I tysk folklore er der et udtryk som henfører til stor omtale, men ringe udbytte.   Udtrykket refererer til en bondemand, der i krigens kolde og trange tider forsøgte at klippe en so, for på den måde at opnå lidt uld til at strikke et par sokker.  Udtrykket hedder  : ”Viel Geschrei, und wenig Wolle”

af Claus Larsen og Mogens Winther

Og det skete i de dage, fra den 19. til 21. maj i København, at astrologerne afholdt en kongres.

Begrundelsen blev angivet til følgende:

”Astrologi er på hastig fremmarch over hele verden. Men hvorfor er den gamle visdom i stand til at overleve til alle tider og i alle samfund? Det er naturligvis, fordi der er noget om snakken. Det astrologiske miljø i Danmark er i en rivende udvikling, og vores ambition er at bidrage til at samle de mange ressourcer til glæde og gavn for alle med interesse i seriøs astrologi.”1

Desværre skorter det på dokumentation for, at astrologien er ”på hastig fremmarch”, og i det hele taget er ”seriøs”. Manglende dokumentation har dog aldrig afholdt astrologer fra at komme med storslåede proklamationer, og denne kongres var ikke undtaget.

Hvis vi blot kaster et kritisk øje på to af foredragsholderne, bliver dette klart som en skyfri stjernehimmel.

Henrik Bisbo

Den første foredragsholder var Henrik Bisbo. Et af hans oplæg gik på gruppehoroskopet, som er et koncept udviklet af en østrigsk astrolog og økonom, Christof Niederwieser. I en artikel på sin hjemmeside beskriver Bisbo, hvad denne konstruktion går ud på:

”Ønsker man at analysere en større gruppe mennesker, har man hidtil været henvist til at sammenligne de enkelte horoskoper manuelt og så ellers forsøge at holde tungen lige i munden. Det er bestemt ikke nemt, ja, faktisk nærmest umuligt, og selv den mest erfarne astrolog får ikke afdækket den interne dynamik i gruppen tilstrækkeligt – om overhovedet.” 2

Niederwiesers metode går i al enkelhed ud på at placere alle de individuelle horoskopers elementer i samme horoskop. Et gruppehoroskop lægges altså ikke for gruppen som sådan. Man indsætter i stedet lige så mange fx Mars-placeringer som der er personer i gruppen, men placerer dog de såkaldte ”kollektive planeter”, Uranus, Neptun og Pluto (der så ikke er en planet mere) uden om det centrale horoskop.

På den korte bane betyder det, at astrologen kan tyde, om den enkelte person – ansatte – har en aggressiv Mars placering, der ødelægger et positivt horoskop for alle de andre i gruppen. Det bliver dermed klart, hvem i gruppen, der skal ekskluderes, eller som ansat fyres.

På den lange bane betyder det, som Bisbo også er så venlig at påpege, at astrologiske huse ikke længere har nogen betydning. Bisbo anser det ikke selv for noget problem, da man så har kvadranterne at falde tilbage på. Men det betyder også, at for astrologer er alt arbitrært: Man kan ikke kun inkludere de planeter, man har lyst til, hussystemer kan også til- og fravælges efter humør – eller slet ikke bruges. Astrologien bliver dermed en ”kunst” (for videnskab er det ikke), hvor alt er tilladt, og intet får astrologien til at fejle.

I artiklen henviser Bisbo til Niederwiesers gruppehoroskoper for to rockgrupper, Queen og The Doors, hvor Niederwieser tager gruppemedlemmernes planetariske positioner og tolker ud fra dem. Men Niederwieser kender allerede resultatet i det øjeblik, han udvælger grupperne: Begge grupper er jo velkendte med veldokumenterede kunstneriske forløb. Så hvor kommer ”tolkningerne” egentlig fra? Hvor meget af astrologens forhåndsviden udgør horoskoptydningen?

Døm selv, for Bisbo leverer en vidunderlig fejlfortolkning om Queens forsanger:

“Hvorfor Freddie Mercury kaldte sig sådan i stedet for sit fødenavn Farrokh Bulsara er nok ikke vanskeligt for en astrolog at regne ud, og gruppens logo understreger det blot.”3

Sangeren fik i virkeligheden inspiration fra den sang, han havde skrevet til gruppens første eponyme album, “My Fairy King”, hvor linjen indgår:

“Mother Mercury
look what they’ve done to me.”4

Sangeren har selv forklaret, at “mother” henviser til hans egen mor.5 Feer optræder også i Queens sang, ”The Fairy Feller’s Master-Stroke”6. Det er under alle omstændigheder gået hen over hovedet på Bisbo, at Mercurys illustration af Jomfruens tegn i logoet er feer. Måske vingerne på figurerne betyder noget specielt i astrologien – hvem ved? Man har jo lov at fantasere frit i den branche.

Bisbo beskriver to eksempler mere, denne gang fra egen hånd, et konsulentfirma og et branding-, kommunikations- og hjemmesidedesignfirma, som han øjensynligt har lagt gruppehoroskoper for. Vi får dog ikke meget at vide om, hvordan gruppehoroskoperne konkret har medført forbedringer, fx i noget så konkret som årsresultatet. I stedet erkender Bisbo, at gruppehoroskopet for det andet firma er et ”meget subjektivt horoskop”.

Den lader vi stå et øjeblik.

Bisbo beskriver også i artiklen et forsøg på at lægge et gruppehoroskop for den engelske kongefamilie, hvor Prinsesse Diana er inkluderet. Bisbo konkluderer, at Diana er den eneste, der for alvor gør Dronning Elizabeth rangen stridig som det ubestridte overhoved. Her forveksler Bisbo rangorden med popularitet, for hvor popularitet er en variabel størrelse baseret på folkelig opfattelse, gælder der faste regler for rangorden, i og med at gruppens medlemmer udgør et monarki. Men omvendt må vi også tillade, at Bisbo ingen problemer har med at lade sine horoskop-tydninger være endog ”meget subjektive”.

Så horoskopet passer jo nok alligevel.

Pernille Bøge

Pernille Bøge har mindre at byde på hvad dokumentation angår. Til gengæld slår hun Bisbo med flere længder, når det gælder positiv sniksnak. En ”session” med Bøge handler ikke særlig meget om astrologiske termer, men om en ”mindblowing” konsultation i et sprog, som kunden forstår. Det er selvfølgelig prisværdigt, men betyder også, at kunden må være i tvivl om, hvor meget astrologi konsultationen så indeholder.7

Dog skal Bøge have ikke kun kundens fødselstidspunkt og -sted at vide, kunden skal også aflevere en liste over de spørgsmål, som kunden ønsker svar på. På den måde får Bøge rig mulighed for at cold-reade kunden på klassisk astrologisk manér.

Når det gælder virksomheder, skal hun have oplyst CVR-nummer, hvilket må medføre nogle etiske overvejelser: Hvad skal hun med det? Hvorfor er det ikke nok for kunden at oplyse om virksomhedens ”fødsel” ud fra nogle kriterier, som Bøge selv angiver? Med CVR-nummeret i hånden har Bøge sparket døren op til en mængde offentligt tilgængelige oplysninger om virksomheden, der kan sniges ind i konsultationen, uden at kunden nødvendigvis opdager det, eller blot får det oplyst på forhånd.

Hvad er cold reading, warm reading, hot reading?

Cold reading er en teknik, der anvendes af bl.a. clairvoyante, håndlæsere og astrologer til at foregive, at man har overnaturlige evner, fx at kunne modtage information fra ånder eller man kan tyde livsforløb ud fra håndlinjer eller horoskoper. Man fremsætter generelle udsagn eller observationer om offeret uden af have forhåndskendskab til offerets baggrund, samtidig med at man giver indtryk af, at udsagnene er specifikke og præcise.

Cold readers anvender en kombination af psykologiske teknikker, fortolkning af kropssprog og bred viden om menneskers adfærd til at fremsætte kvalificerede gæt om offeret. Udsagnene er i begyndelsen af seancen vage og uklare, men kan blive mere og mere præcise, fordi cold readeren hele tiden bruger feedback fra offeret. Feedback kan både være verbale svar og kropssprog.

Warm reading er, når man "læser" offerets påklædning, manerer, sprogbrug og andre tegn, der opsnappes under seancen.

Hot reading er, når man på forhånd har indhentet oplysninger om offeret uden at oplyse denne om det.

Det er ikke en grundløs bekymring. I en radioudsendelse i 2020 kom Henrik Bisbo til at afsløre, at han havde fundet en oplysning om studieværten Anders Stjernholms fortid på Google, da astrologen skulle i gang med at lægge horoskopet, og brugt oplysningen til at beskrive Anders Stjernholm astrologisk.8 Derfor er det imperativt for astrologerne at oplyse kunderne om, hvor meget forhåndsviden astrologerne har.

Vi ved stadig ikke, om Bisbo oplyser kunderne om en eventuel forhåndssøgning på nettet.9

Men hvor er kunderne?

Spørger man Henrik Bisbo og Pernille Bøge direkte, får man ingen svar. Det kan selvfølgelig skyldes, at begge erhvervsastrologer har så travlt, at de ikke har tid, men ser man på deres respektive hjemmesider, ser det ikke ud til, at det er tilfældet. Det ser ikke ud til, at hverken Bisbo eller Bøge er på vej ned med stress forårsaget af en overvældende arbejdsbyrde.

Pernille Bøges hjemmeside, cosmicnodeastrology.com, kan kun fremvise fire referencer, hvoraf der ikke fremgår et eneste firmanavn10. Man må ty til søgemaskinerne for at finde de virksomheder, der har været kunder hos Bøge. Eller måske mere præcist, de personer, der har et job, og som har været kunder hos Bøge.

Betina Merrild Ydes omtale siger intet om, hvorvidt hendes arbejdsgiver har været kunde, men er en glødende lovprisning af Bøges personlighed11. Maja Kvists job angives som skoleleder, hvilket en søgning afslører som værende på Gislev Friskole, Fyn12. Alexandra K. er designer hos Motion Software, Bulgarien, men siger igen intet om hverken sin arbejdsgiver eller om Bøges evner som erhvervsastrolog, kun at Bøge er et fantastisk positivt og karismatisk menneske13. Den fjerde og sidste reference er Katrine Hannibal, der er stifter og CEO af Önling, et strikkefirma med fem ansatte og speciale i slow fashion og en bæredygtig verden14. Referencerne henviser altså kun indirekte til en enkel virksomhed, resten må man selv lede efter.

I den førnævnte artikel får vi gennem Bisbo et praj om, i hvilken vægtklasse, hans kunder befinder sig i. Det ene firma har ni medarbejdere, og det andet har seks, ifølge de horoskoper, som han illustrerer sine (subjektive) fortolkninger med. Af de syv tilgængelige referencer, er hele to af dem virksomheder, Spokespeople og Green-Jakobsen. Resten udgøres af et enkelt familliearrangement og fire udtalelser fra kursister. Kun Green-Jakobsen er dateret, fra 2019.15

Så ingen af de to erhvervsastrologer kan prale af et synderligt stort eller imponerende kundeklientel.

Hvis antallet af erhvervskunder er så pauvert, hvordan kan omtalen af Pernille Bøges foredrag på erhvervsastrologi-kongressen så spørge så optimistisk, ”Hvorfor får flere og flere virksomheder lagt deres horoskop?”16 Kan det tænkes, at erhvervsastrologerne overdriver deres egne evner til at tiltrække større kunder, eller blot kunder, der ikke har noget problem med at få deres virksomhed omtalt i offentligheden som brugere af astrologi?

Hvorfor skal det være hemmeligt?

Det kan da godt være, at der blandt erhvervsastrologernes kunder findes større kunder. Måske er de pågældende virksomheder godt klar over, at brug af astrologi ikke i den brede offentlighed anses som værende sagligt.

I 1998 stillede Niels Jørgen Langkilde (KF) i hvert fald dette § 20-spørgsmål til daværende arbejdsminister Jytte Andersen:

1997-98, 1. samling – Svar på § 20-spørgsmål: Om brugen af astrologi ved ansættelse af medarbejdere i danske virksomheder.

Spm. nr. S 1044

Til arbejdsministeren (12/1 98) af:

Niels Jørgen Langkilde (KF):

»Vil ministeren oplyse, hvilke initiativer regeringen agter at tage for at forhindre, at astrologi og anden spådomskunst benyttes som ledelsesredskab i danske virksomheder?«

Begrundelse

Af Kristeligt Dagblad den 9. januar 1998 fremgår det, at »en nyuddannet ergoterapeut« er »blevet chikaneret væk fra sin arbejdsplads på et sjællandsk sygehus, fordi hun gjorde op med chefens og flere kollegaers tro på astrologi«.

Svar (21/1 98)

Arbejdsministeren (Jytte Andersen):

Det er en almindelig grundsætning på det danske arbejdsmarked, at arbejdsgiveren har ret til at lede og fordele arbejdet. Dette antages også at gælde inden for den offentlige forvaltning.

Idet jeg henviser til min besvarelse af spørgsmål nr. S 1043 i sin helhed er der dog visse forhold, som arbejdsgiveren ikke må spørge om før og under ansættelsesforholdet, hverken direkte eller indirekte.

Derudover fremgår det desuden af min besvarelse af spørgsmål nr. S 1043 at saglighed er et af grundprincipperne i den offentlige forvaltning. Ansættelser, forfremmelser eller afskedigelser, eller andre bedømmelser af ansatte i den offentlige forvaltning, der er begrundet i astrologiske »undersøgelser«, vil efter min mening ikke kunne anses for at være saglige. Desuden er det fastsat fx i Funktionærloven og i Hovedaftalen mellem LO og DA, at en afskedigelse skal være rimeligt begrundet. Det beror på en domstolsvurdering eller en vurdering i det fagretlige system, om afskedigelsen er rimelig begrundet. Jeg har svært ved at forestille mig, at en astrologisk undersøgelse vil kunne anses som en rimelig begrundelse for en afskedigelse. Jeg anser det for uhensigtsmæssigt isoleret set at forbyde astrologiske »undersøgelser«, fordi der jo er en hel række af sådanne fænomener, fx penduler eller andre former for personlighedstests. I givet fald måtte man derfor overveje at indføre et krav om saglighed også for private arbejdsgivere både ved ansættelse og afskedigelse på samme måde, som det i dag gælder for offentlige arbejdsgivere. Også af andre grunde kunne der bestemt være anledning til at overveje noget sådant. Det gælder i hvert fald ved afskedigelse, hvorimod et forbud mod usaglighed ved ansættelse i den private sektor umiddelbart synes at frembyde noget større vanskeligheder. De overvejelser jeg gør mig koncentrerer sig derfor foreløbigt om et generelt forbud mod usaglighed ved afskedigelser.17

Måske astrologerne kunne være behjælpelige med konkrete eksempler på, at folk i den offentlige sektor er blevet ansat, forfremmet eller afskediget på grund af en astrologs horoskop?

Eller skal vi tro på, at det faktisk sker, men at der i så fald findes astrologer og ledere i den offentlige sektor, der har konspireret om at holde sådanne begrundelser hemmelige?

Hvad den private sektor angår, så siger selskabslovens § 115:

”§ 115. I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at

1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,

2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,

3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,

4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og

5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.”18

Hvis erhvervsastrologerne vitterligt har så meget fremdrift, som de selv giver udtryk for, må der være nogle bestyrelser rundt omkring, der enten ikke får oplyst, at de pågældende virksomheder anvender overtroiske metoder til ansættelse, forfremmelse og afskedigelser og måske endda at foretage vigtige forretningsmæssige beslutninger, eller også får de den viden, og holder så kæft med den. Uanset hvad, står aktionærerne i givet fald som taberne, hvis det går galt for virksomhederne som følge af de himmelske spådomme. Har aktionærer ikke i hvert fald et moralsk krav på at vide, om deres aktiers værdi er afhængige af en erhvervsastrologs subjektive horoskoptydning?

Hvis bekymringen om at blive anset som en usaglig virksomhed er den afgørende faktor for, at så forsvindende få danske erhvervsastrologi-kunder ønsker at stå frem med navns nævnelse, så burde virksomhederne måske overveje helt at droppe brugen af erhvervsastrologer.

Hvor er resultaterne?

Hvilket ville være en både logisk og rationel beslutning, for det er slående, at man intetsteds hos disse to erhvervsastrologer finder beskrivelser af, hvordan erhvervsastrologerne konkret har formået at horoskopere virksomhederne til bedre resultater. Det, der findes, handler om følelser, især at man føler sig hørt.

Og her må vi medgive, at astrologer, om de så lægger horoskoper for almindelige mennesker, mordere, lande, fodboldkampe eller virksomheder, er utrolig gode til at lytte og få kunderne til at føle sig hørt og forstået. Da astrologien bevisligt ikke virker, kan en astrolog kun få succes, hvis han eller hun er i stand til at cold-reade – og i visse tilfælde, som Henrik Bisbo, hot-reade andre mennesker19. Empati, indfølelse, og et godt snakketøj er de eneste krav til en astrologs succes. Om det så også medfører succes for virksomheden, mangler vi stadig at se beviser på fra erhvervsastrologernes side.

Astrologibranchen afsluttede konferencen uden de store slagsmål, og stort tillykke med det. Vi kan dog som astrologi-skeptikere glæde os over, at pressen tilsyneladende er blevet mere tilbageholdende med at skrive disse himmelråbende naive mikrofonholder-artikler vi har set tidligere. Måske er der bedre tider på vej, i hvert fald hvad det angår?

Men det har astrologerne sikkert allerede set i horoskopet for konferencen. For det går jo så forrygende godt for astrologien.

Er dine fødselsdata blevet videregivet til en astrolog uden din tilladelse?

Klag til Datatilsynet.

Læs mere om dine rettigheder på
Europakommissionens hjemmeside
om beskyttelse af personlige data.

  Kilder
 1. Astrologisk Kongres, alletidersastrologi.dk
 2. Testimonials, Bisbo Advisory
 3. Testimonials, Bisbo Advisory
 4. Queen (Queen album), Wikipedia
 5. Queen (Queen album), Wikipedia
 6. Queen II, Wikipedia
 7. How to work with me, CosmicNode Astrology
 8. Astrologen så det i stjernerne (eller Google)!, Skeptica.dk
 9. Astrologen så det i stjernerne (eller Google)!, Skeptica.dk
 10. Testimonials, CosmicNode Astrology
 11. Testimonials, CosmicNode Astrology
 12. About, Maja Kvist
 13. Alexandra K, LinkedIn
 14. Mød Önling, oenling.com
 15. Testimonials, Bisbo Advisory
 16. Program, alletidersastrologi.dk
 17. § 20 spørgsmål, Folketinget
 18. Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), Retsinformation
 19. Astrologen så det i stjernerne (eller Google)!, Skeptica.dk