af Willy Wegner

Kapiteloversigt
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Gennem årene har fraktioner af ufo-bevægelsen arbejdet meget ihærdigt på at få ufo-sagen bragt til tops på internationalt politisk plan. Det har været en mærkesag for vor hjemlige H.C. Petersen fra IGAP, og flere af hans meningsfæller verden over.

På et tidspunkt må de have vejret morgenluft igen, ovenpå skuffelsen nogle år tidligere, hvor Ugandas Idi Amin var sagen positivt stemt. Men Ugandas diktator blev fortrængt fra sit land, og så faldt den mulighed bort. Men nu havde en anden statsmand meldt sig.

Lilleput staten Grenada i Karibien havde på det tidspunkt en ministerpræsident ved navn Eric Gairy, og ved hans taler på FNs 30. og 31. generalforsamling i 1975 og 1976, havde han berøret ufo-spørgsmålet.

I 1975 gav han udtryk for, "at De forenede Nationer nu alvorligt må tænke på at foranledige, at der bliver oprettet en afdeling eller et organ til at tage sig af psykisk forskning".

Dette ønske gentog han året efter, og han bad også stormagterne frigive deres oplysninger vedrørende ufoer.

Ser man tilbage på hans taler i FN, så står det helt klart, at her var der en statsmand som var skræddersyet til og modtageligt for ufologernes lobbyisme.

Alene hans beskrivelse af sit ø-samfund er til at gøre øjenkrogene våde: "Tillad mig at sige med forsvarlig stolthed, at Grenada i dag afspejler harmonien fra dets indbyggere, som lever i indbyrdes fred, og vort folk nyder den højeste form for frihed i et land, der er kendt for sin enestående skønhed og for befolkningens venlighed."

Og tilsyneladende var Eric Gairy også et dybt religiøst menneske. I sin tale appellerer han til forsamlingen, at de accepterer eksistensen af den universelle Gud, så han som en universel kraft kan binde nationerne sammen i en ny verdensorden baseret på fred og kærlighed. Eric Gairy siger også, at "måtte vore sind blive besjælet af denne guddommelige og kosmiske sjæl…"

Sagen blev fulgt op af ham på den næste generalforsamling, hvor han gentog ønsket om et center for psykisk forskning. Han bad desuden de implicerede stormagter om at delagtiggøre andre regeringer og befolkningsgrupper i deres oplysninger og andre data vedrørende ufoer.

Den højstemte tale blev rundet af med med et Fadervor.

Det var naturligvis de positive ord fra Eric Gairy, der fik arrangørerne af en ufo-kongres i Mexico til at invitere ham med. Og selv om det Gairy oprindelig havde talt for var et center for psykisk forskning, så stod det ændret i Ufo-kontakts omtale af kongressen. Nu var der tale om, at Gairy havde foreslået oprettelse af en afdeling til ufo-forskning!

Uanset dette, så blev det til en blød landing hvor både det psykiske og ufoerne indgik. Følgende resolution blev vedtaget på kongressen i Acapulco:

Acapulco resolutionen

DA Grenadas ministerpræsident, Sir Eric Matthew Gairy, allerede har rejst spørgsmålet om ufoer og beslægtede fæonomener under Generalforsamlingens 30. og 31. samling i FN, samt kraftigt opfordret denne forsamling til at oprette et organ eller en afdeling til forskning i disse sager og krævet en mere omfattende frigivelse af indsamlet materiale om ufoer – og

DA man verden over har hilst dette initiativ velkomment, som ministerpræsident Gairy har taget i denne sag, som mange af verdens nationer anser for yderst vigtig, og

DA ministerpræsidenten på Den 1. Internationale Ufo Kongres i Acapulco, Mexico, har erklæret, at det er hans uigenkaldelige forsæt at gå videre med denne sag og at sikre sig støtte fra alle FN medlemmernes regeringer, hvoraf nogle allerede har ytret stor interesse for og støtte til det initiativ, der allerede er taget,

VEDTAGES HERMED, at alle deltagerne i Den 1. Internationale Ufo Kongres afholdt i Kongrescenteret, Acapulco, Mexico i tiden 18. – 24. april 1977, og organiseret af Centeret for Oplysning og Undersøgelse af ufo og Parapsykologiske fænomener, énstemmigt anerkender det initiativ, der allerede er taget af Greenadas ærede ministerpræsident med hensyn til ufo-fænomener, lykønsker ham for hans oprigtige holdning med hensyn til ufo-forskning, står bag ham i hans bestræbelser for at fremme FN’s deltagelse i denne vigtige sag og beder ham indtrængende om at forfølge sit diplomatiske udfald og prøve at samarbejde med andre lande i verden for at få etableret et FN organ eller afdeling til forskning indenfor ufoer og andre beslægtede fænomener, og

ENDVIDERE VEDTAGES, at denne 1. Internationale Kongres fører til protokols, at den har sagt ja tak til ministerpræsidentens venlige indbydelse til afholdelse af den 2. Internationale Kongres i Grenada inden for de næste to år og med støtte fra FN.

Underskrevet af alle panelets medlemmer.

Således stod resolutionen optrykt i Ufo Kontakt 1977 nr. 4, og man må sige, at Eric Gairy ikke svigtede sine ufo-venners tillid. Han sørgede for, at ufo-spørgsmålet kom på dagordenen til FNs generalforsamling i 1977, og det var hans agt at 1978 skulle udråbes som internationalt ufo-år.

Grenada fremlagde også et resolutionsforslag der gik ud på oprettelse af et center, således som vedtaget i Acapulco.

For at gøde jorden for initiativet inviterede staten Grenada til filmpremiere på Nærkontakt af tredje grad, og et par hundrede ufo-bøger var blevet indkøbt og uddelt til medlemslandenes FN-delegationer.

I efteråret var Grenada atter på banen, og endnu en gang havde Gairy ønsket ufoer på dagordenen. Det udspil Gairy var kommet med om en særlig ufo-afdeling under FN, havnede dog i et udvalg uden at have været bragt til afstemning.

Det var derfor i en høring i den Særlige politiske Komité, at sagen skulle tages op den 27. november 1978.

Til dette møde havde Grenada sørget for at indkalde forskellige ufologer til at tale for ufo-sagen. Det var Allen Hynek, Jacques Vallee og Stanton Friedman med flere, der villigt lod sig bruge som redskaber i spillet. De har utvivlsomt følt det som en stor ære at være med.

At hele dette skuespil kunne køre så langt som det gjorde skyldtes alene Eric Gairy. Han brugte sine privilegier som statsoverhoved til at forlange emnet sat på dagsordenen, og han forlangte et møde med FNs generalsekretær Kurt Waldheim. Og med på slæb havde han så en flok håbefulde ufologer, der solede sig i betydningsfuldhedens lys.

Ufologerne fra IGAP og ICUFON blev i sidste øjeblik kørt ud på et sidespor i denne sag. Hynek og Co. ville ikke være i stue med dem.

Men alle disse bestræbelser omkring Gairys ufo-korstog i FN blev bakket om af danske ufologer. I Ufo-kontakt bragte IGAP Eric Gairys taler. Det var, som tidligere omtalt, store ord om kosmisk forståelse og næstekærlighed, helt i takt med Adamskis lære.

Imens Eric Gairy talte store ord i FN blev hans politiske modstandere hjemme på Granada fængslet og tortureret af eksperter fra Pinochets Chile. Han forbød udgivelsen af en oppositionsavis. Desuden oprettede han sit eget korps på 180 mand, kendt under navnet Mongoose-banden, der skulle udøve "næstekærlighed" overfor hans politiske modstandere. Desuden var denne tilsyneladende dybt religiøse diktator også medejer af natklubben The Evening Palace i Grenadas hovedstad St. George, og bagmand for mere eller mindre skjult prostitution.

Derfor kan det måske ikke undre, at mens Eric Gairy inde i FN-bygningen beskæftigede sig med ufoer, demonstrerede nogle af hans undersåtter udenfor med skilte der sagde: "Menneskerettigheder: Ja, ufoer: Nej!"

Midt i marts 1979 blev Eric Gairy styrtet ved et kup, og Maurice Bishop overtog styret sammen med partiet New Jewel Movement. Dermed faldt også ufo-sagen i FN som primært havde været Gairys private korstog sammen med en gruppe ufologer.

Uanset dette, så fortsætter stort set samme gruppe ufologer deres bestræbelser på at føre deres sag op på højeste internationale plan. De er åbenbart villige til at gå med skyklapper og give pokker i alle deres pæne ord og tanker, for at nå deres mål. Man er endog villige til at koble sig med diktatorer i al sin indskrænkethed.

"Ufoer tiltrækker de sære og tosserne, og Overhuset har flere af disse pr. kvadratmeter end noget andet sted". Således skrev Nigel Pennick i Anarchist Review. Netop i Overhuset i London – The House of Lords – holdt det nybagte medlem, jarlen af Clancarthy, sin jomfrutale om – ja, hvad ellers: ufoer. Netop i Overhuset har de aldrende lorder en ufo-klub. Den kære jarl har sågar blandt sine mange bøger, under sit borgerlige navn, Brinsley le Poer Trench, også skrevet en bog hvor han argumenterer for teorien om, at jorden er hul og at ufoerne kommer ud af huller fra kulturer inde i jorden! 1

Blåt blod i årerne og høje poster er ingen garanti mod galskab!

Noter:

1) Læs kapitel 45

Kapitel 46 Kapitel 48

[*]