Første internationale konference for Parapsykologi

af af Aage Slomann I januar måned 1952 stiftedes Parapsychology Foundation Inc. i New York med det formål at understøtte parapsykologiske studier rundt om i verden. Allerede det første år gav P.F. finansiel støtte til parapsykologiske undersøgelser i Kanada, Jamaica,...

Anvendelse af klarsynede i politiets tjeneste

af W.H.C. Tenhaeff [Original indledning]: Følgende artikel handler ikke blot om den specielle opgave det er at opklare forbrydelser. Den giver i almindelighed en gennemgang af de problemer, der knytter sig til oversanselig erkendelse gennem medier:Ting kan blandes...

Nær døden opplevelser

af Susan Blackmore Hvordan er det å dø? Selv om de fleste av oss frykter døden i større eller mindre grad, er det nå stadig flere mennesker som har "kommet tilbake" fra en tilstand nær døden og har fortalt historier som vanligvis går på både hyggelige og...

Kan spøgeri fremkaldes gennem hypnose?

Et kig ind i dr. John Björkhems værksted Da dr. John Björkhem flyttede fra Lund til Stockholm for nogle år siden, ængstedes nok nogle for, at hans tid som forsker skulle være til ende, og at hans praksis som psykolog skulle opsluge ham. Der er da heller ikke...

Min konklusion efter 40 års psykisk forskning i Danmark

af Aage Marner Som optakt til dette blads [Ny horisont] arbejde med emner indenfor parapsykologien, har vi bedt Dr. Aage Marner om et kritisk opgør med sine indtryk fra den psykiske forskning i Danmark. Fra arbejdet i udlandet foreligger betydelig flere konkrete...

Suggestion og Parapsykologi

af K. Henning Nielsen Paa de parapsykologiske Fænomeners Omraader kan Hypnosen være til stor Hjælp for en større Forstaaelse. Hermed er ikke sagt, at hypnotisk Suggestion eller Autosuggestion forklarer alle disse ejendommelige Foreteelser, som vi under ét kalder...

Et "spiritistisk" eksperiment

af Edgar Rubin Fra en ophævet spiritistisk interesseret Forening har Universitetets psykologiske Laboratorium engang faaet foræret et rundt Bord med en Glasplade. Under Glasset er anbragt en Papskive, paa hvilken Alfabetets Bogstaver, Tallene samt Ordene:...

Den Kloge Hans

af Edgar Rubin »Det er et Øjenvidnes Beretning. Jeg har set det med mine egne Øjne,« saadanne Udtryk er det, der benyttes for at slaa noget mærkværdigt fast overfor dem, der ikke vil tro. I denne Tid, hvor Miraklerne er debatteret livligt, hvor Spiritismen...

En psykisk detektiv

af Piet Hein Hoebens Indledning, af Willy Wegner Gerard Croiset var en legende mens han levede, og hans ry lever videre. Croiset var et af de mennesker, der påberåbte sig paranormale evner. Han tituleres således med betegnelser som: psykometriker, clairvoyant, synsk...

Den alternative medicin og dens udfordrere

af Michel Rouzé, oversat af Harald Fastrup Dette manuskript er et sammendrag af fire artikler skrevet af Michel Rouzé i numrene 226-227-229 og 230 af Science et Pseudo-sciences (SPS), som er indeholdt i Rouzés nu udsolgte bog "la Parapsychologie en...

Charles Richet og spøgelseshusene

af Michel Rouzé, oversat af Harald Fastrup Dette manuskript er et sammendrag af fire artikler skrevet af Michel Rouzé i numrene 226-227-229 og 230 af Science et Pseudo-sciences (SPS), som er indeholdt i Rouzés nu udsolgte bog "la Parapsychologie en...

En aften med Radin

af Claus Larsen, oversat af Jens Laigaard En af de sidste aftener i september 2002 var jeg til et foredrag med Dean Radin, forfatteren til The Conscious Universe , på Upper East Side, Manhattan. Radin fortalte om Global Consciousness Project (GCP), der beskrives som:...

Jeg blev fyret af ånderne

af Sonja Sabinsky Sonja Sabinsky er journalist på Den Liberale Presse i København – 13 provinsdagblades fælles redaktion. Artiklen bringes her med forfatterens venlige tilladelse. Det begyndte ellers så godt. Ved en tilfældighed havde jeg set en mand i...

Rupert Sheldrakes utrolige ideer

af John Blanton, oversat og bearbejdet af Metin Aydin I sin seneste bog Seven Experiments That Could Change the World [Syv eksperimenter der kunne forandre verden, ikke udg. på dansk] forklarer Rupert Sheldrake at “store spørgsmål ikke kræver stor...

Psykiske detektiver på sporet

af Jens Laigaard Wowern Rasmussen, Suzanne Dobbeltmordet : århundrets mordgåde i okkult belysning / Suzanne Wowern Rasmussen. – Lynge : Bogan, 2000. – 70 sider : ill. I de tidlige aftentimer den 19. februar 1948 blev et midaldrende ægtepar myrdet i...

James Van Praaghs mørke side

af David Bloomberg, oversat af Jens Laigaard James Van Praagh blev et kendt navn, ikke mindst på bestseller-listerne, efter at han havde udgivet bogen "Budskaber fra himlen". Han fulgte den op med "Reaching to heaven" og senest "Healing...

Det tredje selskabs storhed og fald

af Jens Laigaard Verdens ældste parapsykologiske selskab er det engelske Society for Psychical Research, som blev stiftet i 1882. På andenpladsen kommer American Society for Psychical Research, som blev dannet nogle år senere. Det tredjeældste selskab er dansk. Om...

Rædslen i Amityville

af Jens Laigaard Kaplan, Stephen & Roxanne Salch Kaplan: The Amityville horror conspiracy . – Toad Hill : Laceyville, PA : Toad Hill [R.R. 2 Boks 16B, Laceyville, PA 18623, USA], 1995. – 256 s. – ISBN 0-9637498-0-3. Mange okkulte temaer, som er...