarnætter skyldes selvfølgelig, at vintersolen ikke hæver sig over horisonten i op mod halvdelen af året. Af samme årsag vil op mod halvdelen af de astrologiske stjernetegn ikke hæve sig over horisonten. Men uden et opstigende stjernetegn nær den østlige horisont falder hele horoskopsystemet til jorden. Uden ascendant kan man ikke anbringe det første hus og derfor heller ikke de øvrige (Fig.13). Som astrolog Kay Cavender formulerer det: »You can’t divide, what isn’t there.«77

Skønsmæssigt 12 millioner mennesker i de nordlige og sydlige polarområder mangler således deres ascendant, det »vigtigste punkt på hovedakserne«, som burde »medtages ved en nærmere analyse af praktisk taget alle livsforhold…«

Personer fra eksempelvis Grønland er derved formentlig afskåret fra at søge stilling i de virksomheder, der benytter sig af erhvervsastrologisk personaleansættelse.

Har astrologi overhovedet noget med himlen at gøre?
Den 29. marts år 2006 vil man i det østligste Europa kunne opleve en total solformørkelse. Et barn, der fødes under formørkelsen, er i henhold til astrologernes tabeller af den eftertragtede væddertype. »Altså, når jeg siger – »Jeg er en vædder« …så betyder det: På det tidspunkt, hvor jeg blev født, stod Solen i Vædderens tegn …«78

Men skinnet bedrager, desværre. Når dag bliver til nat den 29. marts år 2006, vil den formørkede Sol i de betagende minutter kunne ses – ikke blandt Vædderens stjerner, men derimod i stjernebilledet Fisken. Og som vi husker, er sådanne Fiskebørn jo af en helt anden og væsentlig ringere støbning. Hvordan kan det dog gå så galt? Årsagen til denne misere ligger i det faktum, at Jordens rotationsakse er en smule ustabil. Det er ikke noget, man bemærker i det daglige, men astronomer har kendt den såkaldte »præcessions-effekt« i årtusinder.

Da Ptolemæus og andre i sin tid definerede astrologiens redskaber havde stjernetegnene en vis overensstemmelse med stjernebillederne på den ægte nattehimmel. Men i de forløbne ca. 2.000 år er nattehimlen gennem præcession forskudt godt og vel et helt stjernebillede. De før så frembrusende Vædderbørn er åbenbart blevet til små, usikre Fisk.

Dette naturfænomen har splittet astrologbranchen i to ikke kompatible fraktioner, den såkaldt »tropiske« og den såkaldt »sideriske«. Den »tropiske« fraktion, som de fleste danske astrologer tilhører, forsøger at beholde de forældede tabeller, der var gyldige for snart 2.000 år siden. Over for dette står den såkaldt sideriske fraktion. I denne gruppe, som omfatter de fleste østlige samt et ikke uvæsentligt antal amerikanske astrologer, forsøger man desperat at rette sig ind på den virkelige nattehimmel.

I den næste tabel sammenligner vi danske astrologers stjernetegns inddeling kontra sideriske astrologers. Tabellens sidste kolonne angiver datoer for de enkelte stjernetegn, som de »burde« være defineret ud fra Solens nuværende astronomiske bevægelse.

Stjernetegn/billede Dato ifølge almindelig vestlig astrologi Dato ifølge østlig siderisk Astrologi81 Dato – jvf. Solens astronomiske bevægelse
Vædder 21.03-20.04 14.04-15.05 19.04-13.05
Tyr 21.04-21.05 15.05-15.06 14.05-19.05
Tvillinger 22.05-21.06 15.06-17.07 20.05-20.06
Krebs 22.05-22.06 17.07-17.08 21.06-09.08
Løve 23.07-23.08 17.08-17.09 10.08-15.09
Jomfru 24.08-23.09 17.09-17.10 16.09-30.10
Vægt 24.09-23.10 17.10-16.11 31.10-22.11
Skorpion 24.10-22.11 16.11-16.12 23.11-29.11
Slangebærer79 30.11-17.12
Skytte 22.11-21.12 16.12-14.01 18.12-18.01
Stenbuk 22.12-20.01 14.01-13.02 19.01-15.01
Vandmand 21.01-18.02 13.02-15.03 16.02-11,03
Fisk 19.02-20.03 15.03-14.04 12.03-18.04

Tabellen dokumenterer, at stjernetegn i vores vestlige astrologi har vristet sig løs fra deres naturlige plads på nattehimlen. Vestlig astrologi har således intet med stjernehimlen at gøre. Østlig astrologi søger desperat at opretholde forbindelsen med nattehimlens stjerner men glemmer at Solen i løbet af et år faktisk passerer hele 13 stjernebilleder.

Som lederen af Astrologihuset i Valby, Karl Aage Jensen, udtrykte det:

»Det er klart, at tænkende mennesker vil undre sig. …Men den bedste forklaring er vel egentlig nok, at stjernetegnene virker trods det, at de altså er fiktive« – og tilføjer at: »Det er udelukkende de indiske astrologer, der anvender stjernebillederne i deres daglige arbejde.«80

Western Sidereal Network er ikke helt enig heri. Foreningen søger at udbrede den indiske stjernebilled-astrologi, og har et stigende antal vestlige medlemmer.81 I alt omfatter den sideriske astrologi næsten en milliard mennesker, altså en ganske væsentlig del af Jordens befolkning.

Kan man tænke sig, at disse to vidt forskellige systemer begge er korrekte? Svaret er nej. Enten accepterer man stjernetegn som værende fastlåst til de stjernebilleder, hvor de blev defineret, eller også vælger man den europæiske løsning, hvor stjernetegnene har mistet enhver forbindelse til himlen og udelukkende er blevet reduceret til et computerfænomen, markeret ved forældede datoer i vores kalender.

De to systemer fjerner sig stadigt mere fra hinanden som tiden går. Alligevel udtaler begge astrolog-fraktioner med stor overbevisning, at hver deres system er korrekt.

Forvirringen bliver nærmest total, når man inddrager den kinesiske astrologi. Her fordeles 12 stjernetegn i det store og hele på basis af selve årstallet. År 1996 var således rottens år. Mennesker født i 1997 tillægges oksens karakteristika, herefter følger tigeren (1998), kaninen, dragen, slangen, hesten, fåret, aben, hanen, hunden, grisen. Også her kan branchen henvise til en milliardbefolkning samt flere amerikanske og europæiske disciple. Det er fristende at citere astrologieksperten, professor Ivan W. Kelly:

»I korthed: Hvis modstriden indenfor moderne videnskab var lige så alvorlig som i moderne astrologi, ville vi fortsat befinde os i stenalderen«.82

Vandmandens tidsalder
Vi husker, at Solen ved forårsjævndøgn – 21. marts – ikke befandt sig på den forventede plads i stjernebilledet Vædderen. På grund af den førnævnte astronomiske præcession (ændring i Jordens bevægelse) var forårssolen vandret frem til stjernebilledet Fisken. Astronomerne har beregnet, at forårssolen vil fortsætte sin vandring gennem alle 12 stjernebilleder på 26.000 år svarende til et stjernebillede på godt og vel 2.000 år. Fra sin nuværende position i Fiskene vil forårssolen (21. marts) derfor hvert år forskyde sin position en smule i retning af næste stjernebillede, Vandmanden.

For astrologer vil forårssolens indgang i Vandmandens stjernebillede varsle, hvad man kalder »Vandmandens tidsalder«. Begrebet blev almindeligt kendt i Vesten via musicalen »Hair«, og siden har udtryk som »the Age of Aquarius« sat sig fast i vestlige astrologers bevidsthed.

I Vandmandens tidsalder venter astrologerne det helt store opbrud. Videnskaben vil miste sit umenneskelige ansigt, og astrologien skal endelig få den plads, den mener at fortjene. Hvornår eksakt kan denne forjættede tidsalder så indtræde? Definitionsmæssigt burde den indtræde i selv samme øjeblik, forårssolen har rykket sig hele to stjernetegn fra sin Vædder-position helt over til stjernebilledet Vandmanden. Det har dog lange udsigter, astronomisk set indtræder dette først i år 2614. Alligevel har astrologerne fremsat forskellige bud på, hvorvidt tidsalderen kunne indtræde lidt før: 1781, 1844, 1900, 1904, 1962, 1983, 1997, 1999 (11. august), 2000, 2160, 2217, 2375, 2376, 2740.83 1.000 års usikkerhed må egentlig siges at være ganske pænt i betragtning af, at Vandmandens tidsalder kun kommer til at vare godt 2.000 år. At vestlige astrologer trods usikkerheden søger at indføre denne tidsalder i deres astrologi, er forståeligt. Ikke mindst i lyset af Hair-musicalens succes.84 Men igen må man understrege, at begrebet kun hører hjemme i den østlige sideriske astrologi. I den vestlige astrologi sidder forårssolen fortsat uhjælpelig fastlåst i sit fiktive Vædder-stjernetegn. På denne computer-himmel er begrebet Vandmandens tidsalder ganske irrelevant.85

Himmelsk kaos
Jamen, er der da intet tegn på, at astrologien virker? Desværre nej. Intetsteds har astrologien vist sin seriøse berettigelse. I mere end 50 videnskabelige undersøgelser er astrologien faldet uhjælpeligt til Jorden.86 Selv den såkaldte Mars-effekt, hvor planeten Mars i en bestemt himmelposition statistisk set skulle fremavle fremtrædende sportsfolk, er gået op i fugerne. Mars-effekten blev beskrevet i en kritisk analyse ved Ib Lundgaard Rasmussen – se bogen Er der mere mellem Himmel og Jord?87 For nylig afslørede Jan Villem Nienhuys o.a.88, at effekten er baseret på overfortolkning af et materiale plaget af trykfejl.

Jamen, så månens indflydelse da? Ofte tillægges fuldmånen magisk betydning. Kaffegrossisten Amokka København sælger med succes den såkaldte Fuldmåne-kaffe. En særlig lys kaffesort – plukket under månelys af påståede sydamerikanske jomfruer.

Astrologer fremhæver ofte,89 at kvindens menstruationscyklus (cirka 28 døgn90) skulle stemme overens med fuldmåneperioden (29,5 døgn91). Alt tyder dog på, at dette er et af naturens tilfældige sammenfald. I astrologiens verden har alle væsener nemlig horoskoper. Flere danske astrologer tilbyder horoskoper for såvel hunde som katte. Astrolog Birte Kirk siger:

»Jeg kan have mit horoskop til fælles med en hund eller en kat – eller en regnorm ude i haven.«92

Når alle væsener påstås styret af astrologien, kan man undre sig over, at kun meget få arter fremviser den nævnte fire ugers menstruationscyklus. Får, der jo ofte færdes i områder med høj- og lavvande, kunne sagtens have gavn af en fuldmånestyret menstruationscyklus, men her er perioden helt nede på 11 døgn. Chimpanser, der vitterligt er knyttet tættere til naturen end vi, har en menstruations cyklus på hele 37 døgn. I hele dyreverdenen er der kun få dyr – som pungrotten, der har samme cyklus som mennesket.93

Alligevel går danske astrologer så vidt som til at tilbyde stjerneassistance mod ufrivillig barnløshed. Skal man tro astrolog Kirsten Tingstad, har mere end 3.000 ægtepar søgt horoskop-hjælp til afhjælpning af barnløshed.94 I den anvendte »dr. Jonas’ metode« mener man, at ægløsningstidspunktet på en eller anden måde er forbundet med Månens bevægelser. Den videnskabelige dokumentation mangler desværre. Materialet blev efter sigende beslaglagt af selveste KGB.

Statistiske analyser har dog vist, at påstandene om astrologisk fertilitet ikke holder.95 Det samme gælder for de metoder, hvormed astrologerne mener at kunne forudbestemme barnets køn.

Jamen, når Månen kan trække i tidevandet, bør den også kunne udløse fostervandets afgang? Men nej, alene den kraft, hvormed moderen i det daglige påvirker barnet, er 12 millioner gange større end den påvirkning, barnet modtager fra Månen. Og som fremhævet i artiklen »The Moon was Full, and Nothing Happened«96 viser analyse af fødselsdatastatistik ikke nogen sådan fuldmåneeffekt.

Under ét må man derfor konstatere, at der er langt fra astrologiens himmelske påstande til det virkelige liv.

De to amerikanske forskere Roger B. Culver og Philip A. Ianna har tidligere undersøgt mere end 3.000 prominente astrologers forudsigelser. Næsten 90% viste sig ikke at holde stik. De få, der blev opfyldt, var ofte på ugebladsniveau: »Filmstjerne A gifter sig med direktør B«.97

Erhvervs-astrologi med henblik på aktiemarkedet
I de senere år har København været scene for en række konferencer om aktie- og firma-astrologi. Man kunne tro, at firmaets horoskop havde forbindelse til direktørens fødselsdata. Det har det ikke. Et firma har sit helt selvstændige fødselshoroskop, typisk fødes firmaet på dato og klokkeslæt for momsregistreringen, første officielle reception, etc.98 Herefter »virker« astrologien fuldkommen analogt til den astrologi, der normalt udføres for mennesker.

Disse interessante erhvervs-tilbud rummer en filosofisk fælde for astrologerne. Normalt begrunder de deres teori med argumenter som: tidevand, sol-magnetisk indflydelse af vore hjerneceller etc. Teorierne mister deres relevans i samme øjeblik, man accepterer aktie- og erhvervs-astrologi. Et firma eller en aktie er begreber, som ikke i sig selv har påvirkelige nerveceller. Alligevel mener astrologerne, at de kan overføre astrologien til det lukrative erhvervsliv.

At teorierne kommer til kort, kunne man se under og efter den famøse solformørkelse 11. august 1999. Politiken kunne den 8. august 1999 fortælle, at netop denne solformørkelse var betænkelig, idet »planeterne« (Solen og Månen, Mars, Uranus og Saturn), når man tegnede dem op i et horoskop, ville danne et himmelsk kors med »forandringer i verdensøkonomi og menneskelige værdier« til følge. Som Adrian Ross Duncan kunne berette til Politiken, ville »den elektroniske børsspekulation revne«.

For de globale internet-astrologer var der slet ingen tvivl: Planeterne havde stillet sig i de værst tænkelige positioner i 2.000 år. Internettet genlød af dramatiske spådomme om kometkollisioner, panik, strømsvigt, atomangreb på New York den 17. august 1999.99

Henry Weingarten er førende Wall Street-astrolog, kendt fra de erhvervs-astrologiske konferencer i København, formand for det såkaldte Astrologers Fund, og han er en af pionererne inden for ISBA (nævnt nedenfor). På Henry Weingartens hjemmesider kunne man læse eksakte prognoser for aktiemarkederne.

Hvordan prognoserne forløb i praksis, kan man se på Fig. 15.

Astrologernes prognose er den nedadgående kurve, markant på tværs af aktiekursens reelle udvikling. Astrologernes »kurstab« er næsten 25% pr. måned. Eksemplet viser at man bør holde fingrene fra disse himmelske erhvervsprognoser.

Noget tilsvarende kom frem på forsiden af The Los Angeles Times den 28. december 1995. Her kunne avisen fortælle den forbløffende historie om kommunekassereren fra Orange County, California. Med astrologisk bistand havde den betroede medarbejder anbragt 1,6 millioner dollars af kommunens kassebeholdning i aktier. Pengene blev tabt, og kommunen blev erklæret konkurs.

Erhvervs-astrologi med henblik på personalepleje
I de senere år har en lang række danske astrologer tilbudt erhvervslivet at assistere ved ansættelse af nyt personale samt ved personalepleje.101

Skal man tro Karl Aage Jensens internetreklame, kan der

»ved hjælp af astrologien foretages en anderledes dybtgående personaleanalyse, som kan danne grundlag for en bedre sammensætning af personale og ledelse og derved skabe en optimal »kemi« personalet imellem.« 102

Lad os derfor se på, hvilke arbejdsevner de enkelte stjernetegn ifølge astrologerne lægger for dagen.

Stjernetegn/billede Erhvervsmuligheder
Vædderen

»Tiltrækkes af job, som er risikobetonede og som indeholder mulighed for et selvstændigt initiativ.«103

»…alle former for chefer…«104

Tyren

»Søger de faste, praktiske job, gerne med varighed og sikkerhed i ansættelsen.«105

Tvillingen

»… afvekslende job, da de absolut ikke egner sig til ensformigt samlebåndsarbejde«.106

»Skuespillere, brochureforfattere og jonglører er som oftest født i dette tegn«.107

Krebsen

»Ønsker job, hvor den kan give andre mennesker omsorg, dvs. socialt arbejde … F.eks. socialrådgiver, hjemmehjælper, pædagog, marskandiser,«108

Løven

»Tiltrækkes af job, som giver mulighed for ledelse og selvstændighed.«109.

»Mange af verdenshistoriens største herskere er født i dette tegn.«110

Jomfruen

»Ønsker job, som giver mulighed for detailkendskab, akkuratesse, ekspertise og perfektionisme. Motto; Først må jeg vide nøjagtigt, hvad arbejdet går ud på.«111

»..administration … sekretærarbejde.«112

Vægten

»Egner sig fint til socialt betonet arbejde og job, som kræver samarbejdsevner, eller som kræver æstetisk sans.«113

»Kunst og diplomati hører ind under vægten.«114

Skorpionen

»Egner sig til arbejde, som kræver udholdenhed, dybde og psykologisk sans, samt »natarbejde.«115

»Medicin, privatdetektiv, forskning, blikkenslager, arkæologi, sexterapi.«116

Skytten

«… filosof, præst, jurist, politiker, professor, rejseleder, globetrotter…«117

»Rejser, jura, skribentvirksomhed, undervisning, kirke, sport, militær, forretning.«118

Stenbukken

»Ønsker et fast og regelmæssigt arbejde, gerne ledende, og som giver mulighed for opfyldelse af ambitioner.«119

»Minearbejder, blikkenslager, skorstensfejer… buntmager… ingeniør, dommer …«120

Vandmanden

»Skal have mulighed for frihed og selvstændighed i deres arbejde.«121 elektroingeniør, computere … astrologi, økologi.«122

«… hemmelig tjeneste og alt i forbindelse med flyvemaskiner.«123

Fisken

»Tiltrækkes ikke af almindeligt arbejde…124 »… procentdelen af musikere … er høj.«125

Motto: »Jeg har ikke rigtig lyst i dag, og for resten skal jeg også noget andet..«126

Vi bemærker ikke uventet, at ildtegn som Vædder, Løve og Skytte er velegnede til en fremtrædende stilling. Løvelederen med løveascendant vil ifølge Karl Aage Jensen127 have et legeme over middel, fremstå harmonisk, velskabt og muskuløst, med velformet ansigt, samt kraftig løvemanke, hvidt eller rødligt hår. Stemmen vil være »kraftig, velklingende«. Jo, løven skal nok indbrøle sig sin retmæssige plads som kontorets konge.

Desværre lægger vi igen mærke til Fisken og dens evige virkelighedsflugt:

»At Fiskene volder andre bekymringer, ved at lade deres sociale pligter ligge, ved alle som nar haft dem inde på livet …«128

Der er derfor ingen tvivl om, at Fisk kan fordærve enhver virksomhed. Linda Goodman antyder således, at Fisk som erhvervsledere kun holder en lille uges tid.129

Hvorledes denne erhvervs-astrologi kan udføres i praksis blev dokumenteret i tv-programmet »Dit Job står i stjernerne«, DR-TV Fakta 1992. Her fremgik, at majoriteten af job-ansøgere åbenbart kan frasorteres ganske diskret, blot via den nemt tilgængelige fødselsdato. I modsætning hertil står udtalelser i forbindelse med den såkaldte Josef Mengele sag.130 Her kunne selv fire minutters flytning af fødslen gøre en drabelig forskel.131 Disse præcisionskrav taget i betragtning, er det relevant at spørge: Hvornår er barnet egentlig født? Indtræder den astrologiske fødsel, når fostervandet er gået, når barnets hoved er synligt, eller når det skriger? Eller er det afgørende øjeblik, når navlesnoren klippes over? I så fald kunne man måske, af erhvervs-astrologiske grunde, udskyde navlesnorens klipning med et passende antal minutter, timer eller dage for at forbedre barnets karrieremuligheder?

Skulle ens forældre i fødslens almene forvirring have glemt disse vigtige karrierehensyn, er der stadig håb. Astrologer kan nemlig via de såkaldte Kundig-, Naibod- eller Kepler-metoder korrigere fødselstidspunktet både frem og tilbage, med op til flere timer.132

Den flinke kannibal
Blandt branchens mere farverige repræsentanter tæller Ole Giber. I en nylig portrætartikel, »Stjernen blandt astrologer«, udtalte Århus-astrologen:

»Når vi møder hinanden første gang, får vi et billede af hinanden, som ikke behøver at være virkelighed, men er den maske, som vi bærer. Derfor er astrologien et nyttigt redskab ved ansættelser, fordi astrologen kan sige, at vedkommende har den her maske, men inde bag ved det hele ligger der en helt anden person. Vi kan pille alt fra hinanden og se den fysiske og intellektuelle formåen.«133

Stud.scient. Klaus Seiersen har stillet disse evner på en ganske interessant prøve.134 Ole Giber modtog præcise fødselsdata for en af USA’s største forbrydere, Jeff Dahmer, også kaldet »Kannibalen fra Milwaukee«. Ifølge en højt respekteret dataliste udsendt af astrologen Lois Rodden135 blev Dahmer født 21. maj 1960 klokken 23.34 DK sommertid.136

Allerede som lille markerede Jeff sig som boligkvarterets skræk. Andre børns kæledyr blev bortført og forvandlet til knogler med ætsende kemikalier. Den teknik fortsatte Jeff i sin voksne alder på mennesker. Han indrømmede, at han i årene op til sin anholdelse i juli 1991 dræbte, og i nogle tilfælde spiste, 17 unge mænd.

Lad os høre, hvad »Ole Giber Astrologi« skrev i svaret:

»Du er æstetisk og velsoigneret«

»… du kender betydningen af at tage ansvar for at styrke venskaber eller forhold«.

»Social, af natur er du pålidelig.«

Realiteterne synes lidt anderledes: I Dahmers lejlighed fandt politiet et køleskab, der indeholdt flere menneskehoveder. Naboer havde i længere tid klaget over kraftig lugtgener samt larm fra en motorsav.

Horoskopet fortæller:

»Du har veludviklet æstetisk smag, men bremser denne noget, så du ikke overdriver«.

Her har astrologien for en gangs skyld ret: Jeff Dahmer gemte sine ofre for at spise dem senere.

»Ole Giber Astrologi« fortsatte sin lovprisning:

»Loyal og taktfuld«

»du har mange jern i ilden«.

»Du kan lide at opbevare og gemme ting i dit hjem, hvor du holder meget af at befinde dig, for du kan lide familieliv.«

I Dahmers skuffer og skabe fandt politiet menneskehænder samt flere afskårne mandlige kønsdele konserveret i spiritus.

Alligevel skrev »Ole Giber Astrologi«:

»Du plages af en ide om, hvordan man skal opføre sig korrekt, hvilket gør dig overkorrekt med en manglende evne til at slå dig løs.«

– samt

»Du har megen takt og tone.«

Under retssagen indrømmede Jeff Dahmer at have haft seksuel omgang med flere af sine ofre efter drabet. Dahmer regnes som en af de største nekrofil-mordere i USA’s historie.

Den nekrofile tendens står i kontrast til, hvad »Ole Giber Astrologi« skrev i afsnittet om parforhold før ægteskab:

»Dit behov for ømhed, kærlighed er vigtigere for dig end seksuel kontakt, uanset styrken af den.«

Den amerikanske jury havde en anden opfattelse af virkeligheden. Jeff Dahmer blev dømt for gentagent mord med fuldt overlæg.

»Skriften på himlen« – eller himmelsk moro?
Vi har i de foregående afsnit givet en introduktion til astrologiens kaotiske og modsætningsfyldte verden.

Anvendelsen af astrologi i eksempelvis job-sammenhæng har vakt opsigt, i såvel Danmark som udlandet. I foråret 1998 modtog den danskstiftede sammenslutning af erhvervs-astrologer, ISBA, en generøs opfordring fra det amerikanske James Randi Educational Foundation.137 Den amerikanske forfatter m.m. James Randi tilbød astrologerne 1,1 mio. dollars, hvis de kunne dokumentere, at erhvervs-astrologi var mere end blot tilfældig plat og humbug. Foreningens formand, Karen Boesen, afslog med ordene

»Do not contact me again«.138

Tilbuddet er fortsat gyldigt, men det har heller ikke været muligt at få overtalt andre prominente danske firma-astrologer til at deltage i denne velbetalte og seriøse test. Det er et faktum, der taler for sig selv.

Konklusionen må blive, at som underholdning kan astrologi være ganske fremragende. Men at anvende den til f. eks. valg af ægtefælle, personalepleje eller personalevurdering er en vildfarelse på linje med fortidens139 kraniemåling.140

Bibliografi
Almqvist, Michael (1990): Politikens Astrologibog.

Biswas, S.K.et al.(ed.)(1989):Cosmic Perspectives, Cambridge University Press.

Brueton, Diana (1991): Many Moons, Prentice Hall Press, NY, 1991.

Culver, Roger B. og Ianna, Philip A. (1988): Astrology, True or False – A Scientific Evaluation, Prometheus Books.

Dean, G. og Mather, A.(1977): Recent Advances in Natal Astrology, The Astrological Association, London.

Dean,G. (1998): »Meaningful Coincidences, Parallels between Phrenology and Astrology«, Correlation 17(1). The Astrological Association, London.

Dixon,Dr. Bernard (1986 ): Videnskabens verden – Mennesket, Illustreret Videnskabs Bibliotek.

Heegaard, Poul(1904): Populær Astronomi, Det Nordiske Forlag.

Hørud, Susanne (1997): »Dit årshoroskop« – tillæg til Vi Unge, Forlaget Sesam, jan. 1997.

Jensen, Karl Aage( 1989); Astrologiens Verden, Gyldendal, 1989.

Kaufmann, William J.(1994): Universe, 4. udg. W.H. Freeman and Company.

Kristiansen, Kristian(1988): Lademanns Spådomsbog, Forlaget Danmark, København.

Larsen, Steen, Rasmussen Erik, Kjærgaard, Per (1995): Astrologiens ide, fra Babylon til Big Bang, Gyldendal, København.

Mayo,Jeff (1981): Astrologi, Arnold Busck, København.

Moberg, Svend (1969): Medicinsk Astrologi, Svend Mobergs Forlag.

Oken, Alan (1994): Astrologiens sprog I, Borgens Forlag, København.

Goodman, Linda (1968): Sun Signs-How to Really Know Your Husband, Wife, Lover, Child, Boss, Employee, Yourself, Taplinger Publishing Go., New York.

Rodden, LoisM: (1991): AstroData V-Profiles in Crime, Data News Press, Hollywood.

Rosmon, O.(1944): De 12 Mennesketyper, Arnold Busck, Nyt Nordisk Forlag, København.

Seeds, Michael E.(1998): Horizon, Wadsworth Publ. Company, 5th edition, Belmont, CA.

Ulbæk, Ib og Jepsen, Lars Peter ( 1992): Er der mere mellem Himmel og Jord, Gyldendal, København.

Walbrecker, Dorothé og Probst, Petra- (1999a): Ildens børn (Vædder, Løve, Skytte), Branner og Korch.

(1999b): Vandets børn (Krebs, Skorpion, Fisk), Branner og Korch.

(1999c): Luftens børn (Tvillinger, Vægt, Vandmand), Branner og Korch.

de Wohl, Louis (1951): Astrologi, Westermanns Forlag, København.

Zodiac, Wangels Forlag (1991).

Noter

 1. Jakob Andersen (1997): »Stjernerne siger Ja«, Ekstra Bladet, 12. jan., 1. sektion, s. 12.
 2. Claus Due (1996): »Ny komet synlig på himlen«, Galaxe, maj/juni, s. 15.
 3. Poul Heegaard (1904), s. 9.
 4. Første Mosebog, 1,14.
 5. »astro-gym« – gymnasierelaterede websider ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
 6. Kilde: www.astrology-online.com/aries.htm, Sept. 1999.
 7. Zodiac (1991),s.37.
 8. Louis de Wohl (1951),s.98.
 9. Zodiac (1991), s. 25.
 10. Louis de Wohl (1951),s.97.
 11. Dorothé Walbrecker og Petra Probst (1999a), s. 12.
 12. Susanne Hørud (1997), s. 8.
 13. Ole Giber (1996): »Til middag med stjernerne«, interview/artikel i Århus Stiftstidende, 27.12., side 2.
 14. Louis de Wohl (1951),s.99.
 15. Linda Goodman (1968), s. 406.
 16. Zodiac (1991), s. 42.
 17. O. Rosmon (1944), s. 61.
 18. Dorothy O’Neil (1998): »Dit stjernetegn«, Ude og Hjemme, nr. 29, s. 128.
 19. Ole Giber (1996): »Til middag med stjernerne«, artikel i Århus Stiftstidende 27.12., s. 3.
 20. Zodiac(1991),s.24.
 21. Louis de Wohl (1951), s. 129.
 22. O. Rosmon (1944), s. 63.
 23. Susanne Hørud (1997), s. 63.
 24. Zodiac (1991), s. 37.
 25. Alan Oken (1994), s. 101.
 26. Alan Oken (1994), s. 102.
 27. Zodiac (1991), s. 38.
 28. Zodiac (1991), s. 14.
 29. Alan Oken (1994), s. 112.
 30. Zodiac (1991), s. 39.
 31. Jeff Mayo (1981), s. 84.
 32. Susanne Hørud (1997), s. 33.
 33. Jeff Mayo (1981), s. 88.
 34. Michael Almqvist (1990), s. 18.
 35. Susanne Hørud (1997), s. 39.
 36. Zodiac (1991),s. 16.
 37. Susanne Hørud (1997), s. 44.
 38. Jeff Mayo (1981), s. 92.
 39. Jeff Mayo (1981), s. 95.
 40. Susanne Hørud (1997), s. 49.
 41. Zodiac(1991),s.41.
 42. Susanne Hørud (1997), s. 54.
 43. Zodiac(1991),s.41.
 44. Susanne Hørud (1997), s. 58.
 45. Zodiac (1991),s. 30.
 46. Linda Goodman (1968), s.xviii.
 47. Karl Aage Jensen (1989), s. 9.
 48. Fysiognomik og Karakterologi, Illustreret. Familie-Journals smaa Haandbøger, nr. 52, 1925.
 49. Dorothé Walbrecker og Petra Probst (1999a),s. 10.
 50. Karl Aage Jensen (1989), s. 30.
 51. Dorothé Walbrecker og Petra Probst (1999c),s. 10.
 52. Dorothé Walbrecker og Petra Probst (1999b], s. 10.
 53. Günther Sachs (1998): www.gunter-sachs.de, udskrift sept. 1999. Se også www.gwup.org.
 54. Susanne Hørud (1997) Jeg har her tilladt mig at præsentere data anderledes end Hørud selv har gjort. 1-3 hjerter er inkompatibel. Det er i min grafik blevet til sort. 4-6 hjerter er kompatibel. Det er i min grafik blevet til hvid.
 55. Karl Aage Jensen (1989), s. 33. Den grafiske præsentation er min. »Harmoniske kombinationer« = »hvid«.
 56. Marquard Medien, Mädchen (21.07.1999), s. 12-13, »Astro-Sex«. Jeg har her lavet oversættelsen, 4 til 7 grader = »sort«, 8 til 10 grader = »hvid«.
 57. Roger B. Culver og Philip A. Ianna (1988),s. 132-133.
 58. Karl Aage Jensen (1989), s. 125.
 59. Karl Aage Jensen (1989), s. 103.
 60. Louis de Wohl (1951), s. 146.
 61. Citater fra bl.a. Louis de Wohl (1951), s. 144.
 62. Ib Lundgaard Rasmussen, s. 54-58 Ib Ulbæk og Lars Peter Jepsen (1992).
 63. Louis de Wohl (1951), s. 148.
 64. Svend Moberg (1969), s. 6.
 65. Jeff Mayo (1981), s. 63.
 66. Karl Aage Jensen (1989), s. 42.
 67. Alan Oken (1994), s. 293-294.
 68. Michael Almqvist (1990), s. 31.
 69. Roger B. Culver og Philip A. Ianna (1988),s. 160.
 70. Ivan W. Kelly (1997): »Modern Astrology: A Critique«, Psychological Reports. 81.s. 1035-1066.
 71. Michael E. Seeds (1998), s. 308.
 72. Steen Larsen, Erik Michael, Per Kjærgaard Rasmussen (1995), s. 204-219.
 73. Ivan W. Kelly (1998), Psychological Reports, 82, s. 531.
 74. Kristian Kristiansen (1988), s. 116.
 75. Roger B. Culver og Philip A. lanna (1988),s. 58.
 76. G. Dean og A. Mather (1977), s. 165.
 77. Internetartiklen: »HOUSES??? …The Sun Also Rises…Or Not!«. www.magee.demon.co.uk/houses.txt, sept. 1999.
 78. Dorothé Walbrecker og Petra Probst (1999a),s.6.
 79. Tabellen rummer en interessant detalje – begge astrologgrupper har glemt, at Solen vandrer gennem et 13. stjernetegn, kaldet slangeholderen, eller »Ophiuchi«. Mytologisk set kunne slanger ellers være ganske interessante. Og astronomisk set er området en sand guldgrube; det er her, forskerne finder et væld af stjernefødsler, eksotiske molekyler, etc … Men for astrologien er dette 13. stjernetegn desværre gået tabt.
 80. Artiklen »Fiktiv dyrekreds«, Politiken, 3. maj 1997, 1. sektion, s. 4.
 81. Internetartiklen www.hooked.net/~sidereal/wsn.html og links heri.
 82. »Debunking the Debunkers«, I. W. Kelly, Skeptical Inquirer, sept/oct 1999, in press.
 83. Roger B. Culver og Philip A. Ianna (1988), s. 81 – samt artikel ved Else Marie Nygaard, Kristeligt Dagblad, august 1999.
 84. Michael Almqvist (1990), s. 123.
 85. Se f.eks. diskussionen i Culver og Ianna (1988), s. 72.
 86. I.W. Kelly, Roger B. Culver, Peter J. Loptson (1989): »Astrology and science, an examination of the evidence«, p. 207-231 S. K. Biswas et al.(ed.)(1989).
 87. Ib Lundgaard Rasmussen, s. 61 -67 Ib Ulbæk og Lars Peter Jepsen (1992).
 88. Jan Willem Nienhuys et al. (1997): Skeptical Inquirer, 21(6), November/December, s. 24-29.
 89. Karl Aage Jensen (1989), s. 10.
 90. Dr. Bernard Dixon (1986), s. 16.
 91. WilliamJ.Kaufmann (1994),s.39.
 92. »Også en regnorm har sit horoskop«, interview ved Virtus Schade, Berlingske Tidende søndag den 22/9 1991.
 93. Diana Brueton (1991), s. 67.
 94. Else Marie Nygaard, Kristeligt Dagblad, artiklen »Sig Månen langsomt hæver« – 5. marts 1999.
 95. Se for eksempel fuldmåneafsnittet i http://skepdic.com/.
 96. »The Moon was Full, and Nothing Happened«, I.W.Kelly, James Rotton and Roger Culver p. 19, The Outer Edge: Classic Investigations of the Paranormal, CSICOP, 1996, editor J. Nickell et al.
 97. Robert B. Culver og Philip A. Ianna (1988), s. 169,170.
 98. Ifølge en stjerne-analyse offentliggjort af Karen Boesen på www.erhvervsastrologi.dk/analyser/la rsen.htm er selv få minutters forskydning i firmaets officielle åbning afgørende for firmaets fremtid: »Mit råd til Lars Larsen ville have været, at han med fordel havde kunnet vente 10-15 minutter med at åbne dørene til sit rejsebureau, så havde det astrologiske billede set væsentlig anderledes og betydeligt bedre ud.«
 99. David Wilcock, artikel: www.great dreams.dk – september 1999.
 100. 1998-rapport ved Arbejdsmarkedsetisk Råd – www.etik.dk/pirapport.htm
 101. Kilde: Internet-reklame www.astrologihuset.dk – sept. 1999.
 102. Karl Aage Jensen (1989), s. 34.
 103. Louis de Wohl (1951),s.99.
 104. Karl Aage Jensen (1989), s. 34.
 105. Karl Aage Jensen (1989), s. 34.
 106. Louis de Wohl (1951),s. 105.
 107. Karl Aage Jensen (1989), s. 34.
 108. Karl Aage Jensen (1989), s. 34.
 109. Louis de Wohl (1951),s. 108.
 110. Karl Aage Jensen (1989),s.34.
 111. Zodiac (1991), s. 36, afsnittet »Karriereguide«.
 112. Karl Aage Jensen (1989), s. 34.
 113. Louis de Wohl (1951), s. 115.
 114. Karl Aage Jensen (1989), s. 35.
 115. Zodiac (1991), s. 36, afsnittet »Karriereguide«.
 116. Karl Aage Jensen (1989), s. 35.
 117. Zodiac (1991), s. 36, afsnittet »Karriereguide«.
 118. Karl Aage Jensen (1989), s. 35.
 119. Louis de Wohl (1951), s. 123.
 120. Karl Aage Jensen (1989), s. 35.
 121. Zodiac (1991), s. 36, afsnittet »Karriereguide«.
 122. Louis de Wohl (l951), s. 127.
 123. Karl Aage Jensen (1989), s. 35.
 124. Louis de Wohl (1951), s. 129.
 125. Karl Aage Jensen (1989), s. 35.
 126. Karl Aage Jensen (1989), s. 104.
 127. Michael Almqvist (1990), s. 22.
 128. Linda Goodman (1968), s. 402.
 129. Mogens Winther, kronik Jyllands-Posten, »Et stjerneskud af en karriere?« 25. jan. 1997.
 130. Ole Giber (1997), interview i radioudsendelsen »Knas«, Århus Radio, juni. Producent Betina Sziicz.
 131. Internetsider ved astrolog Eskild Rasmussen alias »Rasputin«, udskrift marts 1998.
 132. Marie Duedahl, Shopping Avisen, side 6-7, Århus, uge 33, august 1997.
 133. Klaus Seiersen (1998): »Kan man stole på job-astrologer?« Læserbrev i Berlingske Tidende, 28. sep.
 134. LoisM. Rodden (1991),s.37.
 135. 16.34 amerikansk zonetid på positionen 43N2,87W55.
 136. James Randi e-mail af 12. jan. 1998 – offentliggjort på www.skeptica.dk.
 137. Morten Bonde (1998): artikel »Astrologer afslår videnskabelig test«, Kristeligt Dagblad, 17. januar, s. 6.
 138. I efteråret 1998 kunne det NewAge-inspirerede Hovedstadens Oplysnings Forbund under titlen »Kend din nabo« tilbyde et kursus i de gamle stortyske kraniemålingsmetoder. Lærebogen var forfattet af den tyske Carl Huter(1861-1912) og viste flere eksempler på forbryderansigter, bl.a. den berygtede kasse-tyv fra Hildesheim. Til Berlingske Tidende (18. august 1998) udtalte underviseren, naturterapeut André H. Corell: »Jeg kan se meget på hjerneskallens og ansigtets form: religiøs indstilling, etik, praktiske anlæg, hjertets tilstand – både psykisk og fysisk – nyrens og leverens funktion, omfolk har sans for form, matematik, sprog, har erhvervssans, humor, finfølelse, et godt kærlighedsliv, om de er flittige og om de er intelligente.«
 139. G. Dean (1998), s. 9-40. En interessant artikel om fælles træk mellem astrologi og frenologi.

[*]

[*]

Debat

Deltag i debatten om dette emne på Facebook.


Deltag her.