af Edwin den Boer, oversat af Dann Simonsen, med kommentarer af Claus Larsen og Mogens Winther

Erhvervsastrologi er en mangesidig disciplin, som hjælper erhvervsledere og investorer med at tage beslutninger.

I Holland bruger Royal Dutch Airlines (KLM) astrologi i beskeden udstrækning. Det kunne man høre mere om ved en kongres i Amsterdam afholdt af International Society of Business Astrology (ISBA).1

ISBA blev stiftet i 1997 af den danske astrolog Karen Boesen. Ifølge ISBA’s hjemmeside har foreningen 190 medlemmer i 34 lande. Omkring en snes af dem var til stede i Pullitzer Hotel i Amsterdam i Holland.

Den fremtrædende hollandske forretningsastrolog Faye Cossar er sektetær i den (hollandske) Astrologiforening. Andre eksempler er Peter Delahay, Robert Doolhaard, Marijke Hulsing, Fred Opmeer og Han van Straaten.

De rådgiver forretningsfolk i spørgsmål som strategi, image, virksomhedskultur, personaleledelse og innovation, så de gør ca. alt det, som enhver anden konsulent og coach gør.

De fleste forretningsastrologer gør også brug af andre kilder, når de skal give råd. De har som regel en uddanelse som økonomer eller terapeuter og startede først senere i deres liv som professionelle astrologer.

På konferencens første aften blev der afholdt et specielt møde for forretningsfolk. Det var Faye Cossar, der stod for det. Der dukkede ikke mange op. Der var kun 13 deltagere, deriblandt fem talere.

Cossar havde selv taget to kunder med, som fortalte om deres erfaringer. Den ene var Erik van Rossem, som er advokat med sit eget advokatkontor i Amsterdam, og den anden var Michael Kimman, som er vicepræsident i KLM’s Office of the Chief Information Officer (CIO).

Da KLM for nyligt blev sammenlagt med Air France, fik Kimman tilbudt astrologisk rådgivning af Cossar, helt gratis. Horoskoper over begge luftfartselskaber og over det firma, som opstod ved sammenlægningen, var udgangspunkt for diskussionerne om forskelle i firmakultur og om de to firmaers svage og stærke sider.

De ansattes horoskoper blev også lagt og fortolket for at forbedre samarbejdet og opgavefordelingen i de forskellige teams. Kimman fortalte at eksperterne i computer- og informationsteknologi modtog hans astrologiske indfaldsvinkel med en blanding af latterliggørelse og nysgerrighed.

Erhvervsastrologer overfører principperne fra personastrologi til virksomheder

De talere, som jeg hørte, brugte forskellige metoder. Peter Delaha kiggede bare på den øverste leders personlige horoskop, eftersom direktøren er virksomhedens chef. Han sagde, at Philips Electronics aldrig skulle være begyndt at sælge mobiltelefoner, eftersom horoskopet for den daværende øverste leder af Philips, Cor Boonstra, viste, at han havde problemer med kommunikation på daværende tidspunkt.

Uheldigvis rådførte firmaet sig ikke med en astrolog.

Faye Cossar tror, at virksomheder har deres egen sjæl.

Som regel bruger hun den dato, hvor firmaet blev stiftet, som udgangspunkt for horoskopet. Se evt. kommentar 1

Der var nogen diskussion om den præcise fastlæggelse af tiden for, hvornår et firma stiftes. For hollandske firmaers vedkommende brugte Cossar kl. 0.00, eftersom det er det, der står i loven. I andre lande kunne det være et andet tidspunkt, der gjaldt.

Der var nogle, der foreslog, at det ville være bedre at bruge kl. 12.00, eftersom det er midt på dagen. Valget virker ret tilfældigt. Jeg er selv registreret hos handelsregistret, men jeg lægger mere vægt på min første egentlige arbejdsdag som selvstændig, som var to måneder senere, og jeg anser det tidspunkt, hvor jeg skrev min første faktura, for at være endnu vigtigere.

Det vides ikke, om der er hollandske firmaer, der bruger astrologi til at udvælge personale.

Det ser ud til at ske engang imellem, men der mangler informationer om dette emne.

KLM’s Michael Kimman blev spurgt om det, og han sagde, at han ikke havde planer om at bruge astrologi på jobansøgere, og at han højst ville overveje den som ‘supplerende information’. Psykologisk testning uden en kvalificeret psykolog ville stride imod the Recruitment Code of the Netherlands Society of Personnel Management (NVP).

En arbejdsgiver eller en jobansøger, der forfordeles/diskrimineres, fordi vedkommende nægter at blive udsat for en astrologisk undersøgelse, kunne tænkes at gå til den hollandske ligestillingsret.

Se evt. kommentar 2.

Det store kors

Finansastrologi er en særlig disciplin, som består af at forudsige priserne på børsen for akter og obligationer og andre økonomiske tendenser. Til forskel fra dem, der rådgiver firmaer, forudsiger disse aktiemarkedsguruer ofte fremtiden i stedet for fortiden. Finansastrologen Bill Sarubbi, der også går under navnet Bill Meridian, koncentrerede sig for det meste om almene tendenser i markedet.

Men når han skulle bedømme individuelle virksomheder, så han på det præcise tidspunkt, hvor de blev oprettet, hvilket man ofte har oplysninger om for amerikanske virksomheders vedkommende. Og det præcise tidspunkt, hvor et firmas aktier blev handlet første gang, er endnu vigtigere, ikke bare den første gang, de blev præsenteret/ udbudt til salg (the Initial Public Offering (IPO)), eller listeføringstidspunktet, men det præcise tidspunkt, hvor den første transaktion fandt sted på børsen. Den amerikanske astrolog og forfatter Robert Gover fokuserede på ‘store depressioner’. Det er et populært emne, eftersom de varer så længe og er så sjældne, at det er nemt at få øje på betydningsfulde mønstre. De fire store depressioner i USA var i 1780, 1840, 1930 og 1970. I deres horoskoper får Gover øje på slående “kors”-mønstre, der betragtes som meget ugunstige. Han tror, at den næste krise vil være i 2014 eller 2015.

Tidligere har andre astrologer som Henry Weingarten advaret om et astrologisk storkors d. 18. august 1999. Dengang skulle aktiemarkedet bryde sammen. I realiteten blev det ved med at stige indtil d. 14. april 2000. Om den geskæftige Henry Weingarten – se evt. kommentar 3

Gover ville vise sine opdagelser i fødselshoroskopet for USA, men han havde glemt at få sine overhead-transparenter med. Heldigvis kunne Faye Cossar låne ham sin egen udgave.

Hun brugte imidlertid et andet fødselstidspunkt. Tilsyneladende var der tolv timers forskel, så hun foreslog, at de skulle lægge transparenten på hovedet i projektoren.

Efter nogle protester indvilligede Gover i denne løsning. Han indrømmede, at der ofte er uenighed om fødselstidspunktet for et land. For Tysklands vedkommende vidste han ikke, hvilket tidspunkt han skulle vælge, eftersom landet er startet forfra igen så mange gange.

Han van Straaten ved, hvordan han kan undgå disse problemer ved at bruge det såkaldte horary horoskop. Det er et horoskop, som laves for det tidspunkt og det sted, hvor der stilles et vigtigt spørgsmål. Van Straaten tager ‘det øjeblik, hvor spørgsmålet bliver klart for mig selv som astrolog.’

Det er bemærkelsesværdigt, at forskellen i metoder slet ikke generer medlemmerne af ISBA. Men det er ikke så mærkeligt, eftersom erhvervsastrologiens alsidighed ikke stopper her.

Astrologer har for vane at samle så mange holdepunkter som muligt, og de er vant til at drage konklusioner fra modstridende signaler. Nogle går til og med så langt, at de ‘korrigerer’ fødselstidspunktet i et horoskop for at få stjernerne til at passe bedre til kendsgerningerne.

Tidtagning af markedet

Finansastrologien kan have vidtrækkende konsekvenser for andre mennesker. Et særligt horribelt eksempel var Robert Citron i Orange County i Californien, som satte 1,6 milliarder dollars i velgørende fonde overstyr på risikable investeringer.

Han brugte et astrologisk nyhedsbrev og en clairvoyant til at forudsige rentesatsen.

Ikke desto mindre er finansastrologernes råd ikke nødvendigvis mere farlige end de konventionelle analytikeres. De bruger ofte deres astrologiske viden som supplement til deres økonomiske viden, især for at anslå det tidspunkt, hvor man skal købe eller sælge.

Bill Meridian er utvivlsomt en person, som kender til markedet for råmaterialer. Han taler hurtigt, kommer hele tiden med anekdoter og forudsigelser. Det er ikke så underligt, at han er en fast gæst i nyhedsprogrammer om finanssektoren, undertiden som astrolog, undertiden som økonomon. Han har en webside cycleresearch.com, og dér kaldes han bare Bill Sarubbi, og hans vigtigste teknik er ‘cykler’ (gentagelser, flertal af cyklus). Men på billmeridian.com taler han om ‘planetære cykler’.

Ligesom andre aktiemarkedsguruer laver han undertiden kæmpestore brølere. På en konference arrangeret af Karen Boesen i København i 1999 forudsagde han, at aktierne i det danske firma F.L. Schmidt ville stige meget i 2000. Rent faktisk tabte de halvdelen af deres værdi i løbet af et år og i slutningen af år 2000 blev det kaldt et af årets ti værste investeringer.2

Det vigtigste, Meridian har opnået, er, at den første udgave af Timer Digest nævnte ham som den bedste ‘tidtager’ (timer) (på årsbasis) på aktier. Dette nyhedsbrev bringer lister over ‘markedstidtagere’ opstillet i rækkefølge, med andre ord, aktiemarkedsguruer, som publicerer betalte nyhedsbreve med tips om køb og salg af aktier.

Meridian hævder, at astrologer regelmæsssigt ligger i toppen af disse lister. Blandt dem er hans kollegaer Manfred Zimmel og Markus Rose, begge fra Østrig, og Arch Crawford fra USA. I Holland oversætter en vis Irma Schogt amerikaneren Ray Merrimans astologiske forudsigelser af markedet, men han er ikke blandt dem, der overvåges af Timer Digest. Meridian hævder, at nyhedsbrevet følger over 500 tidtagere. Det er sandsynligvis en fejl, eftersom udgiveren af Timer Digest nævnte ‘over 100’ i en email. Hvert nummer inkluderer fire top-10er og to top-5er, så det er ikke så svært at komme ind på en af disse lister. Desuden er markedstidtagning selv en kontroversiel affære.

En kendt finans-webside, Morningstar, fraråder det. I en simulation viste det sig at være uprofitabelt. ‘Kun hvis man tager den rigtige beslutning i 65 procent af tilfældene, slår man indekset.’ 3 Investorer, der bruger den slags metoder, mister en masse penge ved udgifterne til transaktionerne, og de er også nødt til at have en stor del af deres formue bundet i form af kontanter i perioden, fra de sælger til de køber. I mellemtiden får de ikke udbytte fra aktierne, men kun den lave rente, som bankerne betaler på en åben konto.

Jeg undersøgte to udgaver af Timer Digest, og den gennemsnitlige fortjeneste lå oftere under end over det tilsvarende markedsindeks. I 2002 udregnede konkurrenten Mark Hulbert, hvor meget investorer ville have tjent i løbet af de 21 år, Hulbert Financial Digest eksisterede, hvis de havde fulgt de råd, der blev bragt i det nyhedsbrev, der havde de bedste råd i løbet af det foregående år. Sådanne investorer ville have mistet alt, eftersom denne strategi svarer til et tab på 31,4% hvert år.4

En forklaring på alting

Almindelig astrologi begrænser sig for det meste til solens position i dyrekredsens stjernetegn. Professionel astrologi går meget længere i brugen af astronomisk information. Han van Straaten inddrog til og med Chirons position, en asteroide (sommetider regnet for en stor komet) opdaget i 1997, med en meget elliptisk bane mellem Saturn og Uranus.

En praktisk ulempe ved horoskoper er, at de kun tilbyder et billede af et enkelt øjeblik, fx fødselstidspunktet. Men der er udviklet adskillige metoder til at analysere en persons fulde livsforløb. Faye Cossar brugte Bruno og Louise Hubers ‘Life Clock’ på firmaers eller nationers historie. Dette livsur er en 72-års cyklus, der består af 12 faser på 6 år hver. Hver fase er forbundet med et stjernetegn og et hus (i princippet et afsnit af himlen både over og under horisonten, som den er repræsenteret i horoskopet). Hver fase har seks vigtige ‘alderspunkter’ (age points): fasens start, også kaldet horn (cusp), omslagspunktet / tilbagedrejningspunktet (reversal point), lavpunktet (low point), etc.

Konjunktioner og oppositioner og andre såkaldte aspekter er også vigtige. Et aspekt er den vinkel, som to planeter kan danne i horoskopets diagram. De vigtigste er konjunktion (0 grader), opposition (180 grader), men 60, 90 og 120 grader er også meget meningsfulde. Undertiden accepteres afvigelser op til 10 grader. Der er ingen afvigelser i Hubers system, men et alderspunkt er kulminationen på en proces, der kan strække sig over et helt år.

Dette system er åbent for vilkårlig fortolkning. Eller som en af dem, der følger Hubers, formulerede det: “Med aldersprogression (Age Progression) sker der altid noget!”5

Cossar udnyttede det, så meget hun kunne. Efter hendes mening er KLM nu for anden gang i fase tre, som tilfældigvis er i tvillingernes tegn. Dette betyder kommunikation, så det er ikke nogen overraskelse, at mange KLM-folk er i gang med at lære fransk.

I kongeriget Holland var det mest kritiske punkt i en fuld 72-års cyklus d. 2. december 2004. Cossar påpegede gentagne gange, at prins Bernhard, den 93-årige far til den nuværende dronning, døde kun en dag tidligere. Holland var historisk set på sit laveste punkt den dag. Cossar nævnte det samme kritiske punkt i sammenhæng med en islamistisk ekstremists mord på filminstruktøren Theo van Gogh d. 2. november samme år, med andre ord: en hel måned tidligere.

Selvfølgelig kan enhver hollænder nemt komme i tanker om begivenheder, der var mere traumatiske end en 90-årigs død: et andet politsk mord, en meget populær prinsgemals død, en fyrværkerieksplosion, der jævnede et helt boligområde med jorden, den militære katastrofe i Srebenica (hvor tusinder af muslimske mænd blev myrdet efter at have overgivet sig, mere eller mindre for øjnene af de hollandske soldater, som skulle beskytte dem), og i løbet af de sidste 72 år ville både den tyske besættelse og den katastrofale oversvømmelse i 1953 være mere oplagte som lavpunkter.

Selv hvis man holder sig til de kongelige, var der meget mere alvorlig politisk krise over Bernhards skænderi med sin ægtefælle om et religiøst medie eller da det næsten blev afsløret, at han havde taget imod bestikkelse.

I finansastrologi ser det ud til, at mange succesrige IPO’er, for eksempel Microsofts, fandt sted under en ‘void of course’ måne. Det er perioden mellem månens sidste aspekt i et hvilket som helst tegn og det tidspunkt, hvor månen går ind i det næste tegn. Det betragtes normalt som en ugunstig periode. På sin hjemmeside tilbyder Manfred Zimmel en smuk forklaring på dette problem: ‘void of course’ betyder, at man ikke har noget solidt fundament, så kursen på de nye aktier kan sagtens stige.6

Zimmel har også en bemærkelsesværdig løsning på de perioder, hvor de tips, han tilbyder i sit nyhedsbrev, er skuffende. Han giver sine læsere en selv-forudsigelse, der viser, hvor godt han klarer sig.

Karen Boesen, formanden for ISBA, analyserede den berømte danske legetøjsfabrikant LEGOs horoskop i sin bog fra 2002.

Hun sagde, at LEGOs fødselsdag var fremragende for en legetøjsproducent, og andetsteds snakkede hun om et superhoroskop. Se evt. kommentar 4.

Boesen sagde, at firmaet altid ville være i stand til at tjene på know-how udviklet af firmaet selv.

Men da LEGO i januar 2004 meddelte, at de havde haft voldsomme tab, større end nogensinde før, kunne Boesen forklare det ved hjælp af et andet horoskop. I en diskussion med skeptikere hævdede hun, at et fødselshoroskop ikke havde nogen værdi i en forudsigelse, og at det kun var en teoretisk øvelse, eftersom hun brugte en fiktiv dato.7

I den danske TV-serie “Fornemmelse for snyd” udpegede Boesen en leder til et rejsebureau. Se evt. kommentar 5.

Hun fik fødselsdata på et antal ‘kandidater’ til jobbet og skulle vælge den bedste. Hun vidste ikke, at det i alle tilfælde drejede sig om horoskoper på grove kriminelle, og hun udpegede en morder. Bagefter forklarede hun, at mordere og store forretningsledere har meget til fælles. For at opsummere, kan astrologer forklare alt og derfor forklarer de intet.

Astrologer har kun svært ved at forklare, hvordan solsystemets form skulle hænge sammen med menneskers og virksomhedernes skæbne. Vi kunne se bort fra denne kendsgerning, hvis der fandtes klare eksperimentelle beviser på, at astrologi virker. Men forskningen har igen og igen vist, at et fødselshoroskop ikke giver pålidelige oplysninger om en persons liv eller karakteregenskaber.

Der er foretaget et par undersøgelser af finansastrologi, især spørgsmålet om månefasernes indflydelse på investorer. Den allestedsnærværende Bill Meridian opdagede en stigning i Dow Jones’ industri-indeks i dagene omkring nymåne.

Men hans grafer viser forskellige mønstre i forskellige ti-år. Under alle omstændigheder er effekten for svag til at være profitabel. I sin test af køb og salg ville en hypotetisk kapital på 1.000 dollars i 1960 have resulteret i 2.138 dollars i 1993, hvorimod en strategi, hvor man køber og beholder det købte, ville have givet 5.526 dollars.8

En anden amerikansk undersøgelse fandt ret høje fortjenester på aktier omkring nymåne, og lavere afkast omkring fuldmåne. Det antages, at fuldmånen fremkalder negative forventninger hos investorer. Men igen er denne effekt for svag til at kunne være profitabel. Den viste sig heller ikke i Dow Jones, men kun i andre lande end G7-nationerne. Desuden var der ingen effekt på gennemsnittet (vægtet efter den totale mængde af betydningsfulde aktier), hvis man så bort fra effekten af store verdensomspændende chock som for eksempel krige eller valtuakriser. Og heller ikke, hvis helligdage baseret på månens cyklus blev udelukket, især jødiske og koreanske helligdage.9

Et frisk syn på tingene

Ikke desto mindre kan vi ikke benægte, at astrologien virker i den betydning, at den opfylder et behov.

‘Astrologi behøver ikke at være sand for at være nyttig’, sagde engang Geoffrey Dean, forsker i astrologi og selv forhenværende astrolog, og andre har gentaget hans ord: Astrologi er en form for rådgivning, der ikke hævder at være sand.

Virksomhedsledere har ofte vanskeligt ved at træffe beslutninger. For dem føles astrologi bedre end bare at slå plat og krone. Som allerede nævnt har astrologiske rådgivere som regel mere know-how end bare stjernekiggeri og spådomskunst. Endnu mere end ved personrådgivning kan de, bevidst eller ubevidst, anvende alle mulige former for viden og intuition, når de tolker horoskoper. Eftersom deres råd tilsyneladende er baseret på noget ‘objektivt’ som planeternes stilling, kan ubehagelige sandheder lyde mere objektive og mindre graverende. Virksomhedsledere ser også ud til at værdsætte en ukonventionel tilgang.

Kimman roste Faye Cossars ‘nye indsigter’ og Van Rossem talte varmt om hendes ‘friske synspunkter og nye idéer’.

I kontrast til finansastrologerne er mange astrologiske erhvervskonsulenter enige om, at astrologi er en tro snarere end en videnskab.

Peter Delahay sagde: ‘Astrologi hører hjemme i symbolernes verden, ikke i kendsgerningernes verden.’ Han van Straaten citerede John Fawlys trosbekendelse: ‘Uanset hvor dygtige vi måtte være som astrologer, så er det kun forsynet, som kan fælde en rigtig dom.’

Faye Cossar kaldte ikke astrologien hverken en videnskab eller en tro, men ‘en måde at betragte livet på, og et redskab til at indgå i et samspil med klienten i en samtale.’

Problemet med denne tilgang er, at erhvervsastrologi kan have konsekvenser for folks karriere eller ejendom, selv om de ikke har truffet et valg om at stole på astrologi. Det er også vanskeligt at bedømme kvaliteten ved en rådgiver, som ikke baserer sig på viden, der kan verificeres.

Adskillige gange i løbet af kongressen blev viden om økonomi omtalt på en nedsættende måde. Robert Gover hævdede, at ‘Penge er langt mere mystiske end astrologi’.

Denne negative holdning appellerer måske til offentligheden. En meningsmåling i EU viste, at et flertal af europæere anser astrologi for at være en videnskab. Psykologi bedømmes bedre, men økonomi og historie dårligere.10 Kort sagt er det selv uden et horoskop let at forudsige, at erhvervsastrologer ikke behøver at frygte for deres egen fremtid.

Fodnoter
1) ISBA blev stiftet i København d. 10. marts 1997 kl. 9.09 om morgenen. Hjemmesiden www.businessastrologers.com nævner skeptikeren James Randi som æresmedlem. ISBA virker også begejstret for den danske skeptiker og astrologimodstander Mogens Winther, fordi han giver dem gratis omtale. Men da Randi tilbød Karen Boesen en kontrolleret test, var hendes svar knap så humoristisk. ‘Kontakt mig ikke igen!!’

2) Se www.skeptica.dk/dkskepsis/winther/randi.htm

3) ‘Aankoopmethoden voor beleggingsfondsen’: www.morningstar.nl/investabc/start_investing.asp?articleid
=22583<=NL
(Der er ingen tilsvarende artikel på andre sprog).

4) Richard Buck, ‘Chasing Performance’, www.fundadvise.com/FEhtml/PsychHurdles/0304b.html

5) Joyce Hopewell, ‘Age Progression: The Huber Method of Timing in the Horoscope’. Astrological Psychology Institute (UK). http://www.api-uk.org/artageprog.htm

6) Manfred Zimmel, ‘Astro-Recruiting’, May 2001 (efterligner Michael Munkssey): www.amanita.at/e/reading/01/e-01-recruiting.htm

7) Karen Boesen, Ledelse i Astrologisk Perspectiv. ISBA, 2002. Karen Boesen, Management in Astrological Perspective. ISBA, 2003. Diskussion om ‘business astrology’ på http://forums.randi.org.

8) Bill Meridian, ‘Does a Lunar Cycle Affect Market Averages?’: www.erhvervsastrologi.dk/english/analyser/BillMeridianartikel.htm

9) Kathy Yuan, Lu Zheng and Qiaoqiao Zhu (2005), ‘Are Investors Moonstruck? Lunar phases and Stock Returns’. Fremsendt til The Journal of Empirical Finance. http://webuser.bus.umich.edu/luzheng/web_page/lu_papers/lunar.pdf

10) Eurobarometer 55.2, december 2001. Måske var det en sammenblanding af astrologi og astronomi, der bidrog til dette. Den samme undersøgelse spurgte imidlertid også om astronomi. Astronomi blev anset for en videnskab af 77.9 procent, og astrologi blev tilsvarende anset for en videnskab af 52.7 procent. Men Eurobarometer 224, juni 2005, stillede det samme spørgsmål til to andre grupper af folk med kun én forskel: hvor den ene liste over muligheder havde ‘astrologi’, havde den anden ‘horoskoper’. Astronomi lå sammen med fysik og matematik omkring 70 procent. Men hvor ‘astrologi’ opnåede 47 procent, fik ‘horoskoper’ kun 13 procent, langt under ‘homøopati’ (33 procent).

– – –

Forfatteren takker Faye Cossar, Rob Nanninga, Jan Willem Nienhuys, Mogens Winther og Jan den Boer. Edwin den Boer er oversætter og weblogger fra Nederlandene.

Kilde: Skepter 18(2), 2005, s.14f
Originaltitel: Bedrijfsastrologie – een alternatief voor kop of munt gooien
http://www.skepsis.nl/index.html


Kommentarer af Claus Larsen og Mogens Winther

Kommentar 1

Hvornår et firma er født – er en vanskelig sag – især i astrologi.

Danske astrologer anvender mindst 4 forskellige definitioner:

  1. første tidspunkt hvor ejeren fik den ide at starte virksomheden.
  2. tidspunkt for første moms-registrering.
  3. tidspunktet for første børsnotering.
  4. tidspunktet for første officielle reception.

Disse tidspunkter kan endvidere korrigeres frem og tilbage, mod passende betaling. Alligevel synes selv få minutter at være af afgørende betydning – citat Karen Boesen:

“Mit råd til Lars Larsen ville have været, at han med fordel havde kunnet vente 10 – 15 minutter med at åbne dørene til sit rejsebureau, så havde det astrologiske billede set væsentlig anderledes og betydeligt bedre ud.”

Hvad angår den i artiklen omtalte astrolog forening ISBA – så menes denne forening at være født den 10 marts 1997 klokken 09:09:00.

Tidspunktet var åbenbart ikke for godt – idet foreningen føler sig plaget af pluto dominerede skeptikere. Af denne grund har ISBA foreningen ligefrem overvejet at få fødslen flyttet – med tilbagevirkende kraft:

“But since ISBA was established with a founding chart structure almost calling out for a transiting Pluto – in many situations, such as challenging aspects to the Ascendant, Venus, Mercury and the Sun, just to mention a few – we have of course also had many weird experiences, not least from the so-called Skeptics. One could ask why we didn’t find another date to establish ISBA, since the idea chart was so challenged.

“This was ardently discussed among the board members during the first year of ISBA, with both pro and con arguments. The result was that we nevertheless kept the original chart – given to us by the Universe.”
Fra ISBAs nyhedsbrev December 2003

Andre og tilsvarende nyhedsbreve kan let findes ved en søgning på google.

Kommentar 2

Flere danske astrologer tilbyder deres assistance til erhvervslivet i forbindelse med “astropsykologisk” vurdering af job-ansøgere. – klik for at se annoncering i Krak

Er dette lovligt?

For at kunne lægge et horoskop skal astrologen kende ansøgerens fødested.

Men “Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. nr 459 af 12/06/1996 (Gældende) – fra www.retsinfo.dk ” siger direkte:

§ 4. En arbejdsgiver må ikke i forbindelse med eller under ansættelsen af en lønmodtager anmode om, indhente eller modtage og gøre brug af oplysninger om dennes race, hudfarve, religion, politiske anskuelse, seksuelle orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse.

Endvidere udtrykker det etiske regelsæt udsendt ved den internationale arbejderorganisation ILO følgende om personale tests ved job-ansøgninger:

Section 6.11 – these tests have to be “validated…” ­ og …. ” In this regard, the use of astrology, graphology and the like should be precluded.”

I øvrigt har folketinget tidligere haft en forespørgsel om emnet: S 1043 – og S 1044.

Nogle eksempler:

Klik for at se en reklamer for “Integreret management” – Personaleudvælgelse & teambuilding

Klik for at se reklame for Erhvervsastrologen – som hævder at have arbejdet for F.L. Schmidt.

Klik for at se reklame for astrologisk personalepleje ved Karen Boesen.

Klik for at se reklame for astrolog Ole Giber.

I en større artikel ved Ulrik Sass i Fyens Stiftstidende – September 25, 1999 – blev en af Ole Gibers job-astrologiske kunder interviewet, det viste sig at virksomheden havde afvist de job-ansøgere, som nægtede at lade sig teste astrologisk.

Se evt. også DR TV-fakta: “Dit Job står i stjernerne” – udsendelsen viser nogle konkrete virksomheder, hvor et større antal job-ansøgere blev astrologisk målt og vejet alene på basis af den let tilgængelige fødselsdato.

I den forbindelse kan det være interessant at læse Giber-horoskopet for den åbenbart flinke kannibal Jeff Dahmer.

Kommentar 3

Den amerikanske “Wall-street astrolog” Henry Weingarten optrådte i marts 1999 som hovedtaler på en erhvervsastrologisk konference på hotel d’Angleterre i København.

Et ukendt antal danske erhvervsledere havde betalt 6000 kroner for at høre hr Weingartens “kvalitetsforedrag”, arrangeret af ISBAs stifter Karen Boesen.

Hr. Weingarten havde i årene forinden spillet en prominent rolle i opstarten af Karen Boesens forening ISBA – således blev den første internationale ISBA konference i New York arrangeret af bl.a. Henry Weingarten.

På et eller andet tidspunkt bliver hr Weingarten dog ekskluderet af ISBA – ifølge de nyhedsbreve, man kan læse på nettet – skyldes eksklusionen et skænderi om regnskabet for denne første konference.

Dertil kommer at hr Weingarten – i forbindelse med marts 1999 Københavner konferencen – ifølge Karen Boesen skal have hapset et større beløb fra en af de tilstedeværende danske erhvervsledere. Klik for detaljer.

Den pågældende astrolog blev for få år siden dømt ved det amerikanske børstilsyn – for i samarbejde med den amerikanske mafiaboss Ed Durante at have sminket kursen på en række værdiløse aktier. Sagens akter ligger på nettet.

Det er interessant, at ISBA-foreningens eget horoskop åbenbart ikke har advaret om disse forbløffende trakasserier.

Kommentar 4

Karen Boesens fortolkninger af LEGO’s horoskop udgør et af hovedkapitlerne i hendes bog fra år 2002.

I denne bog, udgivet mens der stadigvæk herskede gyldne tider hos LEGO, kan man på side 90 læse:

“LEGO A/S er etableret i Billund (Danmark) den 13. august 1932 kl. 06-00-00 am.”

Hvilken fremragende dato for en virksomhed, der producerer legetøj. Hvorfor fremragende ? Jo, fordi virksomheden er kommet til verden i Løvens tegn”

Side 104:

“Planeterne i LEGO’s horoskop står i henholdsvis Jomfruen, Krebsen og Stenbukkens tegn, samt i 1, 5 og 11. hus, hvilket jo er en fremragende placering, da disse tegn og huse – meget kort – beskæftiger sig med den daglige arbejdsproces/den overordnede målsætning. Kan man næsten forlange mere?”

I en artikel i EkstraBladet fra samme år hedder det endvidere:

“….firmaet har altså et helt fantastisk horoskop.”

“Legetøjs-producenten er simpelthen stærk som et stjerneskud. – Relationerne mellem Venus og Saturn er virkelig gode, og især Venus er meget positiv. Det er et super-horoskop, forklarer Karen Boesen.”
fra Astro-logik for erhvervslivet – ved Thomas Brunstrøm, Ekstra bladet 10 marts 2002.”

Men i 2004 kommer de første markante katastrofemeldinger – og straks vender horoskopets tolkning øjensynligt 180 grader.

De febrilske nyfortolkninger kan læses på denne hjemmeside.

Nu hedder det pludselig:

“MEN, hvis vi går ud fra, at datoen 13. august holder, er den progressive Sol i kvadrat til Saturn, hvilket jo er et særdeles stærkt, spændingsbetonet aspekt, der på meget fin vis beskriver den situation, som man i virksomheden oplever for nuværende. Inerti, lav vækst, eliminering af alt det, der ikke på nogen måde er overskudsgivende, indskrænkning over hele linien, begrænsning (i dette tilfælde) i udviklingssektoren etc. etc.”

Kommentar 5

Udsendelsesrækken “Fornemmelse for snyd” var tilrettelagt for DR TV ved Øjvind Kyrø – og vakte stor forargelse i alternative kredse.

Trods hendes opnåede resultat mener Karen Boesen alligevel at kunne afsløre utroværdige medarbejdere via horoskopet – således udtaler en af hendes kunder på Karen Boesens hjemmeside:

”Af de tre resterende blev den ene valgt fra, på grund af utroværdighed – skjult for mig, men synligt i horoskopet. Personen virkede ellers meget sympatisk og jeg kunne sagtens have valgt vedkommende, hvis ikke jeg havde involveret en astrolog.”

Se for eksempel artiklen “Verden vil bedrages” – på Infomedia – eller Randi newsletter, 30 maj 2003 eller Randi newsletter, 20 juni 2003.

Den farverige astrolog Karen Boesen mener i øvrigt at have “hjulpet lønmodtagere med erhvervsvalg og gunstige tidspunkter at skrive ansøgninger på.”

Karen Boesens vurdering af de enkelte stjernetegn kan læses i denne denne artikel – hvoraf fremgår at løvevirksomheder har “gode kort på hånden som Kongelig Hofleverandør”.

Skumle skorpioner derimod foretrækker “Undergrundsaktiviteter af enhver type” – således skulle skorpion-virksomheder være særligt egnede til – citat: “Efterretningstjenester, Bagmandspolitiet, spionage og detektivbureauer” – samt “Bedemandsforretninger”.