9049

af Mogens Winther og Claus Larsen

Skeptica har tidligere skrevet om John Braad, der, efter en uddannelse som bagersvend, nu er mest kendt fra de kulørte ugeblade som “sandsiger”. I ugebladet Hjemmet kan læserne under rubrikken “John ser alt” få svar på alle mulige spørgsmål. Her er et par typiske eksempler:

“Vil min søn betale de penge tilbage, han skylder mig?”

“Hvor er mine forsvundne smykker?”

“Har min kæreste en anden?”

9049-01

Man kan sågar købe en hel dag sammen med den synske, hvor ens sjæleliv kan blive blotlagt af de allestedsnærværende ånder, fremmanet af John Braad selv. Det er dog også sket, at mere alvorlige emner bliver afgjort. I artiklen “Clairvoyant brevkasse forudsiger død”, forudså “sandsigeren” en læserbrevsskribents dødsdato:

“Du vil leve, til du er midt i 70’erne, og dødsårsagen vil være en blodprop.”

Sådanne evner medfører naturligt nok en vis interesse, specielt blandt skeptikere, men indtil nu har det, trods flere ihærdige forsøg, ikke været muligt at få John Braad til at stille op til en videnskabelig test af de påståede evner, hvor det ikke er muligt at benytte de billige tricks, der historisk set har karakteriseret hele åndemagerbranchen. På trods af dette, har John Braad i flere nylige avisartikler fremført at hans spådomme skulle være en succes.

I fraværet af en videnskabelig test, er vi derfor nødsaget til at se nærmere på John Braads forudsigelser, således som de blev fremsat i hans bog fra 1999, “Mit liv som sandsiger”.

Klima og katastrofer

Vi lægger ud med de store linier:

9049-07

“Der er så meget omkring dommedagsprofetier, efterhånden som vi nærmer os år 2000, men jeg mener simpelthen ikke, at der vil ske noget forfærdeligt i forbindelse med årtusindskiftet.

Langt senere er der en ny istid på vej. Jeg kan ikke se, om den kommer om 1000 år eller nylig om 2000 år. Men vi kan allerede nu mærke de mange temperaturforandringer, der er i gang. Sommer og vinter er ved at være mere ens. Og hvis vi ser tilbage, har klimaforandringerne været undervejs et stykke tid.

Det hele vil blive “hjulpet godt på vej” af den forurening, vi alle har andel i.

Men selve forureningsspørgsmålet vil vi blive bedre til at takle. Vi vil efterhånden få godt styr på det.

Hverken vore børn, børnebørn eller oldebørn vil komme til at opleve den nye istid. Men hvis vi bare går en generation frem, vil sommer og vinter være meget mere ens.

I kølvandet af de nye temperaturforandringer vil der komme nogle følgesygdomme. Det vil typisk være bakteriesygdomme.”
“Profetier”, side 80-93

Allerede her må det nævnes, at det ikke just er en truende istid, der bekymrer videnskaben i dag, men det stik modsatte, nemlig en menneskeskabt global opvarmning.

Det kan tænkes, at John Braad ikke nævner denne globale opvarmning med et eneste ord, og taler i stedet om “istid”, fordi global opvarmning ikke var særlig kendt i den brede offentlighed, på det tidspunkt hvor han nedfældede sine profetier. Men det kan naturligvis være en tilfældighed.

Nuvel, det kunne jo være, at John Braad har haft bedre held med den næste spådom (fremhævelserne er vores):

9049-02

“Jeg kan også se, at inden for en 5-års periode vil der ske det, at vi “pludselig” finder ud af, at noget radioaktivt stof igen er “sluppet ud”. Udslippet, der er meget kraftigt, vil ske i Østblokken.

Dette udslip foranlediger, at der virkelig begynder at komme gang i oprydningen. Vi vil hjælpe dem med at få alt det gamle brudt ned. Vi vil virkelig tage os sammen og gøre noget.

Forureningen og a-kraftværkernes tilstand er meget værre, end man hidtil har forestillet sig. Det er faktisk meget, meget værre.

Men nu begynder vi at gøre noget. For folk er blevet meget bange for forurening af klodens vand. Og så viser det sig, at det er et meget større udslip, end vi i første omgang regnede med.

Så endelig tager verden sig sammen. Der er flere lande, der virkelig går sammen. Der har været optræk til en form for samarbejde længe, og der har været snakket meget om det. Men det er, som om den smule, der er blevet gjort, ikke rigtig har haft nogen effekt.

Men nu er et samarbejde en tvingende nødvendighed, hvis vi vil overleve. Udslippet vil være noget i samme stil som ulykken i Tjernobyl – “bare” værre!”
“Profetier”, side 80

En atomkatastrofe “værre” end Chernobyl, der endda fremhæves pressen i 2011 som værende en succes:

“I 1999 udgav John bogen “Mit liv som sandsiger”, og i slutningen af bogen ser han lidt længere frem i tiden. Bl.a. så han allerede dengang, at der ville komme en ny atomkatastrofe, værre end Tjernobyl!”
Synske John Braad så lille Holger, Randers Onsdag, 15. april, 2011

At man kan udråbe denne påstand til en succes er denne artikels forfattere lidt af en gåde. Enten er udslippet slet ikke sket, eller også må den være hemmeligholdt, i en sådan grad, at konspirationen overskygger selv den om månelandingerne! Hvis det sidste er tilfældet, må John Braad have insider kendskab til de mere snørklede efterretningskilder, eller, selvfølgelig, rent faktisk være synsk.

Det sidste er nok ikke så sandsynligt, i hvert fald ikke uden en ordentlig videnskabelig test, så vi venter stadig, her næsten 15 år efter John Braad fremsatte sin skæbnesvangre påstand om en alvorlig kernekraftulykke i Østblokken – indenfor kun 5 år. Venter vi længe nok, skal John Braad såmænd nok få ret, hvilket jo er karakteristisk for alle “sandsigere”.

Politik og økonomi

I 1993 offentliggjorde Anders Fogh Rasmussen som bekendt bogen “Fra Socialstat til Minimalstat”. John Braad fremsætter i sin bog mange tilsvarende liberale tanker:

“Det hele bliver som sagt privatiseret, både plejehjemssystemer, sygehuse og skoler. Der bliver ikke ret meget tilbage i offentligt regi”
“Profetier”, side 80

Herefter profeterer John Braad, at vi i Danmark vil få

“et meget bedre sygehussystem – og kortere ventelister, når det bliver privatiseret.”
“Profetier”, side 82

Det har gennem mange år været et dogme i netop partiet Venstre, at flere private sygehuse skulle bevirke kortere ventelister i det offentlige. Men ifølge flere undersøgelser har den øgede privatisering under VKO-regeringen netop ikke bevirket kortere ventelister; det eneste resultat man har opnået, er åbenbart, at nogle få er blevet overbehandlet, akkurat som i USA.

Den nedenfor omtalte avisartikel fra 2012 gav følgende succesbeskrivelse af John Braads bog:

“Han sagde også, at folk vil komme til at tegne forsikringer for at blive indlagt på sygehus. Sådan en forsikring fandtes slet ikke på det tidspunkt. Men den har været her længe nu.”
Favrskov Avis, “John Braad gennemskuer krisen”, 13. januar, 2012

Dette er (heller) ikke korrekt. Denne rapport, der analyserer sammenhængen mellem bevægelser i den danske, universelle velfærdsstat og fremvæksten af private sundhedsforsikringer i Danmark, påviser, at de første private sundhedsforsikringer i Danmark opstod allerede i 1989/90 efter engelsk forbillede (s. 31). Så det kan vel næppe komme som nogen overraskelse, selv for en synsk, at folk med penge har kunnet købe sig til en hurtigere behandling, både før 1999, hvor John Braads bog udkom, og efter.

Nu skal det ikke jo ikke være den rene jammerklage, for selv blind synsk har også held i sprøjten:

“Alle småbutikker forsvinder med tiden. Specialbutikkerne bliver de store tabere. Den lille købmand henne om hjørnet kommer ikke til at eksistere mere. Det bliver store kæder. Store supermarkedskæder hvor de har alt.”
“Profetier”, side 82

Dog vil vantro skeptikere nok hævde, at man ikke behøver være clairvoyant for at “forudsige” denne udvikling, der har været i gang siden supermarkederne for alvor holdt deres indtog tilbage i 1960’erne.

Lad os med usvækket håb rette blikket mod den næste økonomiske prognose. John Braad skrev i sin bog om den umiddelbart forestående Euro afstemning:

9049-03

“Vi går ikke ud af EU. EU er kommet for at blive. Det vil vi være med i, og vi kommer også med i den fælles mønt – og den danske krone forsvinder.

Al den snak om at vi vil have danske kroner, at vi ikke vil have “EU penge”, det holder ikke stik.

I løbet af meget kort tid har vi Euroen, og den danske krone glider lige så stille ud.”
“Profetier”, side 83

Afstemningen endte med et rungende nej, året efter John Braads bog udkom:

“Danmark stemte ved en folkeafstemning den 28. september 2000 nej til euroen (53,2% imod, 46,8% for).”
Wikipedia

Selv hvis kronen blev udskiftet med Euro, ville kronen ikke glide ud “lige så stille”, idet kronen med det samme ville blive skiftet ud med den nye møntfod, i stil med pengeombytningen lige efter Den 2. Verdenskrig.

Vi snupper et par stykker mere:

“For nogle år siden kunne jeg ikke forstå, at næsten lige meget hvem der var nede hos mig, så kunne jeg se, at de ville få nogle penge. Jeg kunne se, at mange af de mennesker, jeg mødte, byggede deres hus om, men de fik sådan set ikke mere gæld. Og de kom ikke til at arbejde i flere timer, og de vandt ikke i lotto.

Men renten faldt, og kurserne steg.

Vi oplevede i 80’erne, at folk gik fra hus og hjem. Kurserne faldt, og renterne steg. Når vi er ca. 5 år ude i fremtiden, vil vi opleve den tendens igen.”
“Profetier”, side 85

Boligpriserne steg som bekendt herhjemme. Sidst i 2007 gik det ligefrem så godt, at VKOs statsminister, trods flere økonomers advarsler, udtalte, at måske burde lærebøgerne skrives om. Realiteterne var desværre anderledes, for som bekendt indtraf i 2008 den værste internationale finanskrise siden krakket i Wall Street 1929, en krise som vi i skrivende stund (2013) stadig ikke er kommet os over.

Videnskab, medicin og helbred

Lad os forlade de politiske og økonomiske trakasserier, og vende blikket mod de medicinske fremskridt:

“Jeg er meget sikker på, at om max. 3 år får Danmark en meget stor anerkendelse fra udlandet for alt det, vi har gjort for andre mennesker i verden. Det er en international anerkendelse indenfor forskning. En rigtig flot håndsrækning for hvad Danmark har gjort for andre lande i forhold til vores størrelse.”
“Profetier”, side 80

Godt nok fik en dansker ganske vist Nobelprisen i 1997, altså kun 2 år før John Braad udgav sin bog, men siden har vi åbenbart ikke haft den store succes, i hvert fald ikke hvad angår disse priser. Et hurtigt kig viser et forstemmende fravær af danske prismodtagere.

Hvis læseren har et bud på hvad John Braad mon tænker på, kan forfatterne til denne artikel kontaktes her.

Videre går det:

“Kræftens gåde vil blive løst fuldstændig. Det ligger cirka 10 år frem.”
“Profetier”, side 88

Desværre synes dette budskab ikke at holde stik. Danmarks bedste videnskabelige website, Videnskab.dk, skrev for nyligt at vi nok aldrig får løst kræftens gåde – eftersom kræften løbende udvikler sig.

John Braad har også denne forudsigelse om AIDS:

“Jeg mener, at vi er meget tæt på en løsning med AIDS. Der kommer i første omgang ikke en vaccine, men en anden form for medicin, der fungerer på den måde, at man vil få svært ved at få AIDS, selv om man er hiv positiv.

Senere kommer vaccinen så vaccinen bliver bedre og bedre. Hvis man bliver hiv positiv, kan man stort set holde AIDS’en væk. Den vaccine kommer snart. ”
“Profetier”, side 92

Minsandten, der har John Braad måske for en gangs skyld ret – hvis det ikke lige var fordi at forskerne har haft præcis de samme overvejelser gennem mange år, også før John Braad udgav sin bog:

“In 1984, after the confirmation of the etiological agent of AIDS by scientists at the U.S. National Institutes of Health and the Pasteur Institute, the United States Health and Human Services Secretary Margaret Heckler declared that a vaccine would be available within two years.”
Wikipedia, HIV Vaccine

Men om John Braads visioner er tegn på et ægte klarsyn, eller blot et tegn på at manden holder sig orienteret via aviser, Internet, eller tidsskrifter som “Newsweek”, må være læsernes afgørelse.

Note: John Braad forudså i hvert fald ikke, at man ligefrem kunne kureres for hiv: “First woman in world believed to be cured of virus”, BBC, 16. februar 2022

Dog, der går ikke røg af en synsk, uden at der er en tændt smøg bag. En række lokalaviser beskrev i 2012, at John Braad skulle have forudsagt den uvilje, der i dag møder danske rygere:

9049-06

“I 1999 udkom hans bog: “Mit liv som sandsiger”. I den skrev han bl.a., at der kommer et totalt rygeforbud. Det var helt uhørt, at sådan noget kunne ske. Når der var fest, blev der budt cigaretter og cigarer rundt under middagen. Men nu står det halve selskab og fryser udenfor, mens de ryger.”
Favrskov Avis, “John Braad gennemskuer krisen”, 13. januar, 2012

Det er muligt, at de stakkels forfrosne rygere er blevet ganske overraskede over den uvilje, deres kvalmende cigaretter og cigarer forvolder. Men publikationen “Passiv rygning – et problem inden for restaurationsbranchen” skriver, at der var en stigende modstand mod rygning allerede i 1990’erne:

“Flere undersøgelser tyder dog på, at den offentlige mening bevæger sig i retning af mere opbakning af rygerestriktioner. I en række repræsentative befolkningsundersøgelser i Massachusetts steg støtten til røgfri restauranter fra 38% i 1992 til 60% i 1999

Også i Danmark synes der at være en positiv holdning til røgfrihed i restauranter. I en undersøgelse foretaget af PLS Rambøll undersøgelse for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse m.fl. viser det sig, at 83,5% af befolkningen (o 13 år) gerne vil have, at serveringssteder, hvor man spiser, kan tilbyde særlige afdelinger, hvor man ikke blev udsat for andres røg. Blandt daglig-rygere har 77% den holdning, blandt ikke-rygere dels denne holdning af 86%.”
Passiv rygning – et problem inden for restaurationsbranchen, 7 Holdninger til rygepolitik i befolkninger, blandt kunder og restaurantejere, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø.

Efterfølgende vedtog Folketinget en lov om “røgfrie miljøer” (2007), men altså ikke, som John Braad skriver, et “totalt rygeforbud”.

Krig

9049-04

Man kunne godt få den tanke, at selv en mand med John Braads evner ikke synes at støtte vore udsendte danske soldater.

De danske styrker i Afghanistan har en tragisk liste over personer, der bl.a. er sprængt i luften af Talebans vejsidebomber.

I betragtning af at John Braad på ugentlig basis rådgiver “Hjemmets” læsere om, hvor de nu har forlagt deres forsvundne vielsesringe, så burde det være en smal sag for ham at marchere i forreste linje, i hvert fald i synsk forstand, og udpege præcis de steder, hvor vore unge soldater ellers ville blive dræbt på meningsløs måde.

Ikke alene Forsvarskommandoen, men også de pårørende, kunne drage fordel af John Braads daglige bulletiner:

“Pas på – “hist hvor vejen slår en bugt” – ligger der et lille hus på hjørnet, med en stor sten foran. Og her ligger der en skummel Taleban vejsidebombe og venter…”

Man kunne godt få den tanke, at blot en enkelt bombe, afsløret på den måde, må være langt mere tilfredsstillende end at finde læsernes forlagte vielses ringe.

I hvert fald har John Braad ingen problemer med at forudse krige:

“Han forudså også, at der bliver krig. Nato “blander sig”, og Danmark er med. Det kom også til at holde stik.”
Favrskov Avis, “John Braad gennemskuer krisen”, 13. januar, 2012

Vi kan dog ikke regne dette for en korrekt forudsigelse, da sandsigeren er alt for vag i sin formulering. Der er altid krig et eller andet sted, og at NATO “blander sig” kan betyde både forsøg på fredsmægling til direkte krigshandlinger. Da Danmark er en del af NATO, siger det næsten sig selv, at vi også er “med”, når organisationen “blander sig”.

Der var heller ikke grund for NATO til at “blande sig” i Rusland, hvor John Braad havde denne dystre forudsigelse:

“Der kommer en mindre borgerkrig i Rusland inden år 2010”.
“Profetier”, side 85

I årene efter kupforsøget mod Mikhail Gorbachev i august 1991, der resulterede i Sovjetunionens opløsning, og indtil John Braad udgav sin bog, havde der allerede været adskillige konflikter i nogle af de tidligere sovjet-republikker. Specielt situationen i Tjetjenien udviklede sig i forfærdelig retning, så opfattelsen af regionen som en krudttønde var bestemt forståelse. Men, ak, til dags dato har Rusland ikke oplevet nogen form for borgerkrig, hverken i større eller mindre grad.

Hvad John Braad desværre ikke så

Indtil 1991 var den store fjende som bekendt selveste Sovjetunionen, men siden er skurken blevet islamisterne. Men kunne derfor have forventet at John Braad ville have set denne udvikling, især i betragtning af at islamisterne allerede i 1993 foretog det første angreb på World Trade Center.

Ak, nej. I stedet for at forudse selv terrorangrebet den 11. september 2001, skrev John Braad:

9049-05

“Der er så meget omkring dommedagsprofetier, efterhånden som vi nærmer os år 2000, men jeg mener simpelthen ikke, at der vil ske noget forfærdeligt i forbindelse med årtusindskiftet.”
“Profetier”, side 80

Det havde også været interessant, om John Braad havde varslet tsunamien i 2004, en ulykke, der desværre kostede flere hundrede tusinde mennesker livet.

Politikens bagside havde tilbage i 2009 denne opfordring til John Braad:

“PS. Det ville også være en meget stor hjælp, hvis du gad lette røven og fortælle, hvor Bin Laden gemmer sig. Der er i øvrigt en stor dusør, men det ved du vel også!”
Pas på! John ser ALT

Skeptica bragte allerede i 2005 en klar opfordring til alle danske clairvoyanter om at finde Osama bin Laden. Men her kneb det på ny med viljen, eller måske nærmere evnerne, trods udsigten til den største dusør nogensinde, 25 millioner dollars, eller i retning af 150 millioner kroner.

Som det vil være læseren bekendt, blev Osama bin Laden fundet og dræbt i 2011, helt uden hjælp fra synske, hvad enten det var John Braad eller hans kolleger.

Afrunding

Vi har ikke været alle John Braads forudsigelser fra hans bog igennem, blot plukket hist og pist. I fremtiden vil vi kigge nærmere på resten, og se om det virkelig kan passe, at vi har en rigtig synsk i lille Dannevang. Og det behøver man ikke at være synsk for at kunne forudse.