af Willy Wegner

Dette er ikke dagsaktuelle artikler om de flyvende tallerkener! Det er heller ikke en gennemgang af de nyeste landevindinger indenfor det man kalder ufologi – faktisk siger Poul Kastrups artikler ikke ét nyt ord i ufo-debatten!

Jamen, hvad skal det så til, at trække et udvalg Poul Kastrups gamle artikler og synspunkter frem her og nu?

For det første, så giver Poul Kastrups betragtninger, hvoraf nogle nu har rigtig mange år på bagen, et tidsbillede af de anskuelser man havde om ufoer i de første år. Men Poul Kastrups synsvinkel, den kombinerede psykisk/fysiske, blev undertrykt af samtidens “mainstream” ufologer. Især var man i Skandinavisk UFO Information ikke glade for de psykiske aspekter – man ville jo gerne tages alvorligt.

For det andet har det vist sig, set i bakspejlet, at ufologien til en vis grad kører i ring. I 1950’erne var betragtningerne omkring de flyvende tallerkener en del af den voksende New Age-bevægelse. Jeg ved godt, at man i den nyere litteratur om New Age-bølgen, daterer denne strøming til udspring i kulturbrydningen omkring 1968. Men allerede mere end ti år tidligere blev der udgivet bøger om den kommende nye tidsalder på forlag som New Age Publishing Co. i Los Angeles, og det var blandt andet også bøger om ufoer og kontakt med rumvæsener. I dag har de psykiske aspekter atter vundet indpas i brede dele af den “nye” ufologi.

For det tredje kan læsere af denne arkivsamling også blot nøjes med at betragte det som en stor omgang nostalgia, et lille pust fra de “gode” gamle dage. En rodbehandling af den ufologiske visdomstand – med fuld bedøvelse!

Selvfølgelig er Poul Kastrups betragtninger belagt med en vis patina, men alligevel er de stadig interessante, ikke alene historisk set, men også fordi han anskuer datidens “ufo-sag” med alle aspekter involveret. Flere af disse aspekter var eksempelvis ikke “stuerene” i Skandinavisk UFO Information – SUFOI – og denne organisations tidsskrift Ufo-nyt. I SUFOI var man, groft set, kun beredt til at bringe ufo-stof der var i harmoni med kontaktpersonen George Adamskis lære om, hvad der var “sandhed” i denne sag. Ufo-nyt var talerør for den materielle ufo-sag – det var ihvertfald den selvforståelse der prægede datidens SUFOI, uanset en vis dobbetmoral med hensyn til Adamskis kontakt med “mestre” fra rummet, reinkarnation og telepati m.v.

Når tingene blev set gennem “Adamski-brillerne”, så var de psykiske aspekter han lancerede ikke psykiske, og de sekteriske islæt ikke sekterisk.

Poul Kastrup nærede ikke den behørige respekt for Adamski, men gik dog helhjertet ind for, at flyvende tallerkener eksisterede – også på det fysiske plan. Det fremgår tydeligt af hans artikler. Men det manglende knæfald for SUFOIs “mester”, George Adamski, og dennes danske “profet”, H.C. Petersen, satte ham i opposition overfor det han selv kaldte SUFOIs “dampmaskine-mentalitet”.

Derfor er det også tankevækkende i dag at konstatere, at selvsamme H.C. Petersen, så sent som oktober 1992, i et foredrag henviste til spiritistisk litteratur i relation til George Adamski.

Poul Kastrup (1910-1964) var okkultist, og gennem flere år var han redaktør af tidsskriftet Psykisk Forum, et tidsskrift for fri forskning og med formålet: at orientere omkring de okkulte og åndsvidenskabelige emner. Samtidig var Poul Kastrup en af de første der markerede sig i Danmark, som det man i dag kalder ufolog. Han skrev om emnet i Psykisk Forum, og senere også indenfor rammerne af Nordisk UFO Organisation. Af bøger er hans hovedværker “Den skjulte verden” og “Okkult leksikon”, der i 1986 blev genudgivet i 3. udg. af Strubes forlag.

I 1964 blev der skrevet nekrolog over Poul Kastrup, og nu, 30 år efter vil jeg gerne takke hans enke, Grethe Kastrup, for hendes venlige tilladelse, så denne samling kan “genudgives”.

[*]