8886_0 af Mogens Winther

Er drivhuseffekten reel, eller blot aflyst? Jovist, undertegnede kom til at svovle fælt da jeg fodslæbende måtte finde vinterdækkene frem – alt imens at sneen væltede ned. I årevis har den danske vinter knap nok vist sig, og nu frøs en hjemløs i Horsens ihjel sidst i december 2009 – så er det hele ikke blot endnu en gang smagsdommeri? Pia Kjærsgaards ugebrev lader ingen tvivl:

“Det skal ikke være nogen hemmelighed, at ideen om et klimatopmøde i København ikke er groet i Dansk Folkepartis have, derimod har vi hele tiden advaret imod at hæve ambitionsniveauet”1

Vi kender nemlig ikke den “fulde sandhed om, hvordan mennesket påvirker klimaet” o.s.v. Og som Pia Kjærsgaard slutter

“Jeg er glad for, at klimatopmødet nu er slut, og det endda midt i den koldeste december længe set. Jeg har været længe nok i politik til at opleve nye politiske fænomener blomstre op og visne igen på rekordtid – og det vil ske igen. Meget tyder på, at en del yngre danskere får et meget stort ønske opfyldt juleaften, nemlig at få en hvid jul. Og det endda midt i en i ophidset diskussion om klimaets påståede nedsmeltning.”1

Så svært det synes, vi lever i en global verden, på godt og ondt. Mærkelig nok – selv om der ligger sne på kolonihavehuset, så kan den arabisk sprogede nyhedskanal Al Jazeraa sagtens berette om tørke i Syrien2. Og selv om kulden i Danmark var så hård, at hjemløse i Horsens frøs ihjel3, så lå den globale middeltemperatur i den skæbnesvangre frostnat lørdag den 19 december 2009 alligevel næsten en kvart grad over temperaturen i 2008! Lad os se på endnu en myte, nemlig at klimavariationerne ikke skyldes os mennesker, men derimod naturlige forhold på solen.

Morten Messerschmidt – igen DF – udtalte i november 2009:

“Der er mange grunde til klimaforandringerne. Blandt andet er der forskning, der viser, at Solens magnetfelt har stor betydning. Men den forskning bliver slet ikke taget med, når FNs klimapanel udarbejder de rapporter, som kommer til at ligge til grund for en aftale i København”4

Lad os se lidt nærmere på den forskning, som startede forvirringen. Solen har et kraftigt magnetfelt, der undertiden bryder gennem Solens overflade via de såkaldte “solpletter”:

8688_3

Ofte ses kun ganske få solpletter, men hver ca. 11. år viser der sig mange solpletter5.

Perioden er dog kun 11 år i gennemsnit, nogle gange er der kortere, andre gange længere mellem solpletternes maksimum.

Det interval solpletterne optræder med har givet anledning til en diskussion af Solens indflydelse på Jordens klima.

I historisk tid menes fænomenet at have haft en vis betydning for klimaet, således manglede solpletterne fuldstændigt over en længere periode i 1600 årene, på samme tid oplevede man “den lille istid”6, en periode, hvor vintrene var særligt hårde, hvor bælterne f.eks. frøs til is, og svenskerne frit kunne hærge i Jylland.

Det vakte derfor berettiget opsigt7, da to danske forskere Eigil Friis-Christensen og Knud Lassen, begge DMI, i 1991 offentliggjorde en tilsyneladende statistisk sammenhæng mellem solpletternes forekomst og den globale opvarmning8.

8688_2

Kurven viste at forhold i Solens magnetfelt (den røde kurve angiver den såkaldte solplet-periode “sunspot cycle length”) og Jordens temperatur (blå) tilsyneladende fulgtes ad. Når solplet-perioden er længere end 11 år, vil Jorden altså opleve en afkøling.

Arbejdet vakte som nævnt enorm opsigt – se f.eks. artiklen i New York Times, 19919. Jeg beskrev selv emnet i Illustreret Videnskab 1992.

Klimaskeptikere som Lomborg, regeringen10 o.a. tolkede grafen ovenfor og nåede frem til at der ikke var megen plads til menneskeskabte drivhusfaktorer.

I naturvidenskabens verden er alt dog til fri diskussion, trods myter om det modsatte, når blot man er rimelig stringent i sin måde at argumentere på.

Og bekymrende nok er hele den før så overbevisende sammenhæng ved at falde fra hinanden. Netop nu er Solen helt rolig : vi oplever for tiden den mest “søvnige” sol i mere end 100 år11, men alligevel er jordens globale middel-temperatur i top.

Trods lokale danske snestorme viser den globale temperatur viser sig at være en af de varmeste nogensinde målt.

8688_1

De 10 varmeste år nogensinde ligger alle siden 1997.12, 13 Sidste gang Solen var i minimum skete i 199614.

I snit viser disse minima sig typisk hver 11. år – næste solminimum burde have været i 2007, men det absolutte minimum15 indtrådte først i december 200816.

Men allerede i 2008, pudsigt nok selvsamme år som Anders Fogh Rasmussen foretog sin overraskende klima-kovending, stod det klart at Solen ikke kunne bære skylden for moderne tiders globale opvarmning.

Uanset de lokale snedriver i Nedre Bølleby mens dette skrives – så er gletschere verden over på dramatisk tilbagegang17, samtidig med at nordvestpassagen i 2009 konstateret isfri for første gang i 125 000 år.18

Samtidig er atmosfærens CO2 indhold netop nu det højeste i mere end 400 000 år!!

Efterskrift – Februar 2010

For dem der ikke lige fik lagt mærke til det – så blev Januar 2010 den globalt set varmeste måned i 32 år !

Graf over den globale temperatur netop nu.:

Tjek selv temperaturen her.

Jo, verden er ikke hvad den har været: Mens østkysten af USA drukner i århundredets snestorm, har vestkysten det modsatte vejr.

Politiken fortæller :

“Området omkring vinter-OL” (d.v.s. vestkysten – Vancouver) “er meget atypisk for tidspunktet ‘plaget’ af varmegrader. …
Derfor har arrangørerne nu valgt at få fragtet tonsvis af sne til især Cypress Mountain, hvor de olympiske snowboard-discipliner afholdes.”
Kilde: Politiken

Og videre :

” Snesæsonen er forkortet med 4-5 uger på blot 50 år, og temperaturerne er steget 1-2 grader. I år har det været ekstra mildt og regnende med stort set ingen sne – ikke mindst på grund af havstrømmen El Niño, der har gjort hele Stillehavsområdet varmere.”Kilde: Politiken

Supplerende links:

Dette til trods vil der også fremover findes de såkaldte “klima-nægtere”. Værd at læse er også denne top-10 liste over skeptiske argumenter. Eller denne kompetente liste af modargumenter: http://www.astro-sharp.com/tggws.asp og http://www.newscientist.com/article/dn11650-climate-myths-global-warming-is-down-to-the-sun-not-humans.html
Den globale middeltemperatur her og nu: http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps
Årsrapport ved NOOA – klimaets tilstand 2009: http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/?report=global&year=2009&month=13&submitted=Get+Report

Kilder

 1. Pia Kjærsgaard, ugebrev, 21.12.2009
 2. http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/12/200912974712995947.html
 3. http://politiken.dk/indland/article867572.ece
 4. http://www.berlingske.dk/klima/df-arrangerer-alternativt-klimatopmoede
 5. Dansk Wikipedia
 6. Den lille istid
 7. Kilde
 8. Graf
 9. New York Times
 10. Kilde
 11. NASA
 12. Solar Activity
 13. DMI
 14. SolarCycle24.com
 15. NASA
 16. NOAA.gov
 17. Glacier Gallery
 18. TV2 Nyhederne