af Claus Larsen

Søndagsavisens udgave 26.-28.august 2011 indeholdt en artikel om det forestående folketingsvalg, som daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen forventedes at udskrive, før valgperioden udløb den 13. november 2011. Avisen havde, som så mange andre, konstateret at de professionelle politiske kommentatorer ikke havde haft meget held til at forudsige den præcise dato.

Det kan næppe undre ret mange, set i lyset af at politik er mulighedernes kunst, hvor en valgdato før den fire-årige valgperiode udskrives på det tidspunkt der anses af statsministeren for at være det korrekte – og strategisk bedste – tidspunkt. Men sjovt er det da, og resulterer altid i opmærksomhed i medierne.

Måske derfor havde Søndagsavisen inviteret tre udøvere af de okkulte discipliner til at give hver deres bud på den skæbnesvangre dato: Astrologen Johan Hjelmborg, numerologen Annet Kofoed og den clairvoyante Mette Braad.

Traditionen byder at folketingsvalg afholdes på tirsdage. Lad os derfor tage et kig på hvilke tirsdage i perioden 19. august 2011 (vi antager at de okkulte blev spurgt i ugen op til 26.-28. august-udgaven) til 13. november 2011, som var den sidste dag der kunne udskrives valg på.

I august var der følgende muligheder: Den 2., 9., 16., 23. og 30.

I september var der følgende muligheder: Den 6., 13., 20. og 27.

I oktober var der følgende muligheder: Den 4., 11., 18. og 25.

I november var der følgende muligheder: Den 8.

De okkulte havde altså kun 14 datoer at gætte mellem.

Johan Hjelmborg, astrolog

“Jeg er nødt til at tage et forbehold, for det her med at gætte valgdatoer er ikke mit speciale. Jeg har ikke studeret temaet. Men det er sjovt, for jeg fik faktisk det spørgsmål for nylig af en, der har sin gang bag kulisserne på Christiansborg. Og der sagde jeg til ham, at det var noget, der ville trække ud, og at det ikke ville komme så tidligt, som folk sagde. Efter min mening kunne det godt være 4. eller 6. oktober. Ja, det er mit bud.”

Astrologen havde altså to konkrete datoer, hvoraf kun den ene faldt på en tirsdag. Begge datoer var forkerte.

Det er tankevækkende at astrologen overfor Søndagsavisen på forhånd gør det klart at han ikke har studeret temaet, og derfor må tage forbehold, for hvordan kan han så på stående fod opremse de astrologisk bestemte datoer, og altså var forberedt på at spørgsmålet kom? Så må han jo have studeret emnet tilstrækkeligt, og med nok selvtillid kunne fortælle en person tæt på magtens centrum hvornår folketingsvalget ville komme.

For Johan Hjelmborg griber vel ikke en chance for at demonstrere astrologiens gyldighed overfor magtens mænd, uden at have gjort et grundigt forarbejde?

Annet Kofoed, numerolog

“Lars Løkke er i numerologien det, vi kalder ‘en sekser’, så han vælger en dato, hvor tværsummen er seks, den 6. 15., 24., eller en dato, der går op i tre, seks eller ni. Så han har enormt mange dage at vælge imellem, og de er lige stærke for ham, så datoen er svær at sige. Anders Fogh er ‘en otter’, så han havde ikke så meget at vælge mellem. Men seksere har så mange dage, at de bare kan vælge og vrage. På den måde er de lidt heldigere.”

Man må sige at numerologen giver sig selv meget vide rammer. Først nedfæstes en regel der siger “tværsum 6”, fordi statsministeren er ‘en sekser’, men umiddelbart efter udvides regelen til også at omfatte datoer der går op i 3. At denne udvidelse betyder at datoerne også går op i 6 og 9 er åbenbart gået hen over hovedet på numerologen – talmagi og matematikforståelse er øjensynlig to inkompatible størrelser.

Nuvel – i perioden, der udgør 87 dage, findes ikke mindre end 28 dage der opfylder kriterierne, hvilket er 32%, næsten hver tredje dag. Godt nok “gættede” numerologen rigtigt hvad angår dagen i en måned, men eftersom hun ikke sagde noget om måneden, må vi afvise at gættet var korrekt.

Vi må også af en anden grund afholde os fra at tilskrive gættet de numerologiske (over)naturlove, idet numerologen peger på Anders Fogh som ekstra eksempel. Anders Fogh er født den 26. i måneden, hvorfor hans skæbne bestemmes af tværsummen (af Annet Kofoed kaldet “sjælelige tal”) heraf. Godt nok udskrev han folketingsvalg den 8. februar 2005 – en ‘otter’ – men desværre valgte han den 13. november 2007 næste gang der skulle være valg. Måske har numerologen overset dette folketingsvalg – eller blot set bort fra det, for at få det til at stemme.

Mette Braad, clairvoyant

“Jeg stillede ind på statsministeren og kunne mærke en kæmpe frustration, for han ville helst udskrive valget nu. Han føler, at det grundlag han ville udskrive valgtet på, er væk, og søger nu efter et nyt. Så jeg spurgte min livsledsager i den åndelige verden til råds, da han ofte er præcis med tidsangivelser. Han siger, at der vil være valg den første uge i november, omkring den 3. Det udskrives 6. eller 7. oktober.”

Den clairvoyante helgarderer altså: Hvis valget blev udskrevet på et senere tidspunkt, ville Mette Braad have fået ret i sit gæt. Men i fald valget blev udskrevet tidligere, kunne hun også have peget på at hendes synskhed korrekt havde “stillet ind” på statsministerens ønske om et tidligere valg.

Så lang snor bør vi dog ikke give en ånd, specielt ikke når det hævdes at ånden “ofte er præcis med tidsangivelser”, og kun to datoer angives.

Heller ikke i dette tilfælde gættede den okkulte korrekt.

Konklusion

Den 26. august, fredagen før Søndagsavisen udkom, udskrev daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen valg, til afholdelse torsdag den 15. september 2011.

Samtlige overtroiske gæt var altså forkerte. Hverken astrologien, numerologien eller det åndelige plan viste sig at komme bare i nærheden af hverken dagen for udskrivelse af folketingsvalget, eller selve valgdatoen.

Som Søndagsavisen selv tørt konstaterede:

“Spådomme har dog det tilfælles, at de har det med at slå fejl.”

Og det står i avisen, så det må være sandt…