af Claus Larsen

Efter 10 års undersøgelser er der stadig ikke noget klart svar på om nisser eksisterer.

I en stor international undersøgelse er over 5.000 mennesker, der havde set nisser og 7.500 der ikke havde, blevet interviewet i forbindelse med undersøgelsen.

Forsøgspersonerne kom fra Australien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Israel, Italien, Japan, New Zealand, Norge, Sverige og Storbritannien.

Mere grundige undersøgelser

– Ud fra resultaterne kan vi ikke konkludere, at nisser eksisterer, men det er samtidig også for tidligt at sige, at de ikke findes, siger Nicholas Christmas, direktør i verdensorganisationen for nissers (VOfN) afdeling for nisseforskning, VOfNAfNf, der har stået for undersøgelsen.

Forskerne påpeger, at der muligvis skal mere grundige undersøgelser til for at fastslå, om nisser eksisterer. De er i tvivl om, hvorvidt tallene er pålidelige på grund af eventuelle fejl i undersøgelsesmetoden.

5 milliarder nisser

– Vi kan ikke bare konkludere, at de ikke eksisterer, siger den ledende forsker i undersøgelsen, N. Isse.

Skeptica, netværket af uafhængige danske skeptikere, udtaler, at VOfNAfNfs resultater igen viser, at der ikke er noget bevis for at nisser eksisterer.

Der er omkring fem milliarder påståede nisser i verden i dag.

I redaktørens skraldespand

Hvis det ovenstående havde fundet vej til nyhedsredaktionerne rundt om i de danske medier, ville den næppe have fået spalteplads. Enhver nyhedsredaktør ville med det samme have kunnet set, at argumentationen ikke kunne bære: Man kan jo ikke bruge argumentet “ingen kan påvise at nisser ikke eksisterer”. Man kan ikke bevise et negativt udsagn.

Men det var alligevel hvad der skete d. 17 maj, anno 2010, blot med et andet emne. DRs nyheder bragte historien om endnu et kapitel fra sagaen om hvorvidt mobiltelefoner kan give kræft eller ej.

Overskriften lød:

“Stadig uklart om mobiler giver kræft”1

efterfulgt af den endnu mere dystre

“En stor undersøgelse med 13.000 deltagere har ikke kunne fastslå, om mobiltelefoner kan give kræft i hjernen.”1

og

“Men efter 10 års undersøgelser er er der stadig ikke noget klart svar på, om mobiltelefoner kan give kræft i hjernen.”1

Læste man artiklen, opdagede man dog hurtigt, at det netop blev påvist i undersøgelsen, at der ikke var nogen risiko:

“- Ud fra resultaterne kan vi ikke konkludere, at der er nogen risiko forbundet med brug af mobiltelefoner”,1

udtaler Christopher Wild, direktør i verdenssundhedsorganisationens (WHO) afdeling for kræftforskning, Iarc, der har stået for undersøgelsen.

Altså, endnu en undersøgelse, der endnu en gang viste, at man ikke kunne påvise en sammenhæng mellem kræft og brug af mobiltelefoner.

Men lige efter går samme direktør i en klassisk logisk fælde:

“men det er samtidig også for tidligt at sige, at der ikke er nogen risiko forbundet med det”1

Nej, der var ingen beviser for at mobilstråling gav kræft – men der var jo heller noget bevis for at mobilstråling ikke gav kræft – vel?

Uha, uha. Vi må hellere afsige dommen “uafgjort”, og fortsætte med endnu flere undersøgelser:

“Forskerne påpeger, at der muligvis skal mere grundige undersøgelser til for at fastslå, om der er en forbindelse mellem mobiltelefonbrug og kræft. De er i tvivl om, hvorvidt tallene er pålidelige på grund af eventuelle fejl i undersøgelsesmetoden.”1

Vi kan aldrig få vished for at X ikke forårsager Y. Der vil altid være “usikkerhed”, forstået på den måde at der altid vil være et område man endnu ikke har undersøgt og afvist.

Men vi kan dermed ikke sige, at svaret ikke er fundet. Hvis vi ikke kan finde et kausalt link mellem X og Y, så er vi ikke berettigede til at sige, at det omvendte er lige så gyldigt. Lad os kigge på et par tænkte eksempler:

“Vi har ikke fundet et link mellem almindeligt postevand og kræft. På trods af de mange undersøgelser, er det også for tidligt at sige, at der ikke er nogen risiko forbundet med at drikke vand.”

“Vi har ikke fundet et link mellem atmosfærisk luft og kræft. På trods af de mange undersøgelser, er det også for tidligt at sige, at der ikke er nogen risiko forbundet med at trække vejret.”

Den går ikke, vel? Sådan kan man ikke angribe en problemstilling. På den måde er alt jo “usikkert”, til evig tid. Men vi kan ikke sætte al udvikling i stå, blot fordi vi ikke har opnået hvad der ikke kan opnås. Specielt ikke, hvis vi allerede har en overvældende mængde undersøgelser, der ikke kan påvise at der er nogen kræftrisiko ved brug af mobiltelefoner.

Men vi kan gøre vores bedste for at genkende logiske fejlslutninger, når vi ser dem. Og handle ud fra det.

Kilder

  1. Stadig uklart om mobiler giver kræft