Af Stephen Barrett, M.D., oversat af Dann Simonsen

Therapeutic Touch (TT) er en metode, hvor det siges, at hænderne “dirigerer menneskelige energier for at hjælpe eller helbrede nogen, der er syg.” Fortalerne for TT hævder, at patientens “energifelt” kan mærkes og bevidst manipuleres af terapeuten. De har en teori om, at healing er et resultat af en overførelse af “overskydende energi” fra healeren til patienten. Deres rapporter påstår, at TT er effektiv mod snesevis af sygdomme og lidelser. Therapeutic Touch blev opfundet i de tidlige 1970’ere af Dolores Krieger, Ph.D., R.N., et medlem af New York University’s fakultet for sygepleje. Det “menneskelige energifelt”, som TT-teoretikere postulerer, minder om den “magnetiske væske” eller “magnetiske kraft”, som Anton Mesmer og hans tilhængere havde som hypotese i det 18. århundrede [1].
Mesmerismen mente, at sygdomme forårsages af noget, der blokerede for, at denne væske kunne flyde frit, og at dygtige healere (“sensitive”) kunne fjerne disse blokeringer ved at lave passager med deres hænder. Nogle dele af mesmerismen blev genoplivet i det 19. århundrede af teosofien, en okkult religion, der inkorporerer fjernøstlige metafysiske forestillinger og som mange nuværende newage-idéer bygger på. Dora Kunz, som regnes for at have været med til at udvikle TT, var formand for det Teosofiske Selskab i Amerika fra 1975 til 1987. Hun arbejde sammen med Krieger om de tidlige TT-studier og hævder at være femte-generations “sensitiv” med “healerevner”.

I slutningen af 1990’erne, meddelte fortalerne for TT, at mere end 100.000 mennesker i hele verden var blevet trænet i TT-teknikken, inklusive mindst 43.000 professionelle sundhedsarbejdere, og at omkring halvdelen af dem, der havde modtaget træningen, brugte den i praksis. TT inkluderer almindeligvis fire trin:

  1. “Centrering,” en meditativ proces, der siges at rette healeren ind på patientens energi-niveau
  2. “Vurdering”, siges at blive udført ved at bruge ens hænder til at opdage kræfter, der udstråler fra patienten
  3. “Udglatning af feltet,” (også kaldet “klaring”), siges at inkludere, at “stillestående energi” fejes nedad for at forberede energi-overførsel,
  4. “Overførsel af energi” fra udøveren til patienten.

Den almindeligste form for TT er “ikke – kontakt terapeutisk berøring”, som gøres med “healerens” hænder holdt 5-10 cm væk fra patientens krop. TT bruges undertiden sammen med massage.
Der er ikke videnskabeligt bevis for eller logisk grund til at tro, at den “energi-overførsel”, som postuleres af tilhængerne af TT, rent faktisk forekommer. Det er sikkert at antage, at alle reaktioner på proceduren er psykologiske reaktioner på “håndspålæggelsen”.
I 1996 offentliggjorde Linda Rosa, registreret sygeplejerske, en kritik af alle de studier i forbindelse med TT, som hun kunne finde i lokale sygeplejejournaler og andetsteds. Hun konkluderede: “Jo strengere forskningen er tilrettelagt, jo mere detaljeret den statistiske analyse er, desto mindre bevis er der på, at der er noget observeret – eller observerbart – fænomen.” [2]

TT-fortalere siger, at “Basislinie-vurdering af energifeltet er nødvendigt for at gribe effektivt ind under TT-behandlingen.” [3] I en alder af ni år fandt Rosas datter Emily på en måde at teste, om udøverne kunne mærke hendes angivelige “energifelt”. I løbet af de næste to år testede hun, om 21 af dem kunne mærke en af hendes hænder nær deres, hvis de ikke kunne se hende. Hver deltager blev testet 10 eller 20 gange.

Under disse tests lod udøverne deres underarme og hænder ligge på et fladt underlag med håndfladen opad, ca. 25-30 cm fra hinanden. Emily holdt så sin ene hånd med håndfladen nedad 5-10 cm over en af forsøgspersonens håndflader. Der blev benyttet en ca. 1 meter høj og 3 mm tyk afskærmning af pap til at forhindre deltagerne i at se, hvilken af deres hænder, der blev valgt. Deltagerne lokaliserede kun Emilys hånd korrekt i 122 (44 %) ud af 280 test-omgange, hvilket ikke er bedre, end man ville forvente via rent gætteri [4]. En score på 50 % ville være forventelig via ren tilfældighed. Undersøgelsen blev rapporteret i 1998 i Journal of the American Medical Association (JAMA), hvis redaktør, George D. Lundberg, M.D., kommenterede, (a) at TT-udøvere fra nu af havde en moralsk pligt til at præsentere undersøgelsens resultater for potentielle patienter, (b) tredje-part skulle stille spørgsmålstegn ved, om de skulle betale for TT-behandlinger, og (c) at patienter skulle nægte at betale for TT, “før eller med mindre yderligere ærlige eksperimenter demonstrerer en regulær effekt.” [5].

I 1996 tilbød James Randi Educational Foundation $742.000 til enhver, der kunne demonstrere en evne til at mærke et “menneskeligt energifelt” under betingelser, der ligner dem i vores undersøgelse. Selv om mere end 80.000 amerikanske udøvere påstår at have denne evne, var der kun én, der forsøgte at demonstrere den. Hun mislykkedes, og der har ikke været andre, der har ansøgt om at vinde beløbet, som nu er på en million dollars, selv om der har været vidtgående forsøg på at rekruttere flere kandidater, inklusive en direkte appel til Dr. Krieger. Det er selvfølgelig ikke overraskende, eftersom fortalerne for TT ikke har noget at vinde ved at udsætte sig for en ærlig test af deres mest grundlæggende antagelse.
Hvis du befinder dig på et hospital, hvor der praktiseres TT, bør du indgive en protest.

Referencer:

  1. Ball TS, Alexander DD. Catching up with eighteenth century science in the evaluation of therapeutic touch. Skeptical Inquirer 22(4):31-34, 1998.
  2. Rosa L. Survey of Therapeutic Touch “Research.” Loveland, Colorado: Front Range Skeptics, 1996.
  3. Therapeutic touch policy and procedure for health care professionals. Nurse Healers-Professional Associates International Web site, accessed Feb 3, 2008.
  4. Rosa L, Rosa E, Sarner L, Barrett S. A Close Look at Therapeutic Touch. JAMA 279:1005-1010, 1998. To obtain a reprint of this article, send a self-addressed stamped envelope to the National Therapeutic Touch Study Group, 711 W. 9th St., Loveland, CO 80537.
  5. Lundberg GD. Editor’s note. JAMA 279:1040, 1998.

Original artikel, Quackwatch.com


Data fra undersøgelse af Therapeutic Touch (TT)

Af Larry Sarner

Da hun var ni og ti år gammel testede min datter Emily Rosa i alt 14 udøvere af TT 10 gange hver, og syv udøvere 20 gange hver. Under disse tests lod udøverne deres underarme og hænder ligge på et fladt underlag med håndfladen opad, ca. 25-30 cm fra hinanden. Emily holdt så sin ene hånd med håndfladen nedad 5-10 cm over en af forsøgspersonens håndflader. TT-udøverne lokaliserede kun Emilys hånd 122 gange (44 %) ud af 280 test-omgange, hvilket ikke er bedre end man ville forvente ved gætteri. En score på 50 % ville være forventelig via ren tilfældighed. Der var ingen sammenhæng mellem den enkelte udøvers score og længden af den individuelle test.

Resultaterne blev offentliggjort i Journal of the American Medical Association d. 1. april 1998.


CMT = Certified massage therapist
LPN = Licensed practical nurse
RN = Registered nurse

Original artikel, Quackwatch.com