af Al Seckel

For nogen tid siden havde den nye tv-serie Twilight Zone premiere med en stykke kaldt “Word play” – ordspil. Det handlede om en mand der vågnede og fandt ud af, at nogle få almindelige nøgleord havde ændret mening. For eksempel spurgte chefen om han var klar til at gå til “dinosaur” i stedet for frokost. Rimeligt nok blev manden ganske forvirret, når almindelige ord med klare betydninger pludselig var erstattet med andre, der betød noget ganske andet.

Jeg føler det ofte, som om jeg har bevæget mig ind i “skumringszonen”. Det sker hver gang jeg snakker med- eller læser litteratur skrevet af personer knyttet til New Age. Ord og vendinger der har helt specifikke betydninger bliver ofte skødesløst slynget ud i luften. Resultatet er, at budskabet enten bliver uforståligt vås, for dem der kender den rette sammenhæng, eller dybsindigt, esoterisk og sublimt for dem der ikke kender den.

Et eksempel: Et af de lokale morgenprogrammer på tv præsenterede for nylig en kvinde der arbejdede med krystaller. Med sig havde hun et stort kvarts-krystal. Hun påstod at det frigjorde “et stort magnetisk felt” fra kroppen, som hun var i stand til at “se” uafhængig af sanserne. (Såkaldt psykisk læsning). Hvordan vidste hun, at hendes felt var “magnetisk”? Tiltrak hun genstande af jern? Fløj småsøm, tegnestifter og binders op fra gulvet? Og, når du tænker over det: hvorfor skulle et “magnetisk felt” hjælpe damen til sådanne evner?

Et andet interessant eksempel indtraf da jeg var deltager i et lokalt tv-show. Jeg skulle diskutere forskellige New Age-idéer med en velkendt parapsykolog og forfatter til flere populære bøger om psykiske fænomener, spøgelser og andre tilsyneladende uforklarlige tildragelser. (Programværten understregede, at parapsykologen havde en doktorgrad, men jeg fandt senere ud af, at den var erhvervet i specialundervisning.) I løbet af udsendelsen påstod parapsykologen, at han i sin “laboratorie-forskning” havde demonstreret, hvordan ukendte energier udfoldede sig i universet og at disse stod bag mange af de psykiske hændelser. Jeg bestemte mig for at stille et simpelt spørgsmål: “Kan du nævne de fire kendte kræfter i universet?” Hans forbavsende svar kom tøvende: “Friktion?” Dette ukorekte svar fik mig til at spekulere over, hvordan han kunne afgøre, at noget var udenfor denne verden, før han virkelig forstod eller kunne udelukke det som var kendt.

Mit tredje eksempel kommer fra en New Age-spalte offentliggjort fornylig i Santa Monica News: “Denne planet har slumret i årtusinder, men nu begynder højere energifrekvenser i vågne i form af bevidsthed og spiritualitet.” Læg mærke til denne formulering: “højere energifrekvenser”. Det eneste det siger os er, at budskabet ikke vil blive bragt over radio eller tv, da disse opererer på lave energifrekvenser.

Et fornøjeligt eksempel har jeg fra Vortex Industries, Inc. De fremstiller “Crystal vortex colliadal mineral concentrate”. Ifølge reklamen “er det nu kendt, at der på jorden findes mindst fem områder hvor folk lever til de er 100 år eller mere, og samtidig har et perfekt helbred. I alle disse områder påstår indbyggerne at det er deres “specielle” vand der er hemmeligheden bag deres forlængede ungdom.

– Disse områder er: 1) Hunzaland i Tibet, 2) Greorgien i Sovjetunionen, 3) En afsides dal i det ydre Mongoliet, 4) Vilcabama-bjergene i Ecuador, og 5) En skjult dal i Perus bjerge.”

Ifølge Vortexs brochure tog det “24 år med indgående forskning” at finde ud af, hvad det var der gjorde vandet så specielt: For det første “kommer det fra blå isbræer”, og for det andet: “vandet har en overfladespænding på 68, mens almindeligt vand har en overfladespænding på 73”.

Men fortvivl nu ikke fordi du ikke ser dig i stand til at flyve til Hunzaland i Tibet, eller genopdage “en skjult dal” i Perus bjerge. Nej, de venlige mennesker i Vortex Industries, Flaggstaff i Arizona, vil sælge dig denne højst specielle energieleksir til den nominelle pris af 15 dollars (cirka 90 kr.) pr. flaske indeholdende omkring 40 mililiter. (Der er nok ingen tvivl om, at de gennem 24 års intensiv forskning også har opdaget, at man kan ændre overfladespændingen ved blot at tilsætte nogle få dråber sæbe!) Dersom disse rare mennesker ved Vortex Industries selv bruger denne eleksir, hvad de vel selvsagt gør, så spekulerer jeg på hvilke slags pensionsplaner de har for de medarbejdere, der aldrig passerer deres bedste alder?

Jeg tror, at der findes tre årsager til at der fremkommer så meget pompøst og højtravende indenfor New Age.

For det første teknikken med at bruge en teknologisk jargon i en populær form, hvad enten ordene findes i leksika eller er hjemmelavet, så har det til hensigt at gøre indtryk eller skræmme folk.

For det andet. For mange mennesker vil det obskure, det dunkle og uklare, være ensbetydende med dybde. For eksempel med hensyn til førnævnte New Age-spalte, hvor der også stod: “Masters of Limitation og Masters of Divination benytter den samme kreative kraft for at manifestere deres realiteter, men den ene bevæger sig i en nedadgående spiral og den anden i en opadgående spiral, og begge øger de den resonante iboende vibration.” Hvad kan så det betyde?

For det tredje bruger en stor del af New Age-litteraturen videnskabelig jargon, som for eksempel elektromagnetisk, multi- eller ekstra-dimensionel rumtid, for at give indtryk af videnskabelig nøjagtighed og præcision.

Dette misbrug af det videnskabelige sprog og begreber indenfor New Age-bevægelsen minder os om en indfødt stamme i New Guinea. De betragtede nogle amerikanske soldater mens de byggede landingsbaner og kontroltårn, som fik fremmede og magiske genstande fra himlen til at lande, medbringende mad og materiel velstand. Da soldaterne var rejst forsøgte de indfødte at kalde transportflyene tilbage. Stammens folk byggede selv landingsbaner, placerede små bål langs kanten som landingslys og de rejste et kontroltårn af bambus og græs. Denne cargo-kult udformede endog fly ved hjælp af græs i håb om at kunne lokke fly til.

Det at bygge således virkede rigtigt for dem, men flyene kom aldrig! På samme måde har New Age-bevægelsen bygget en nøjagtig verbal struktur med lidt eller ingen relation til virkeligheden. Alligevel kan man nære et lille håb om, at deres fly eller “multi-dimensionale” rumskib en dag vil lande.

Kilde: NIVFO bulletin 1988, nr. 4-5. Oversat af Willy Wegner.