Forsiden af Politikens sektion “Lørdags Liv”, den 6. juli 2019, omtalte en artikel ved journalist Sarah Skarum om Pernille Ørskov, der droppede en lovende advokat karriere og blev selvstændig astrolog. Artiklen blev bragt i indlægget side 8-9, og fyldte et helt opslag1.

af Claus Larsen og Mogens Winther

Allerede som barn fulgte Pernille Ørskov med i TV udsendelser som “Advokaterne”, og hun “var dygtig i skolen, begavet og flittig”.

“Og det når man langt med, siger hun”.

Men en skilsmisse og barsel fik hende til at stræbe efter meningen med livet, så en dag sagde hun op, og fik en fin fratrædelsesordning. Efter en barsel, hvor dagligdagen pludselig stod stille, og nogle rejser med sin lille søn, kom den store omvendelse:

“Jeg har hemmeligt interesseret mig for det spirituelle i flere år, og på et tidspunkt begyndte jeg at sætte mig mere ind i astrologi”

Pernille Ørskov afslører måske mere end godt er om sin metode:

“Jeg bruger både horoskoper, men også min intuition. Det falder mig meget naturligt, jeg ville nok ikke kunne gøre det uden at have rådgivet advokatklienter i mange år. Som advokat skal man have styr på etik og fortrolighed”..”

Det er altså ikke kun tydningen af horoskopet, der afgør, hvordan horoskopet skal tydes. Her brydes der fundamentalt med forestillingen om, at astrologi er en videnskab, for hvor meget “intution” er der så i Pernille Ørskovs tydninger? Et kritisk øje ville måske forfalde til den konklusion, at der måske er lige lovlig meget cold reading3 involveret, hvilket gør astrologens arbejde til bedrag. Astrologen har dog ikke mange venlige ord overfor kritikere af astrologien:

“Danmark er et lille land, hvor det kan være op af bakke at beskæftige sig med spiritualitet. Ting, som betragtes som almindelige i andre lande, går som alternativt her, f.eks. akupunktur og homøopati. Der er stor skepsis og latterliggørelse, på trods af at store dele af befolkningen opsøger alternative metoder” siger hun.

Hun håber, det er ved at ændre sig, og hun har en klar vision:

“Det skal blive en god forretning”.

Pernille Ørskov har åbenbart ikke lagt horoskop for hverken sig selv eller sin virksomhed, for hvad skal astrologer i det hele taget med visioner, hvis et horoskop kan afsløre fremtiden?

Selv om folkeoplysning er en god ting, så vil vi dog lige påminde om, at den internationale arbejder-organisation ILO har udfærdiget et regelsæt, som netop forbyder anvendelsen af astrologi på sagesløse job-ansøgere.

ILO skriver således i publikationen “Protection of Workers Data”:

In addition, the more workers’ representatives are given the opportunity to influence the employer’s testing practices, the more the consent requirement will develop into a real barrier. National laws or regulations specifying the extent to which the consent of workers’ representatives or works councils is required and the requirements governing the administration of such tests (for example, that the tests be validated, that only specialists with certain qualifications conduct such tests, or that tests be part of an overall assessment by a qualified specialist) will supplement this provision of the code. In this regard, the use of astrology, graphology and the like should be precluded.3

For alle dem, der søger meningen med livet gennem astrologien, kan vi anbefale at man læser sidste halvdel af Skepticas artikel, Astrologi – vildfarelse eller videnskab? Del 3, hvor man kan læse om hvilke job muligheder astrologerne ser for de enkelte stjernetegn, samt hvordan den kendte Ferrari astrolog Ole Giber kom til at give en guddommeligt uheldigt horoskop for den – forstår vi – flinke kannibal “Jeff Dahmer”.

Det anbefales også at finde “Politikens bog om det Alternative” frem, og kigge på side 33-45.

Pernille Ørskovs blog læses her.

Kilder

  1. Pernille skiftede spor, Politiken, 8. juli 2019
  2. Cold reading, The Skeptic’s Dictionary
  3. Protection of Workers’ personal data, International Labour Office Geneva