af Willy Wegner

Sund levevis og et godt helbred er nøgleord i disse forvirrede tider, for overalt lurer farerne på os mennesker.

Jeg har læst, at jeg ikke skal sove i fuldmånens skær, at jeg skal vogte mig for solens ultraviolette stråler, og endelig huske at spise fiberrig kost for at undgå kræft. Maden skal tygges godt og grundigt før man synker, og af og til er det også helt fint at faste lidt. Meditation bør der også være tid til, inden jeg jogger ned til motionscenterets velsignelser, som gerne må afsluttes med en gang boblebad i mineralberiget vand. Efter motionen kan jeg så slappe af i min lille pyramidemodel, og lade op med et krus urtethe og to biodynamiske gulerødder.

At alt det ovenstående er sagen går fra mund til mund. Vi kan læse om det i aviser, ugeblade og bøger. Allebedst er det naturligvis, dersom det hele kan foregå i fuld overensstemmelse med ens astrologiske særpræg og biorytmernes tilstand.

Ret beset er farerne så mange og store, at man faktisk ikke har tid til at gå på arbejde. Det at holde sig sund og rask og i live fordrer, at man beskæftiger sig med det på fuldtid.

Men der findes altid stående tilbud om hjælp og assistance til os. Der er i stribevis af velmenende mennesker, der er travlt optagede af at advare og forebygge med tilbud på alle mulige præparater, apparater og kure. Vi behøver ikke selv at lede og søge for at finde disse tilbud. Dem finder vi annonceret overalt, og de dumper ind af vore brevsprækker med jævne mellemrum.

For eksempel modtager mange af os “Kupon-nyhederne” og diverse reklameblade, hvor alle “de gode nyheder og tilbud” præsenteres, eksempelvis om forebyggelse og beskyttelse mod de farlige jordstråler.

Vi får at vide, at der under os i jorden findes nogle stråler der kommer fra vandårer. At disse stråler ligefrem ligger i regelmæssige linier der udgør et slags gitter. Opholder man sig over en sådan linie, eller endnu værre, hvor to linier krydser hinanden, så er det dødsens farligt.

Rullemadras med kobber
En af de gode nyheder i et nummer af “Kupon-nyhederne” var, at nu kunne man fra firmaet Nordisk Uld i Christiansfeld købe en rullemadras med kobber i. Reklamen fremstår som et tilbud til alle personer der bor i et område, hvor de er udsat for jordstråler – det vil sige rundt regnet halvdelen af alle danske hjem, oplyser annoncen. Der henvises også til, at “forskere har bevist, at jordstrålerne er skyld i mange skavanker, ubehageligheder – og det der er værre”, men, loves det: “Kobber giver en effektiv beskyttelse.”

Med 50 procents risiko for at jeg var udsat for denne risiko, skrev jeg til firmaet efter yderligere oplysninger, og fik tilsendt pjecen: “At sove i ren ny uld er lykken.” Om jordstrålerne står der:

– Allerede i begyndelsen af dette århundrede opdagede tyske forskere, at underjordiske vandårer havde indflydelse på menneskets helbred og velbefindende.

– Foruden stråler fra vandårer kendes flere typer stråler, som har samme virkning på helbredet. Hvor 2 eller flere jordstråler krydser hinanden, forstærkes virkningen – ofte mangedobbelt. Længere tids ophold f.eks. sengeleje på et strålefelt, kan få alvorlige følger.

Og reklamen for den 995 kroners kobber-mættede rullemadras fortsætter advarende:

– Jordstråler kan være så kraftige, at de kan gennemtrænge beton. Selv på 4. etage i et betonhus er der målt kraftige jordstråler.

– En tysk stråleforsker Friherre von Pohl foretog i en 10 års periode kontrollerede forsøg i områder med omkring 5000 indbyggere. Han kortlagde områderne med jordstråling og sammenlignede disse med den lokale læges kartotek over kræftdødsfald i en 15 års periode. Resultatet viste, at alle kræftdøde havde haft deres seng placeret over strålefelterne.

“Kobber modvirker jordstråler”, slås det fast, og der henvises til et forsøg:

– På et kraftigt strålefelt konstateret af flere strålesøgere blev anbragt et kobbernet. Nye målinger viste, at alle jordstrålerne blev afvist af kobberet.

– Kombinationen af kobber og lammeuld er rigtig sammensat, idet naturprodukter altid har været det mest effektive middel til beskyttelse mod naturens luner.

At kobber forhindrer jordstråling bekræftes i samme pjece af en rigtig strålesøger fra Haderup, Egon Møller, der blandt andet skriver under på, at “en kobbermadras, der er anbragt over selv et kraftigt jordstrålefelt, yder en god beskyttelse, når der er en effektiv afledning af strålerne til radiatorer eller jordspyd”.

Supplerende fortælles det i pjecen, at kobber modvirker træthed, søvnløshed, natteuro og meget mere.

Lad os starte med det sidste, de supplerende bivirkninger. Antag du ligger søvnløs i din seng. Du vrider og vender dig, bekymret ved tanken om at du måske ligger midt i et strålingsfelt. Næste dag bestiller du fluks en kobbermadras, for den modvirker jo både søvnløshed og de frygtede jordstråler. Du ser nu frem til en god nats søvn. Nu er der imidlertid den hage ved det, at madrassen også modvirker træthed. Nu ligger du søvnløs, fordi madrassen også har denne effekt. Frisk springer du ud af sengen og fjerner madressen, men havner så i det oprindelige dilemma.

Du kan nu, natten igennem, skiftevis fjerne og anbringe madrassen i din seng, alt efter din største bekymring. Det giver selvfølgelig en del natteuro, en faktor som madrassen også skulle beskytter dig imod. Men intet produkt kan vel sige sig fri for småfejl!

Rayonex jordstråleeliminator
Selvfølgelig har du en mulighed for at slippe udenom alle disse problemer. Du kan helgardere dig ved at købe en såkaldt jordstråleeliminator ved navn Rayonex. Den fås i tre udgaver, har jeg læst i en annonce fra Rayopatisk Klinik, hvor der også står at læse:

– Ved brug af Rayonex’ udstyr til eliminering af jordstråler neutraliseres strålekoncentrationen. Jordstråler består af kosmiske og terristiske (=jordiske) stråler, som danner et ensartet strålingsfelt mellem kosmos og jorden. Strålerne koncentreres over jordforskydninger, underjordiske vandløb, kaverner, hulrum osv.

– Følgen af dette er, at mange mennesker sover uroligt, er irritable, føler, de ikke har det godt, og lignende. Når en Rayonex strålefjerner, som findes i 4 størrelser, stilles op, mærker man – enten spontant eller efter nogle dage – en forbedring. ønskekvisten slår ikke mere ud, og pendulet eller Rayotest kredser ikke mere.

Selv om vi får at vide, at kendskabet til jordstrålerne gør mange år tilbage, så var det i årene 1985-86, at emnet for alvor blev samtaleemne her i Danmark.

Truslen fra jorden
I 1985 udkom Uffe Thorndahls bog “Jordstråling – myte eller virkelighed?”, og sagen blev hurtigt fulgt op af Joachim Jerrik i en fjernsynsudsendelse den 30. januar 1986: “Truslen fra jorden”.

I udsendelsen medvirkede flere strålesøgere, eller geobiologer, som nogle af dem kalder sig selv. De arbejder dels med at lokalisere farlige stråler, dels med efterfølgende rådgivning. Nogle af dem sælges desuden diverse afskærmningsudstyr m.v.

Forskellige geobiologer fik i fjernsynsudsendelsen til opgave at opmåle et større hus, men deres målinger faldt forskelligt ud, og Jerriks udsendelse efterlod et tomrum – var der noget om snakken, eller hvad?

I SAB-nyt (marts 1986), udgivet af Sammenslutningen af alternative helbredere i Danmark, kommenteres tv-udsendelsen. Man mente, at Jerriks udsendelse på seriøs vis havde prøvet at sandsynliggøre jordstrålernes eksistens. At der imidlertid fremkom forskellige målingsresultater, der var i modstrid med hinanden, var opmålernes egen skyld. Lige som inden for al anden form for alternativ behandling, er det vigtigt at behandlerne lærerer sig selv og de benyttede metoders begrænsning at kende, skrives der.

Internt antydes det altså, at de er stor forskel på alternative behandlere. Der opfordres også til at erhverve sig så megen viden, at man i det mindste ved hvad forskellen er på virus og bakterier.

Lad os se på nogle af de stråleforskere der dukkede op i dagspressen: “Den unge kvinde bevæger sig langsomt hen over stuegulvet med et par ejendommelige metalpinde i hænderne. I begyndelsen ligger pindene fuldstændig parallelt og peger lige ud i luften. Et øjeblik efter begynder den ene at svinge langsomt rundt. Da hun når frem til et bestemt sted i værelset, lægger de sig ubrydeligt over kors og er næsten ikke til at vriste fra hinanden igen. Først da kvinden påny flytter sig længere ind i stuen, retter metalpindene sig op til deres udgangsstilling.”

Den unge kvinde der omtales er Mona Nielsen. Hun er fra Odense og arbejder som zoneterapeut og strålesøger. Finder Mona Nielsen jordstråler, så kan hun tilbyde at gøre huset strålingsfrit, men det koster selvfølgelig ekstra. Hendes metoder er, at hun stikker et jordspyd i jorden udenfor huset. Med dette spyd som basis bevikles det stråleramte område med kobbertråd “fra nord og i solens retning”. Hun anbefaler også, hvis man har råd til det, at købe et beskyttelsesdækken som placeres under madrassen, det koster kun omkring 1200 kr!.

Interviewet med Mona Larsen var i Morgenposten den 2. februar 1986. Men imellem strålesøgere er der ikke særlig stor faglig solidaritet, så ugen efter var der et læserbrev fra Doris og Johannes Rasmussen.

Geobiologer
Ægteparret Rasmussen kalder sig geobiologer, og de mener at afskærmning med kobbertråd, elimineringsapparater med mere er det rene kvaksalveri. Jordstrålerne er der og det kan ikke lade sig gøre at afskærme sig for dem. De er vidende om, skriver de, at sygdomsramte og tillidsfulde mennesker er blevet ofre for sælgere, “som i mere eller mindre god tro har solgt et sådant udstyr af egen eller andres tilvirkning.” Doris og Johannes Rasmussen tilbyder iøvrigt, at opfindere af sådant apparater er velkommen til at få deres udstyr afprøvet hos dem i Vordingborg.

Uanset de tvivlsomme resultater med afskærmingsudstyr, så mener stråleforskeren Kaare Sørensen fra Århus, at man godt kan afskærme sin bolig. Eventuelt kan man nøjes med at beskytte sin seng eller yndlingsstol. Også han vil bevikle med kobbertråd, og bruge en radiator som jordforbindelse. Men Kaare Sørensen har en helt anden måde at finde jordstråler på:

– …Men så er der også ottetallet, siger Kaare og haler et medbragt ottetal, lavet i fem mm tykt jern, frem af tasken. Det har han købt i Tyskland for 60 DM. Det måler i udvendigt mål 14 cm.

– Ottetallet kan tage omkring 80 procent af jordstrålingen, og det er nemt at have med at gøre. Så hvis du føler, at få ubehag for eksempel af at sidde foran din edb-skærm, så kan du fjerne størsteparten af strålingen bare ved at lægge den i retningen nord-syd på dit skærm-bord – eller gøre den fast underneden, hvis du ikke vil vække opmærksomhed.

Kaare Sørensen hører åbenbart til det meget avancerede stråleforskere. Hvis han bliver ringet op og spurgt, om han vil komme ud og måle op, så “spørger” han sine pinde, om der nu også er jordstråling det pågældende sted, – ellers gider jeg selvfølgelig ikke tage derud, siger han…!”

Artiklen med Kaare Sørensen blev bragt i Århus Stiftstidende den 2. februar 1986, og fulgt op af en lokal geobiolog ved navn Frank Wolmar.

Wolmar peger på, at Kaare Sørensens metode er 100 procent mental og langt fra fejlsikker. Endnu engang slås det fast, at kobbertråde ikke yder beskyttelse mod jordstråler. Vil man undgå strålerne, så må man indrette sin bolig derefter. Det gøres mest sikkert af en uddannet geobiolog – for eksempel Frank Wolmar selv.

Står sengen det rigtige sted?
Frank Wolmar har udgivet et hæfte med titlen: “Står sengen det rigtige sted?” I hæftet skriver han, at jordstråler er elektromagnetiske mikrobølger, men at de ikke kan måles med apparatur. Det er nemlig ikke muligt at udskille jordstrålerne fra den øvrige elektromagnetiske stråling. Den traditionelle ønskekvist afvises som redskab. I stedet anbefales der nogle antenner som, set med lægmands øjne, fungerer på samme måde som ønskekvisten – men det er nok en slutning, som uddannede geobiologer vil kalde en fejlslutning. Men under alle omstændigheder indgår den menneskelige faktor som et vigtigt led mellem jordstrålerne og antennerne, og så er vi ved at være tilbage i det mentale.

Tilsyneladende kan man købe sig fattig for at få kortlagt de farlige jordstråler. Men en billig løsning er der også, hvis man altså kan li’ katte. Ifølge myten tiltrækkes katten som det eneste levende væsen af underliggende vandårer. Ergo skal man holde sig fra de steder hvor katten vælger at sove.

Jeg har studeret vores huskat, og det bekymrer mig nu lidt, at den altid – næsten uanset hvor vi sidder i huset – mest holder af at ligge og gasse sig på skødet, hvis den ellers får lov til det!

Selve ideen om jordstrålerne, eller for nu at være flink, opdagelsen af disse stråler, daterer sig tilbage til 1927. På det tidspunkt var man ganske godt kendt med brugen af ønskekvisten som redskab til vandfinding, men to rhamdomaner (= ønskekvistforskere) fik offentliggjort en artikel i et anset medicinsk tidsskrift, Medizinischen Welt. De to forskere hed Hedwig Winzer og W. Melzer. De påstod ikke alene at kunne finde vandårer, men præsenterede også et for dem faktum: mennesker og dyr der opholder sig over vandårer kan blive ramt af en svulstlignende sygdom, og selv planter kunne lide skade i samme anledning.

Indtil det tidspunkt havde man mest betragtet ønksekvisten som et redskab til at finde vand og eventuelt andre gode sager såsom olie og kul med mere.

En forfatter ved navn Kritzinger skrev en bog om dødsstråler og ønskekviste i 1929. Han fremsatte den teori, at luftlagene umiddelbart over en vandåre var særligt gunstige som leder for gamma-stråling, altså stråler udefra rummet, og at disse ikke var særligt gode for menneskets nervesystem.

En fransk professor ved navn Lakhovsky kunne i begyndelsen af 1930’erne lave et eksperiment med nogle blomster, nærmere betegnet geranier, og sandsynligvis stammer troen på, at man kan afskærme sig fra de farlige stråler fra hans forsøg.

Han inficerede nogle blomster, Geranier, med plantekræft men lagde en kobberring om den ene. På den kobber-beskyttede plante døde snylterne, og planten var livskraftig. Den ubeskyttede geranie bukkede under for plantekræften.

Dette forklarede Lakhovsky på denne måde: “De kosmiske ætherstråler og kræftens udstråling bevirker sammen kræftens opståen, men ved at filtrere de kosmiske stråler gennem kobberringen, får plantens egen udstråling atter overtaget.

Henvisninger:

 • Agergaard, Birger: Jordstråler uden mystik. Århus Stiftstidende (Den lokale) 19. juli 1989
 • Claudi, Erik: Jorstråling: jordens forbandelse. Fakta 1991 nr. 12, s. 34-37
 • Finder farlige stråler med bøjet platicrør. Odder Avis 15.-16. oktober 1986
 • Holm Knudsen, Inge: Jordstrålemåleren har travlt. Morgenposten 2. februar 1986
 • Ingeman Rasmussen, Doris: Pas på tilbud om jordstråle-afskærmning. Morgenposten 9. februar 1986
 • Johnsen, Lise: Kloge mænd på jagt efter jordstråler. Jyllands-Posten [1985]
 • Mill, Grete: Kvist og pendul ser sære stråler. Aalborg Stiftstidende 9. februar 1986
 • Munk-Petersen, Trine: Linda vandt over kræften. Fredensborg Amts Avis [1985]
 • Nielsen, Niels-Peter: Flyt din seng – og bliv rask! Nyt Aspekt 1986, nr. 1, s.14-19
 • Stigø, Rudy: Hvad er det med de jordstråler? Alf for Damerne (Helsetillæg) 27. februar 1986
 • Stouby, Hanne: Find selv dine jordstråler. Aarhuus Stiftstidende 2. februar 1986
 • Vejledning i strålesøgning for begyndere. Ingeniøren 1986, nr. 14
 • Wolmar, Frank: Måling af jordstråling på en forsvarlig måde. Aarhuus Stiftstidende 9. februar 1986
 • Kilde: Para-nyt 1988, nr. 1 (revideret i 1992)