af Nordisk UFO Organisation (1960)

Bladet “UFO-Nyt” bragte i sit august-nummer et opråb fra Adamski, gående ud på at samle alle nationer mod en fælles fjende i rummet. Vi vil anbefale alle at læse denne artikel samt Adamskis bog: “Ombord på rumskibene”, der lige er udkommet på dansk. De vil studse! Ikke over de gode budskaber, rumbrødrene bringer, for de indeholder kun opløftende tanker, men over det, der med Adamskis hjælp sættes i gang nu.

Når De har læst begge dele, tvivler De, om det virkelig drejer sig om den samme forfatter. Det eneste positive i Adamskis opråb er, at det går ud på at samle hele menneskeheden om et fælles mål, men selve målet, man skal samles om, er negativt: Krigsforberedelse mod en langt overlegen fjende fra rummet. Det kan aldrig være fremsat af de fredselskende rumbrødre, der gang på gang opfordrer til broderskab i hele universet. I rumbrødrenes budskaber står der ikke et eneste ord om, at de kommer til vor Jord for at holde oprustningsindustrien i gang. Tværtimod gør de det klart for os, at vor fremturen vil ende med total sammenbrud, fordi det bærende princip i alt liv fuldstændig sættes til side af os.

Nu siger Adamski, at hvis rustningsindustrien eller forsvarsfabrikkerne fortsat skulle beskæftiges, kan det kun ske, hvis vi har en fælles fjende. Adamski vil altså hjælpe til at redde os økonomisk gennem fælles oprustning mod en fælles fjende. Hvor får vi så denne fjende fra? Det må være en, der kolliderer med vort nuværende økonomiske system og truer vor livsanskuelse. Adamski siger nu: “Når vor livsanskuelse bliver truet, bevæbnes allierede lande, og dette tilvejebringer et afløb for overskydende materiel, og produktionen fortsættes.” Ja, men Adamski har jo i årevis gjort de mest fortvivlede anstrengelser netop for at overbevise os om, at vor livsanskuelse er forkert, at vi må ændre vor mentalitet. Han er gået ind for et samarbejde med rumbrødrene, talt om universelt broderskab gennem åringer, talt sig hæs om rumbrødrenes høje etiske livsanskuelse, at de aldrig dræber et levende væsen … og nu vil han pludselig forsvare den gamle, forkerte livsanskuelse med rumskibe, der kan tage kampen op – mod hvem?

Hvorfor henviser han til side 88 i sin bog, hvor den vise mand siger:

“Der findes også verdener, hvor udviklingen er nået langt på videnskabens område, men er forblevet stående på et lavt standpunkt, hvor det drejer sig om personlig og social forståelse, selv om de har erobret rummet.”

Der står ikke et ord om, at disse verdener er fjendtligt indstillet over for os, eller at vi burde udrydde dem! Men derimod står der på side 90, at de vise mænd siger til Adamski:

“Vi kunne fortælle jer meget om, hvorledes man kontrollerer tyngdekraften, en viden, der er nødvendig både for en sikker start og sikker landing på planeterne. Vi ville med glæde give jer denne viden, der har været os til stor nytte, men I har endnu ikke lært at leve i fred og broderskab med hinanden til alles vel, således som vi kender til det på andre planeter. Hvis vi afslørede denne kraft for dig eller en anden jordbeboer, og det blev offentligt kendt, så ville nogle af jeres folk hurtigt bygge et rumskib, udstyre det med våben og så gøre jagt på og forsøge at besejre andre verdener og tage dem i besiddelse.”

Dette siger den vise mand om vor mentalitet. Og nu bekræfter Adamski gennem sin oprustningsplan, at denne vise mand har talt sandt. Den eneste betingelse for et samarbejde med rumbrødrene og hjælp fra deres side, er, at vi en gang for alle lægger sværdet til side.

“UFO-Nyt” skriver: “Man må forstå, at det er begrænset, hvad der må fortælles —“. Vi forstår det nu ikke, så vi venter på at få mere at vide; før eller senere tåler Adamskis motiver vel at blive sat under fuld belysning, så vi tydeligt kan se, at hans fredelige rumbrødre står bag hans plan – indtil da er vi tilbageholdende med vor “glæde over, at SUFOIs arbejde nu endelig bliver anvendt efter formålet”.

Vi forstår godt, at hele det nye program er opstået som “et led i en nøje udtænkt operationsplan”, alene det at måtte forklare alle deres hidtidige bortforklaringer og indrømme, at UFOerne er en realitet og finde på en udvej, hvorfor de har undertrykt sandheden om dem og deres budskaber så længe, må jo give de ansvarlige autoriteter hovedpine. Og så må kirken vel også tage standpunkt til UFOerne og deres budskaber, når myndighederne nu efter 12 års overvejelser fremlægger et oprustningsprogram. Jovist, der er meget at tage i betragtning.

Hvad vi ikke forstår, er, at Adamskis fredselskende rumbrødre, der gør alt for at få os ind i et broderskab, står bag hans oprustningsplan.. Det er jo stik imod deres fortolkning af de guddommelige love. Adamski kommer nok til at forklare sit nye standpunkt nærmere, hvis han regner med at blive forstået af dem, der betragter rumbrødrene som menneskehedens venner.

Kilde: Studiehæfte over flyvende Tallerkener. Hæfte 23, september 1960

[*]