af Willy Wegner

I tidernes løb har mange mennesker fået den glimrende og smukke idé at få styr på verden. Det findes der dels forfærdelige, dels ufrivilligt morsomme eksempler på.

Maharishi Mahesh Yogi er guru for Trancendental Meditation, forkortet TM. I Århus Stiftstidende fra 20. februar 1994 kan man læse, at han har planer om at forvandle Mozambique til et jordisk paradis.

Det er ikke første gang, at Maharishi har søgt at skabe paradisiske tilstande. I 1976 annoncerede han med Verdensregeringen for Oplysningens Tidsalder. I september samme år blev således Philippinernes daværende diktator Ferdinand Marcos udnævnt til præsident for denne Verdensregering, og fru Imelda blev hædret i samme stund.

Guruen arbejder nu med et udviklingsprojekt der kaldes Himlen på Jorden, og atter har Maharishi et regeringsoverhoveds bevågenhed: præsident Joaquim Chissano i Mozambique.

Propagandaoffensiv

I Danmark gennemførte guruens disciple i 1983 en propagandaoffensiv i Brønderslev hvor man prøvede at hverve kunder til TMs herligheder.

Møderne og den offentlige debat i aviserne foranledigede nogle sammenstød mellem TM-folkene og i første omgang lokale præster og skolefolk. Præsterne fordi de opfattede TM som en nyreligiøs bevægelse; skolefolkene fordi TM foreslog meditation indført i folkeskolen.

Johannes Aagaard fra Dialogcenteret i Århus blev kaldt til forstærkning. Han holdt foredrag for omkring 300 tilhørere på gymnasiet i Brønderslev, og Vendsyssel Tidende refererede hans foredrag med overskriften: TM bygger på én stor løgn.

TM-folkene var også inviteret, men meldte fra. En af begrundelserne for afbuddet var, at Aagaard jo beskæftigede sig med nyreligiøse bevægelser, men at TM snarere var videnskab.

Men hvad ville TM egentlig i Brønderslev ud over at sælge nogle kurser og indføre transcendental meditation i skolerne?

Ved et TM-møde den 1. februar 1983 blev der blandt andet fremsat denne påstand, “at hvis bare en procent af befolkningen i et område mediterer, vil det påvirke den øvrige del, således at kriminaliteten vil falde med 16 procent”.

Brønderslev var altså blevet udvalgt som forsøgsområde og på den måde agtede TM-folkene at lægge et nationalt resultat til den påståede succes man havde haft andetsteds i verden.

Lad os derfor tage en tur til USA for at se lidt på nogle af disse succesfulde resultater.

Maharishi-effekten

Et af de områder hvor man påberåber sig at Maharishi-effekten har bået frugt, er i Santa Barbara i Californien. Ser man på de tørre statistiske tal kunne det se ud til at der er noget om snakken. Imidlertid hører det nok med i billedet at politiet, mens eksperimentet stod på, gennemførte en aktion mod lokalområdets stofmisbrugere med den præventive virkning det i sig selv havde. Og med adskillige stifmisbrugere bag lås og slå faldt berigelseskriminaliteten der var motiveret i penge til stoffer.

I et andet område, Davis, tilskrev TM det også deres virke at kriminaliteten var faldet. Her havde politiet haft en offensiv mod især mange cykeltyverier, og desuden havde man anholdt en person, der alene tilstod 30 kriminelle forhold.

Men hvad så med Fairfield-området i Iowa? Her ligger TMs Maharishi International University. Det må da kunne give en effekt der kan forslå noget! Hele 13 procent i Fairfield mediterer.

Det er selvfølgelig også blevet påstået, at der ikke alene er Maharishi-effekt i det amt hvor Fairfield ligger, men i hele staten Iowa. Her skulle kriminaliteten være så lav, at flere betjente skulle være blevet sat på deltidsarbejde. Endvidere skulle trafikulykkerne være faldet i antal.

Randis skeptiske øje

Den amerikanske skeptiker James Randi har undersøgt disse påstande. Han noterer, at disse forhold kom helt bag på den lokale politichef – han havde faktisk ansat flere folk. Og med hensyn til trafikuheld, så var antallet uforandret det år TM etablerede sig i Fairfield. Året efter, i 1975, faldt antallet helt korrekt med 3 procent, men blot for at stige igen i 1976 med hele 18 procent!

I det hele taget antyder James Randi meget kraftigt, at man nok skal tage TMs såkaldte videnskabelige undersøgelser med et vist forbehold. Mange af de opsigtsvækkende resultater stammer fra videnskabsfolk med tilknytning til TM-institutioner.

Siddhi-programmet

Apropos videnskab og TM, så var det jo også netop Transcendental Meditation der tilbød kurser i deres såkaldte Siddhi-program. Her kunne man for nogle år siden, formedelst 25.000 kr kunne erhverve sig den overnaturlige evne det er at svæve frit i luften, det man indenfor okkultismen kalder levitation.

Fredag den 15. august 1986 kunne man se denne form for TM-videnskab demonstreret i Lyngby Storcenter. Ekstra Bladets Chris Wammen overværede begivenheden, og fortæller hvordan fem flyvefærdige TM-folk, efter fem minutters meditation, agtede at slippe jordforbindelsen:

– Hver mand satte hænderne i den 25 cm tykke skummadras. Med fnys og hvæsen, små karateråb og tæt lukkede øjne begyndte de at hoppe rundt på deres flade røve. Som rejer og kakkelakker. Dette måtte være opvarmningen, der måtte komme noget mere. Spændingen var ulidelig.

– I samfulde otte minutter hoppede de ud og ind mellem hinanden. En fin akrobatisk præstation, men ikke den superudstråling og det mirakel, vi var blevet lovet.

Dertil har der i verdenspressen cirkuleret en serie fotos af TM-folk der ses “svæve” i lotusstilling over bløde madrasser. Men ligesom i Lyngby Storcenter var de blot blevet lynskudt af en fotograf midt i et hop.

Man skal ikke underkende det fysisk anstrengende ved at hoppe i lotusstilling, men 25.000 kroner må vel være dyre lærepenge for denne gymnastiske færdighed.

Vender vi tilbage til Philippinerne og den nu afdøde præsident Marcos, får vi atter et bevis for at TM har spillet fallit.

I oktober 1984 invaderede, så at sige, mere end 1200 TM-disciple dette land, der på daværende tidspunkt virkelig havde behov for en kriminalitetsforebyggende meditation. Det var et land præget af politiske spændinger, voldelige konflikter, økonomisk nedtur og adskillige naturkatastrofer.

Naturkatastrofer har TM-folkene dog ikke – indtil da – hævdet at have indflydelse på. Men angiveligt skulle Maharishi-effekten have større virkning i Philippinerne, idet det hævdes, at blot 750 mediterende skulle kunne klare nationens genvordigheder – langt fra én procent af landets befolkning.

Historien fortæller os, at Marcos, selveste TMs verdenspræsident, måtte gå i landflygtighed, og ingen vil vel påstå, at Philippinerne i dag er et paradis på jorden.

Nu er det altså Mozambique der er udset til TMs næste paradis. Præsident Chissano har allerede tilskrevet meditation æren for, at borgerkrigen er slut og tørken ophørt. Nu har den vidunderlige Marahishi-effekt altså også indflydelse på naturkatastrofer, hvis man skal tro præsidenten.

Ifølge Århus Stiftstidende er præsident Chissano “både berømt og berygtet for sine mange taler om meditation og indre balance”. Ligeså oplyses det, at hans søn studerer ved Maharishi International University (MIU) i Fairfield.

Imidlertid har man ikke kunnet meditere sig fra problemer netop omkring universitet i Fairfield.

Erstatningssager

De tog deres begyndelse i 1986 efter et antal kritiske artikler i avisen Des Moines Register. De var skrevet af tidligere TM-folk der nu var ifærd med sagsanlæg mod TM, MIU og TM-baserede virksomheder i Fairfield.

En af sagerne blev anlagt af Robert Kropinski. Han anklagede TM for ikke at leve op til deres løfter. Han var blevet lovet et bedre helbred, skærpet konkurrencesans og evnen til at svæve i luften. I stedet havde TM-kurserne hæmmet ham i at leve et normalt liv. Mellem nogle af de lidelser han var blevt påført nævnes: hukommelsestab, hovedpine, hallucinationer, tendenser til vold, paranoia med mere.

I januar 1987 blev Robert Kropinski tilkendt en erstatning på næsten en million kroner.

Sagen fik andre til at træde frem og berette om de bivirkninger de havde som følge af deres flirten med Transcendental Meditation, og om den kultlignende atmosfære i MIU. De kunne også berette om usædvanlige meditations-eksperimenter. Det mest bizarre var masse-meditation for at afværge et naturfænomen som tornadoer!

Siden er der faldet erstatninger i størrelsesorden fra 240.000 – 700.000 kroner.

En TM-relateret virksomhed i Fairfield, ledet af “million-mageren” Ed Beckley, har også været under statsadvokatens lup. For at undgå yderligere vrøvl med myndighederne tilbagebetalte Beckley sine tidligere kunder omkring 16 millioner kroner. Han måtte dertil skære sin medarbejderstab ned fra 560 til 30, og befandt sig hurtigt efter i en konkurs-sag.

Men uanset om man vil kalde Transcendental Meditation for nyreligiøsitet eller videnskab, så vil den kriminalitetsforbyggende meditation næppe have effekt før man får de kriminelle til at meditere. Resultatet vil da være ligefremt proportionalt med den tid hvori der mediteres.

PS! Maharishi tog i sin tid æren for at muren mellem Øst- og Vesttyskland faldt. Det blev erklæret, at nu ville freden komme til verden. Ja, det kan vi jo læse om i den daglige avis – vi tonser rundt i fred og harmoni, ikke sandt?

Iøvrigt har der gennem maj og juni i 1994 pågået en debat om TM i JydskeVestkysten.

Kilde: Para-nyt 1994 nr. 2